Verve Group - Ny identitet och återgång till tvåsiffrig tillväxt

En aktiekurs som åkt nedförsbacke rejält sedan årsskiftet: nu nere på -65% ca. En intressant affärsmodell, med inkomsströmmar från flera håll, ett spelbolag som genomgått en transformation till en plattformsnätverk…
Vi talar MGI- Media and Games Invest. Pinfärsk analys - ute nu!

9 gillningar

Direktlänk till dagens audiocastsändning :)! Start om en timme!

1 gillning

Hej, Nedan direktlänk till dagens analys gällande MGIs Q4 rapport. Vill du veta mer om bolaget svarar jag gärna på frågor här i forumet.

6 gillningar

Gårdagens Q4:a, samt helåret + om verksamheten, inkomsströmmar och tillväxt, samt värdering i videoformat:

På svenska:

På engelska:

3 gillningar

Omorganisering av finaserna, men i det närmaste neutral effekt om jag tolkar det rätt @anton.damsten ? Bolaget har en stark kassaposition i nuläget.

1 gillning

Hej Isa, helt korrekt. Räntekostnaderna kommer att stiga tills vidare när den totala mängden lån ökar. Samtidigt skriver MGI att dom planerar i framtiden att återköpa mera av obligationen som förfaller i 2024.

2 gillningar

Allt klarnar över lite kaffe :wink:

2 gillningar

En lågkonjunktur står för dörren vilket sannolikt innebär att den totala annonsmarknaden kommer att krympa ytterligare. MGI:s nisch, programmatic advertising, växer inom annonsering, men trots det borde risken för lägre intäkter öka markant när annonskakan minskar.
@anton.damsten du höjde riktkursen till 26 sek från 23, en uppgång på cirka 80 procent från dagens kurs. Jag tycker att det låter utmanande. Hur har du tagit hänsyn till den sämre marknaden i din analys av MGI?

4 gillningar

Hej Henrik, vi har tagit hänsyn till den sämre marknaden genom en lägre tillväxt av omsättning jämfört med senaste åren. Vi estimerar att MGI:s omsättning kommer att växa 9% under 2023. Detta kan jämföras med en organisk tillväxt på 18% under 2022 och 38% under 2021. Vårt antagande bygger på följande: även om den totala annonsmarknaden inte är så stark tror vi att den digitala/programmatiska marknaden kommer att fortsätta växa genom att ta marknadsandel av de traditionella formerna av annonsering. Detta såg vi under 2020 när den totala globala annonsmarknaden enligt eMarketer minska 1,2% medan den digitala marknaden öka 13,2%. eMarketer:s senaste prognos för 2023 är att den digitala annonsmarknaden kommer att öka 10,5% under 2023.

Vi väntar med stort intresse på MGI:s Q1’23-rapport för att få en bättre insyn i hur deras resultat påverkas av den rådande makroekonomiska situationen. MGI har inte än så länge gett någon guidance för 2023 (förutom deras kommentar kring att dom förväntar att sig en fortsatt tillväxt av omsättningen) men förväntas göra så i samband med Q1’23-rapporten.

3 gillningar

Tack, bra förklaring. Då får vi se vad Q1 har att komma med!

3 gillningar

Tack @anton.damsten för svar på relevant fråga, som jag även själva har funderat på. Vad som är något oklart för mig är själva monetariseringsmodellens uppbyggnad. En affär / transaktion sker då “ett klick” sker, men vad är det som avgör storleken på transaktionen? Hur kan man förutse detta?

Det andra är på vilken plattform? Har helt enkelt inte fattat detta. Kan samma annonser finnas på flera plattformar? Och andra än MGI:s , eller är det enbart en, som de själva styr över?

2 gillningar

Hej Isa. När det kommer till MGI:s annonsplattform så får de huvudsakligen betalt genom en provision för varje transaktion som sker på deras plattform. Priset av transaktionerna sätts av marknaden och är baserad på utbud och efterfrågan. Priset varierar även beroende på variabler som till exempel annonsinventariernas kvalitet, målgruppsinriktning, bransch, enhet och format. När det kommer till annonser brukar man tala om CPM (Cost Per Mille/Thousand) vilket är kostnaden per 1 000 annonsvisningar. En högre/lägre CPM betyder naturligtvis att MGI:s provision blir högre/lägre per transaktion. MGI:s annonsrelaterade intäkter drivs därmed av både antal transaktioner samt priset per dessa transaktioner.

Det är svårt att förutse hur CPM kommer att utvecklas på grund av de olika variablerna som påverkar detta men vi kan titta på utbud och efterfrågan för att få en indikation. Eftersom utbudet av annonsinventarier till viss mån är mer stabilt än efterfrågan så är det av mer intresse att studera efterfrågan. Efterfrågan av annonsinventarier drivs till stor del av storleken av marknadsföringsbudgetarna hos annonsörerna och påverkar CPM positivt när budgeterna ökar och negativt när de minskar. Marknadsföringsbudgetarna i sin helhet är cykliska och följer den makroekonomiska cykeln.

Annonsörerna/publicisterna kan fritt välja att köpa/sälja annonsinventarier genom en eller flera annonsplattformer.

2 gillningar

Ser skalbarhtespotentialen och möjligheterna! Men känns ändå rörigt i mitt huvud… Och det oförutsägbara gillar jag personligen inte.

Men def. interesting, to say the least…

1 gillning

MGI will announce its Q1 results on Wednesday, and Anton has shared his thoughts on it. :slight_smile:

4 gillningar

Q1:an sammanfattad! @Pia_Maljanen gör debut som intervjuare, på både sve och eng :partying_face: :partying_face:!! Lyckliga jag, som har kolleger som @Pia_Maljanen och @anton.damsten !!!

På ENG:

På SVE:

6 gillningar

MGI försökte förvärva den amerikanska DSP:n (demand side platform) MediaMath.

Enligt en artikel från AdExchanger på fredagen, har MediaMath gått i konkurs och företaget kommer att stänga ner sin plattform den 30 juni. Artikeln nämner även att MGI så sent som förra veckan var i diskussioner om att förvärva MediaMath, men ingen affär kunde uppnås.

image

I samband med MGIs Q2’22 resultat kommunicerade MGI att ytterligare förvärv inte var aktuellt på grund av den ökade skuldsättningen. Sedan dess har MGI tonat ner denna position och nämnt att de potentiellt skulle vara intresserade av ytterligare förvärv om rätt möjlighet uppstod. MGI har nämnt att de skulle vara intresserade av att stärka sitt DSP-segment som för närvarande står för endast 9% av omsättningen (Q1’23).

4 gillningar

Tankar från analytikern inför torsdagen, då det väntas Q2 och CMD. :slight_smile:

3 gillningar

Q2 rapporten är publicerad och strax börjar presentationen som efterföljs av deras CMD (Följ här). Men redan nu kan ni läsa @anton.damsten tankar kring Q2 rapporten här. MGI Q2 morning result: Stable operating profit, but lower revenue than expected

6 gillningar

Anton har gjort en ny analys av MGI! :slight_smile:

3 gillningar

Nu finns även intervjun som Anton gjorde med VD Remco Westermann ute för lyssning. Det snackas Q2 resultat, CMDn, sänkta riktlinjer för 2023 på grund av en tuffare marknadssituation samt mycket mer. :grin:

5 gillningar