Solwers skapar smartare samhällen

Solwers erbjuder mångsidiga planerings- och projektledningstjänster och hållbara lösningar för den byggda miljön inom arkitektur, infrastruktur, installations- och byggteknik, miljötjänster, projektledning, tekniska tjänster, logistik, supply chain management, teknikkonsulttjänster inom järnväg samt ekonomitjänster. Solwers är en tillväxtorienterad koncern av expertföretag som planerar smarta och hållbara livsmiljöer. Solwers fungerar som en tillväxtplattform för företagen de äger, stödjer deras tillväxt och utmanar traditionella metoder för konsultation inom byggda miljön.

Solwers mission är att skapa smarta lösningar för våra livsmiljöer. Solwers vision är att vara den främsta partnern för sina kunder vad gäller kreativ och hållbar planering av livsmiljöer. Solwers strategi bygger på förvärv och organisk tillväxt, koncernens attraktivitet som en bra arbetsgivare för yrkesverksamma inom olika områden och kontinuerlig kompetensutveckling.

Enligt Inderes tillåter Solwers finansiell ställning förvärv även i framtiden. Inderes anser att framgångsrika förvärv med låg värdering skulle fungera som drivkraft för värdeutvecklingen under de kommande 12 månaderna. Således ses aktiens risk/avkastningskvot vara bra även om en god förväntad avkastning med rådande aktiekurs kräver allokering av kapital till oorganisk tillväxt med rimliga värderingsnivåer.

image

I linje med Inderes förväntningar gjorde Solwers två förvärv i mitten av september. Bolagets svenska dotterbolag Licab köpte North 68 Consulting och finska arkitektbyrån Lukkaroinen köpte hela aktiekapitalet i Arkman Arkkitehtuuri. North 68 Consulting stärker företagets befintliga projektverksamhet inom infrastruktur, gruvindustri och social utveckling i Kiruna. Arkman Arkkitehtuuri är verksam i Kokkola i Finland och erbjuder arkitekt- och generalplaneringstjänster.

Du hittar Inderes analyser och annan information om bolaget på engelska här

2 gillningar