Mandatum – Pengarna och livet

Inderes släppte sin första analys på självständiga Mandatum och jag tänkte skriva en kort sammanfattning om bolaget och analysen. Mandatum är en betydande tillhandahållare av finansiella tjänster som kombinerar specialkunnande inom pengar och liv. Mandatum erbjuder sina kunder ett brett utbud av tjänster inom kapital- och förmögenhetsförvaltning, sparande och investering, belöning och engagemang, beredskap inför pensionstiden och personförsäkring. Mandatum tillhandahåller tjänster för såväl företagskunder och privatkunder som institutionella kunder och kapitalförvaltningskunder. Mandatumkoncernens uppdrag är att skapa mervärde för sina intressenter genom att kombinera specialistkunskap inom placeringar och livförsäkringar.


Källa: Inderes

Mandatums investerarhistoria vilar på två hörnstenar: tillväxt inom kapitallätt förmögenhetsförvaltning och betydande frigörande av kapital från stadigt minskande försäkringsbesparingar med beräkningsränta. Hörnstenarna i bolagets strategi bygger på stark tillväxt inom kapitallätta verksamheter med stark fokus på kapitalförvaltningslösningar och frigörande av kapital från försäkringsbesparingar med beräkningsränta. Inom kapitalförvaltningen profileras Mandatum som ett produkthus med högt mervärde. Förvärv är också en viktig del av tillväxtstrategin och bolaget har öppet uttalat sin önskan att konsolidera Finlands fragmenterade marknad för investeringstjänster, vilket inte var möjligt som en del av Sampo.


Källa: Inderes


Källa: Inderes

Även om företaget har goda tillväxtutsikter inom kapitalförvaltning, kommer den strukturella nedgången i försäkringsbesparingar med beräkningsränta att klart sänka företagets resultat. Därför skulle även ett oförändrat resultat kunna betraktas som en utmärkt prestation, eftersom majoriteten av koncernens vinst för närvarande kommer från försäkringsbesparingar med beräkningsränta. Inderes förväntar att resultat kommer att vara runt 200 MEUR under de närmaste åren. Mandatums balansräkning är klart överkapitaliserad. Med beaktan av enorma kapitalbuffertarna och bra resultat utsikter kommer Mandatum enligt Inderes inte att ha några problem att möta kumulativa utdelningsmålet på 500 MEUR under 2024–2026. Mandatums förväntad avkastning lutar i stort sett på hög utdelningsavkastning eftersom det kommer vara svårt att uppnå vinstökning under de närmaste åren. Enligt Inderes borde det dock finnas gradvis uppgångspotential i multiplarna när fokuset flyttas alltmer till kapitallätta verksamheter.


Källa: Inderes

Läs Inderes analys på engelska här

Du kan läsa mera om bolaget på svenska på bolagets egna sidor

2 gillningar

Tack Pia! :pray:

Dina skrifter är alltid utmärkta och omfattande.

Er Twitter-kanal hade en bra tweet-tråd om Mandatum.

1 gillning

Tack för dina vänliga ord @börsen84 och toppen att du länkade twitter-tråden (eller ska man säga X)

1 gillning

Färsk intervju med analytiker Kasper Mellas om Mandatum.

2 gillningar