Ämne Svar Visningar Aktivitet
0 220 18 Januari 2022
6 201 26 Januari 2023
28 352 26 Januari 2023
0 21 24 Januari 2023
8 847 23 Januari 2023
1 50 23 Januari 2023
2 58 17 Januari 2023
0 22 17 Januari 2023
3 82 9 Januari 2023
9 365 5 Januari 2023
24 419 2 Januari 2023
4 100 29 December 2022
2 141 22 December 2022
2 237 21 December 2022
2 171 15 December 2022
0 187 13 December 2022
0 45 13 December 2022
5 43 12 December 2022
8 337 8 December 2022
19 468 7 December 2022
1 52 5 December 2022
5 58 5 December 2022
3 90 1 December 2022
3 71 1 December 2022
10 366 30 November 2022
1 141 28 November 2022
5 178 28 November 2022
0 46 17 November 2022
5 130 15 November 2022
2 317 15 November 2022