Mandatum – Pengarna och livet

Inderes släppte sin första analys på självständiga Mandatum och jag tänkte skriva en kort sammanfattning om bolaget och analysen. Mandatum är en betydande tillhandahållare av finansiella tjänster som kombinerar specialkunnande inom pengar och liv. Mandatum erbjuder sina kunder ett brett utbud av tjänster inom kapital- och förmögenhetsförvaltning, sparande och investering, belöning och engagemang, beredskap inför pensionstiden och personförsäkring. Mandatum tillhandahåller tjänster för såväl företagskunder och privatkunder som institutionella kunder och kapitalförvaltningskunder. Mandatumkoncernens uppdrag är att skapa mervärde för sina intressenter genom att kombinera specialistkunskap inom placeringar och livförsäkringar.


Källa: Inderes

Mandatums investerarhistoria vilar på två hörnstenar: tillväxt inom kapitallätt förmögenhetsförvaltning och betydande frigörande av kapital från stadigt minskande försäkringsbesparingar med beräkningsränta. Hörnstenarna i bolagets strategi bygger på stark tillväxt inom kapitallätta verksamheter med stark fokus på kapitalförvaltningslösningar och frigörande av kapital från försäkringsbesparingar med beräkningsränta. Inom kapitalförvaltningen profileras Mandatum som ett produkthus med högt mervärde. Förvärv är också en viktig del av tillväxtstrategin och bolaget har öppet uttalat sin önskan att konsolidera Finlands fragmenterade marknad för investeringstjänster, vilket inte var möjligt som en del av Sampo.


Källa: Inderes


Källa: Inderes

Även om företaget har goda tillväxtutsikter inom kapitalförvaltning, kommer den strukturella nedgången i försäkringsbesparingar med beräkningsränta att klart sänka företagets resultat. Därför skulle även ett oförändrat resultat kunna betraktas som en utmärkt prestation, eftersom majoriteten av koncernens vinst för närvarande kommer från försäkringsbesparingar med beräkningsränta. Inderes förväntar att resultat kommer att vara runt 200 MEUR under de närmaste åren. Mandatums balansräkning är klart överkapitaliserad. Med beaktan av enorma kapitalbuffertarna och bra resultat utsikter kommer Mandatum enligt Inderes inte att ha några problem att möta kumulativa utdelningsmålet på 500 MEUR under 2024–2026. Mandatums förväntad avkastning lutar i stort sett på hög utdelningsavkastning eftersom det kommer vara svårt att uppnå vinstökning under de närmaste åren. Enligt Inderes borde det dock finnas gradvis uppgångspotential i multiplarna när fokuset flyttas alltmer till kapitallätta verksamheter.


Källa: Inderes

Läs Inderes analys på engelska här

Du kan läsa mera om bolaget på svenska på bolagets egna sidor

4 gillningar

Tack Pia! :pray:

Dina skrifter är alltid utmärkta och omfattande.

Er Twitter-kanal hade en bra tweet-tråd om Mandatum.

2 gillningar

Tack för dina vänliga ord @börsen84 och toppen att du länkade twitter-tråden (eller ska man säga X)

2 gillningar

Färsk intervju med analytiker Kasper Mellas om Mandatum.

3 gillningar

En finsk investerare funderade på hur en möjlig sänkning av räntorna skulle påverka verksamheten med grundräntekorlån. Även om verksamheten har varit kapitalmässigt svag har den förbättrats något, även om den fortfarande är för svag när räntorna stiger. Företaget strävar ständigt efter att minska denna verksamhet.

Under de senaste månaderna har förväntningarna på Europeiska centralbankens styrränta kollapsat. Tidigare förväntades den sjunka till 3 % inom några år, nu till cirka 2 %. Värdet på den europeiska riskfria räntan, tyska tioåriga, har sjunkit till 2,4 %. Även om de inte är nollräntor verkar räntetoppen vara förbi. Om företagets investeringsportfölj har kort duration kommer en räntesänkning att synas ganska snabbt.

Visserligen tror jag att sänkningen av räntorna redan har varit synlig åtminstone bland proffsen. :thinking:

Mandatum väcker för närvarande investerares intresse, eftersom många anser att det är särskilt billigt jämfört med förväntningarna och dessutom betalar företaget en imponerande hög utdelning. :slight_smile:

Mandatum published a rather good operational Q4 result on Tuesday. The result was below our forecasts, but this was due to accounting technical issues, and we do not think the underperformance should be given substantial weight. In the capital-light businesses that are important for growth, the development was better than we expected. After the report, our earnings forecasts increased slightly, but this is mainly due to non-recurring items.

image

1 gillning

@Kasper_Mellas comments on Mandatum’s Q4 result, profit distribution, solvency, outlook and guidance as well as our estimates and recommendation at the moment! :video_camera:

2 gillningar

Here’s Mandatum’s annual report, it’s quite beautiful!

:smiling_face_with_three_hearts:

Saxo Bank överväger strategiska alternativ