Solwers skapar smartare samhällen

Solwers erbjuder mångsidiga planerings- och projektledningstjänster och hållbara lösningar för den byggda miljön inom arkitektur, infrastruktur, installations- och byggteknik, miljötjänster, projektledning, tekniska tjänster, logistik, supply chain management, teknikkonsulttjänster inom järnväg samt ekonomitjänster. Solwers är en tillväxtorienterad koncern av expertföretag som planerar smarta och hållbara livsmiljöer. Solwers fungerar som en tillväxtplattform för företagen de äger, stödjer deras tillväxt och utmanar traditionella metoder för konsultation inom byggda miljön.

Solwers mission är att skapa smarta lösningar för våra livsmiljöer. Solwers vision är att vara den främsta partnern för sina kunder vad gäller kreativ och hållbar planering av livsmiljöer. Solwers strategi bygger på förvärv och organisk tillväxt, koncernens attraktivitet som en bra arbetsgivare för yrkesverksamma inom olika områden och kontinuerlig kompetensutveckling.

Enligt Inderes tillåter Solwers finansiell ställning förvärv även i framtiden. Inderes anser att framgångsrika förvärv med låg värdering skulle fungera som drivkraft för värdeutvecklingen under de kommande 12 månaderna. Således ses aktiens risk/avkastningskvot vara bra även om en god förväntad avkastning med rådande aktiekurs kräver allokering av kapital till oorganisk tillväxt med rimliga värderingsnivåer.

image

I linje med Inderes förväntningar gjorde Solwers två förvärv i mitten av september. Bolagets svenska dotterbolag Licab köpte North 68 Consulting och finska arkitektbyrån Lukkaroinen köpte hela aktiekapitalet i Arkman Arkkitehtuuri. North 68 Consulting stärker företagets befintliga projektverksamhet inom infrastruktur, gruvindustri och social utveckling i Kiruna. Arkman Arkkitehtuuri är verksam i Kokkola i Finland och erbjuder arkitekt- och generalplaneringstjänster.

Du hittar Inderes analyser och annan information om bolaget på engelska här

3 gillningar

Jag har förstått att ett av företagets största framtida hot är kundbranschernas konjunkturkänslighet, vilket å andra sidan på detta område är något av en självklarhet, eller hur… åtminstone har jag förstått det på det sättet. Så det är inget särskilt mystiskt med det.

Jag funderar mer på hur mycket och hur länge investeringarna inom kundbranscherna minskar. Aktien är billig, men ser det inte ut som om det kommer att vara svaga år framöver inom kundernas branscher? Så jag skulle anta att det finns en anledning till aktiens billighet. :slight_smile:

3 gillningar

Kanske @petri.gostowski kan kommentera om utsikterna i kundernas branscher. :thinking:

2 gillningar

Tyvärr min svensk språk är så dåligt at jag måste svara på engelska :grimacing:

I do not see the demand or customers to a great extent linked to the economical cycle. The cycle is most linked to housing construction and consulting services, where Solwers is not active. However I do believe that less demand from that sector will push competitors to other areas where Solwers is more focused and this will for example be visible in pricing that could be under pressure or atleast its hard to raise prices that would be needed due to inflation. Also I believe that the current higher interest rates do impact investments in the big picture and therefore the short-term outlook is not that strong. But given that Solwers has a high exposure to e.g. infrastructure investments they should be somewhat protected from the cycles impact. Anyways, I do have a negative organic growth estimate for the short-term so I have some expectations of weaker market conditions in my estimates.

But yes I do agree, that the weak short-term outlook is putting pressure on the valuation as well as the slowness in investing capital that the company has in its balance sheet.

You can read more about these topics from our extensive report and latest report that was published after the H1’23 earnings release.

The extensive report can be found here: Solwers: A consolidator of expert services companies

and the latest report here: Solwers: Lot of chips in the balance sheet

4 gillningar

No problem at all. I forgot to respond earlier, sorry about that.

Your response was excellent and comprehensive - thank you for that! :slight_smile:

Your analyses/reports are truly comprehensive and high-quality without being too bullish.


Här är en analytikers kommentar om hur Solwers dotterbolag kompletterar sin expertis inom HVAC genom förvärvet. :slight_smile:

En analysator har gjort en ny och intressant analys av detta företag. :slight_smile:

Solwers’ H2’23 figures were better than we expected in terms of organic growth and performance. However, we made no substantial changes to our forecasts for the coming years after the report. In our view, the driver of the stock’s return expectation is the allocation of the assets in the over-capitalized balance sheet to inorganic growth in line with the company’s strategy.

Med en möjlig överföring till huvudlistan syftar företaget till att förbättra sitt företagsmedvetande och bland annat sin likviditet. :slight_smile:

1 gillning

Solwers publicerar sin Q1-verksamhetsöversikt på fredag. Detta är företagets första kvartalsrapport, eftersom de tidigare rapporterade endast två gånger per år.

1 gillning

Här är en ny bra och intressant analys om Solwers. :slight_smile:

The operative lines of Solwers’ Q1 business review published on Friday significantly exceeded our forecast. However, we estimate that the main driver was a much more moderate seasonality than we predicted in the first quarter. As a whole, the demand situation seems to have developed largely in line with our expectations, and reflecting this, we made no forecast changes. Therefore, we reiterate our EUR 5.0 target price and Buy recommendation.

1 gillning