Valmet - Forward

Valmet är en teknisk leverantör inom massa-, pappers- och energiindustrin. Tjänster och produkter som erbjuds innefattar tryckmaskiner, reservutrustning, konditionstester av maskiner och automationsservicelösningar. Utöver huvudverksamheten erbjuds även eftermarknadsservice och utbildning. Verksamhet innehas på global nivå, med störst hemmamarknad inom Norden.

Här är en utmärkt kvalitetsanalys av Valmet som är gratis. :slight_smile:

The overall picture in Valmet’s Q4 report turned positive thanks to surprisingly strong guidance for the current year. We made slight organic upgrades to our forecasts for this year and included the acquisition of Siemens’ gas chromatography business, which is expected to be completed in early Q2.


@Pia_Maljanen ja @antti.viljakainen pratade om Finlands stolthet, Valmet. :slight_smile:

Content:

00:00 Start
00:13 What Valmet does
03:02 Expectations for 2024
05:25 Future acquisitions
07:13 Valuation
09:30 Green Finance Framework

2 gillningar

If I’ve understood correctly, Valmet’s forestry industry customers are struggling, and the outlook remains grim. Demand is low, forcing Valmet and its competitors to compete on pricing.

There’s no prospect of organic growth, or at least not significantly.

There are ongoing global events, such as conflicts – for instance, Russia’s increasing influence in the Middle East indirectly impacting the situation in the Suez Canal. China, lacking domestic demand, is exporting its industrial products at lower prices abroad. I don’t mean to imply that these factors specifically affect Valmet, but it seems like there’s just a stream of bad news, with any positive aspects being already known and expected.

In my opinion, Valmet’s stock isn’t particularly cheap when considering the future. I only see new challenges in addition to the existing ones, and not opportunities.

What are the thoughts of others on this?

Thank you in advance for your responses. :slight_smile:

Bra aspekter för detta företag som investeringsmål inkluderar en stark och hållbar teknologisk konkurrensfördel, mycket hög marknadsandel inom utrustningsaffären, goda långsiktiga tillväxtutsikter för stabila affärer, fortfarande utrymme för förbättring av lönsamheten samt möjligheter till organisk tillväxt inom tjänster och automation. :slight_smile:

Här är en ny analys, det är värt att läsa! :slight_smile:

We find the overall picture of Valmet’s Q1 report neutral, even though there was strong discord in the businesses, especially in terms of orders and demand outlook. However, we prefer to see the glass as half full, as the stable businesses that are important for Valmet’s result and value develop at least reasonably, which compensates for the headwind caused by the weakness of the device businesses’ orders and order outlook, especially for next year. After the report, the decreases in earnings forecasts were minor at Group level. We believe that the upside in Valmet’s low valuation and the good dividend yield of nearly 6% still generate a higher expected return than the required return on a one-year scope.

1 gillning

5 minuters video om Q1:an och nuläget med @antti.viljakainen :movie_camera: :partying_face:

Även ett antal kortklipp med frågor på Youtube! Med världens bästa @sara.antonacci och @Pia_Maljanen :star_struck:

Direktlänk till två videon nedan, men det finns fler!!

2 gillningar

Inget särskilt vad jag kan se, men kommer ni på något? :slight_smile:

Valmet meddelade den 19 februari 2024 att Thomas Hinnerskov har utsetts till företagets VD. Han börjar i tjänsten den 12 augusti 2024 och efterträder Pasi Laine. Styrelseordförande Mikael Mäkinen betonade Hinnerskovs starka internationella bakgrund och erfarenhet. Hinnerskov själv gläds åt möjligheten att arbeta med Valmets globala team.

Valmet utsåg Anu Pires till personalchef från och med den 1 september 2024. Pires kommer från Paulig-koncernen och har omfattande internationell erfarenhet av HR-ledarpositioner, bland annat på Paulig, Lumene, Outotec och Microsoft, samt tidigare erfarenhet från Valmet.

1 gillning

Valmets omvända vinstvarning bjöd på lite lämplig action i förra veckan! Som sådan var informationen i PM:et minst sagt fåordig :sweat_smile:

Vi sammanfattar läget i 3 korta videoklipp :partying_face: :movie_camera:!

Analytiker Antti Viljakainens tolkning av den, i text mycket korta omvända vinstvarningen:

@sara.antonacci och Antti Viljakainen om den omvända vinstvarningen: är detta en indikation på “den större bilden” framöver, eller mer av en “positiv hicka” i stunden:

@Pia_Maljanen och Antti Viljakainen om att den omvända vinstvarningen överraskade de flesta.

I sin helhet kan den omvända (korta och koncisa :wink: ) vinstvarningen läsas här:

2 gillningar

Detta meddelande innehåller bekant information och upprepningar av samma saker. :slight_smile:

Valmet publicerade en positiv resultatsvarning och höjde sin resultatprognos för 2024. Omsättningen förväntas ligga på samma nivå som förra året (5,5 miljarder euro), men den jämförbara EBITA förväntas öka (förra året 619 miljoner euro). Carnegie höjde Valmets aktiekursmål till 36 euro (tidigare 26 euro). Valmets solida finansiella ställning och förutsägbara kassaflöde möjliggör organisk tillväxt. Handelsbankens analytiker Timo Heinonen förväntar sig en 25 % ökning av Valmets orderstock under slutet av året och 15 % nästa år. Bolagets aktie prissätts med en rabatt på 30 % jämfört med cykliska verkstadsföretag, och banken rekommenderar att köpa aktien.

Vad tänker Inderes:

Inderes upprepar sin öka-rekommendation för Valmet och höjer kursmålet till 29,00 euro. Valmets positiva resultatsvarning höjde aktiekursen med nästan 13 %. Bolagets stabila verksamheter är i gott skick och förstärkningen av tjänsteverksamheten förbättrar resultatutsikterna. Inderes förväntar sig att Valmets resultat ökar i år, vilket beror särskilt på återhämtningen av volymer från kunder inom skogssektorn och effektivitetsåtgärder. Valmets aktie är måttligt värderad, P/E-talen är 11x för åren 2024-2025 och EV/EBIT-multiplarna är 9x. Direktavkastningen är över 5 %, vilket ger en bra avkastningsförväntan för investerare.

1 gillning

I stora drag, yes, såhär :+1:

1 gillning

Valmet får stora beställningar från Asien och Stillahavsområdet

Valmet meddelade igår om två betydande beställningar från en av de största kunderna i Asien och Stillahavsområdet. Den första beställningen omfattar en komplett pappersproduktionslinje och den andra en pappersmaskinsmodernisering. Båda maskinerna ska producera obestruket träfritt papper, och driftsättningen är planerad till 2026. Beställningarna kommer att bokföras i Valmets Q2’24 inkommande order, och deras värde offentliggörs inte. Valmet uppger att en liknande papperslinje vanligtvis har ett värde på 90–120 miljoner euro och en modernisering 20–40 miljoner euro. Beställningarna är betydande, cirka 3–4 % av Valmets orderstock i Q1’24, och de minskar riskerna för prognoserna för de kommande åren. Beställningarna påverkar inte Valmets prognoser eller aktievärdering.