Kalmar, making every move count

Kalmar erbjuder ett brett utbud av tunga materialhanteringsutrustningar och tjänster för hamnar och terminaler, distributionscentraler, tillverkningsindustrin och tunga logistikbehov. Företaget är världsledande inom många produktområden. :slight_smile:

Verksamheten är global och Kalmar är ett ledande företag inom många segment. Serviceverksamheten stod för 28 % av omsättningen år 2023. Den långsiktiga efterfrågan på utrustning är stark och den expanderande installerade utrustningsbasen ökar potentialen både för ersättningsbehov och nya tjänster.

Kalmar avknoppades från moderbolaget Cargotec och noterades. MacGregor säljs och Cargotec byter namn till Hiab.

Kalmar Global

Denna bild är lånad från en fantastisk rapport av Inderes.

Här är en omfattande, lättläst och neutral rapport om företaget, skapad av Inderes, som varje investerare bör läsa.

We initiate coverage of Kalmar with a Buy recommendation and a target price of EUR 36.0. The growth of Kalmar’s target market is accelerating, supported by strong megatrends like the need to reduce emissions and electrification, as well as the change in the logistics environment. Kalmar is one of the leading players in the market, and its good earnings predictability and solid balance sheet lower the risk profile. We find the stock’s valuation highly attractive.

We also made an interview with analyst Erkki Vesola about Kalmar

1 gillning

Reflektioner och kanske lite repetition…

Kalmar AB noterades nyligen på Helsingforsbörsen den 1 juli 2024, och den första börsveckan har varit händelserik. Kalmar var tidigare en del av Cargotecs division för tunga materialhanteringsutrustning och tillverkar gaffeltruckar, containerhanterare och terminaltraktorer. Företagets kunder är främst hamnar och logistikcentra.

Kalmars aktie såldes kraftigt initialt eftersom vissa indexfonder ännu inte kunde hålla den i sina portföljer, vilket skapade säljtryck och köpmöjligheter. Vid slutauktionen på den första börsdagen var aktiekursen 26,40 euro, nästan tio euro under dagens högsta kurs. Detta berodde delvis på säljtryck och delvis på spekulanters semester i juli.

Kalmars aktie verkar attraktiv på grund av dess måttliga värderingsnivåer (P/E 10 och EV/EBITDA 8) och gynnsamma utsikter. Behovet av utsläppsminskningar och elektrifiering av utrustningsflottan stödjer tillväxten inom logistiksektorn. Dessutom förväntas Kalmar så småningom komma in i stora index, vilket skapar köppress från indexfonder.

En risk för företagets framtid är ett globalt handelskrig, vilket skulle kunna påverka hamnarnas och logistikcentrens verksamhet negativt. Men de nuvarande trenderna stöder Kalmars tillväxt och stabilitet på lång sikt. Därför kan Kalmar vara ett bra tillskott till en långsiktig portfölj. :slight_smile: