Nordic IT-services sector - Rapid growth of the last decade set to continue?

Isa, Joni ja Nordic IT-service sector :slight_smile:

3 gillningar

Isa och Joni diskuterade om Innofactor.
:slightly_smiling_face:

2 gillningar

Här följer en utmärkt och väl skriven analys av Innofactor. :slightly_smiling_face:

2 gillningar

Vi tog med några svenska, danska och norska IT-konsulter i den senaste Q-sammanfattningen (Q2), som jag lade pånytt i kedjan och finns nedan. Intressant att se relativt tydliga skillnader mellan finska och de andra Nordiska ländernas prestation i Q2. Andra Nordiska länderna hade betydligt bättre organisk tillväxt jämfört med finska IT-konsulterna. Samtidigt hölls lönsamheten på samma nivå som året innan, medan den sjönk i Finland.

Skriv gärna ifall ni tycker att det är någon IT-konsult vi missat! :slight_smile:
image

3 gillningar

Vi vill gärna höra om era tankar gällande svenska IT-konsult marknaden, bolagen på svenska marknaden och andra Nordiska marknaderna! :desktop_computer: :computer_mouse: :dvd:

3 gillningar

Som mellankommentar på detta kan jag inte låta bli att undra högt: varför släpar den organiska tillväxten efter i Finland (?): vi upplever ju alla samma lågkonja? Drar de finländska beställarna snabbare åt snörena i pengbörsen, än på övriga marknader - dvs är detta bara en fördröjning i topline utveckling, eller kommer de övriga marknaderna helt enkelt inte att drabbas lika hårt?

Detta en kommentar utan att nämnvärt syna själva beställarna i sömmarna. I Finland ligger de bolag som säljer till offentliga sektorn just nu bättre till (längre + stabilare kontrakt i nuläget en av orsakerna).

Detta kan vara en bidragande orsak: vem är kunderna i de nordiska motsvarigheterna (detta kräver en närmare djupdykning på ämnet) och hur ser upphandlingsprocesserna ut?

Det som @joni.gronqvist så väl lyfte fram i videon gällande nuläget handlar även om att allt går i cykler. Dvs “Det kan inte vara superhett för jämnan”.

Tittar man under motorhuven klarnar det även på detaljnivå: som det facto, att det som säljs in då det finns kapacitet att ta emot jobb (dvs kapacitet i form av arbetskraft) behöver inte alls se likadant ut då marknaden hettar till igen.

På sikt talar det mesta ändå för branschen som helhet: en framtid utan något som kräver utveckling och åtgärder på IT fronten är svår att tänka sig…

3 gillningar

På det stora hela, gällande hela den Nordiska IT-sektorn blir det intressant att se vad ex. Tietoevrys divesteringar för med sig. (En stor spelare i såväl nordiskt, som övrigt perspektiv).

Lite motvind skadar sällan heller: det skiljer agnarna från veten, samt brukar leda till nya innovationer och arbetssätt.

4 gillningar

Here on our forum, we have Gofore’s representative Emmi Berlin. :slight_smile:

Gofore är verksamt inom IT-sektorn. Idag innehas specialisering mot att erbjuda digitala lösningar och rådgivning inom lead och processdesign, samt molnbaserade lösningar. Störst kunskap återfinns inom uppbyggandet och utvecklingen av mjukvarusystem samt tillhörande projektledning. Bolagets kunder återfinns bland företagskunder samt institutioner. Störst verksamhet återfinns runtom den europeiska marknaden.

If you have questions for Emmi, please go to the Gofore discussion thread to inquire. Thank you! :pray:

I own Gofore and want to read a good discussion about the company as an investment. :slightly_smiling_face:

1 gillning