LeadDesk - ett Saasbolag med potential på lång sikt

Kortisktiga utmaningar, men långsiktig potential. Så sammanfattar @Antti_Luiro Saasbolaget LeadDesk i korthet på denna video. Bevis på lyckade internationalisering finns sedan tidigare och efterfrågebilden på sikt ser intressant ut.
Kolla in:

Läs även den “långa analysen” :):

Videoinnehåll:
Contents:
00:00 Introduction
00:12 Why read the extended report?
00:55 LeadDesk in a nutshell
02:30 Income streams 03:52 Businessmodel
07:00 International markets and competitors
08:49 Strategy
12:00 Valuation

5 gillningar