Gofore - finska IT-konsult stjärnan

Gofore är än idag ett ganska okännt bolag för många, men bolagets prestationer torde väcka så småningom internationellt intresse. Bolaget växte 2013-2020 44% CAGR. Farten har saktat in, men år 2022 växte bolagets omsättning med 43,5% efter några sämre år (sämre…ja vi talar om ändå +20%). EPS har under senaste 5 åren vuxit 22% p.a. ROIC har i medeltal varit över 15% under 5 senaste åren. Inte illa kunde man ju säga :slight_smile:

Gofore är ett IT-konsultbolag som hjälper sina kunder med digital transformering. De är speciellt fokuserade på offentliga sidan, medan privata sektorn är även en viktig del. Offentliga sidan kunde anses vara lite mera defensiv, vilket sänker risk profilen i mina ögon. Bolaget har expanderat till Tyskland genom eMundo förvärvet som tills vidare verkar lyckats bra. I nyliga Q1/23 rapporten raporterades en internationell tillväxt på 172% (hela omsättnings tillväxten 39%).

Det som jag gillar speciellt i Gofore är öppenheten. Nu menar jag inte kulturen, utan det att bolaget rapporterar månatligen bl.a net sales utveckling. Detta ger super bra insight för placeraren om bolagets prestationer.

https://gofore.com/en/invest/financial-information/monthly-review/

En annan sak som ökat mitt förtoende mot bolaget är att de presterat mycket bra, även om sektorn i sig har haft ibland lite motvind. Gofore har inte lidigt dess värre av rekryteringssvårigheter eller inflation. De har klarat av många olika marknadsmiljöer.

Hur som haver, har alla bolag risker och Gofore är inte här udda. Marknaden ändrar sig snabbt, kundernas investerings ivrighet varierar enligt makro. IT-marknaden utvecklas också konstant, vilket kräver att Gofore måste utvecklas, investera i kunskap och hållas med i trender. Gofore har även aktiverat sig i förvärv under senaste åren, so far so good, men alla nya förvärv innebär nya risker.

@Isa_Hudd och Joni Grönqvist har gjort en djupdykning i själva sektorn. Lönar sig lyssna!

Nyligen meddelade Gofore att Alcur Fonder har köpit sig in i bolaget.

Och bara för säkerhetensskuld, disclaimer, jag har Gofore i portföljen så ser på bolaget genom soliga dollar glasögon :nerd_face:

Kanske just därför skulle det vara bra att reflektera närmare på risker. Hur ser ni bolagets framtid, vilka relevanta risker har jag glömt att nämna? Genast kom jag att tänka på hur kulturen i sådana bolag är super viktig. Idag ser ju kulturen bra ut på Gofore, men sådant kan ändra och är nog en risk att ta i beaktan.

4 gillningar

Här finns även ett videoklipp, på svenska, med bolagets vd, i diskussion med analytiker @joni.gronqvist :partying_face:!

Bra frågor @Lillen ! Hur ser du @joni.gronqvist på risker, framtid och kultur?

4 gillningar

Lillen ställde utmärkta frågor, men här är några fler! :slight_smile:

Jag har hört mycket gott om medarbetarnöjdheten på Gofore. Medarbetarna är lyckliga och motiverade där, eller åtminstone så har jag förstått det.

Jag tror att dessa faktorer naturligtvis underlättar att locka skickliga arbetstagare och också i lönefrågor, eftersom man kanske inte behöver betala så hög lön om andra saker är i ordning. Är jag på rätt spår?

Tack för svaren på förhand! :pray:

3 gillningar

Ja-a, nöjda medarbetare är verkligen viktigt, i synnerhet i bransch med konstant brist på arbetstagare :slight_smile: säger jag spontant. Vet man ngt om personalomsättningen och nöjdheten @joni.gronqvist ?

2 gillningar

Gofore är bolaget med bästa rapporterna i sektorn, inte bara resultaträkningen, utan djupet på informationen! Man hittat mer information en för något annat i sektorin i Finland. Kolla bara lite igenom deras senaste rapport/er.

De rapporterar om både medarbetarnöjdhet och kundnöjhet med gämna mellanrum. Båda har varit på mycket hög nivå i flera år, vilket också bevisas av deras fina tillväxt år efter år. eNPS (medarbetar) var 51 nu på våren jämfört med 43 på hösten.

Gällande personalomsättningen, så rapporterar Gofore även det. Flera på sekotrn säger att 10 % är normal nivå, men flesta är ännu över den, dvs Gofore är på bra nivå! Viss omsättning är normalt och skall finnas!
image
Källa: Gofore

Hoppas dehär svarade på frågorna!

@Isa_Hudd nu är sektorns mycket intressanta resultatperiod över, och dags för oss att boka in en sammanfattning av sektorns Q1-resultat!

6 gillningar

Tack Joni för utmärkta och omfattande svar! :slight_smile:

Speciellt inom denna bransch är arbetstagarnas tillfredsställelse viktig och jag försöker noga följa detta i företag inom detta område.

Gofore verkar vara en utmärkt arbetsgivare på alla sätt.

2 gillningar

Yes, sounds like a plan! Genast jag är tillbaka från Stockholm​:+1::partying_face:!

1 gillning

Inderes har gett köp rekommendation åt Gofore och TP 31€. DCF värdet språkar dock 34,60€.
När man jämför adjusterad P/E emot mediaanen för 2018-2022 så verkar det ju nog billigt, men frågan är att blir det istid i marknaden i slutet av 2023? Tillsvidare växer bolaget flitigt🤩

3 gillningar

Gofore was selected as a significant supplier in a large-scale procurement process by the Finnish Tax Administration. This partnership is expected to generate an annual revenue of 5-12 million euros for Gofore.

This contract is indeed excellent, but it doesn’t seem to have any impact on the forecasts. Did you learn anything new about Gofore from this? :thinking:

You can probably be pleased that Gofore is succeeding in the public sector, but nothing particularly noteworthy stands out to me about it, except that it’s great news! :slight_smile:

2 gillningar

@joni.gronqvist who is covering Gofore is on vacation so I will comment shortly on this as I also wrote a comment about the contract for our website in Finnish. Gofore valittiin merkittäväksi toimittajaksi verohallinnon mittavassa kilpailutuksessa | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

The Verohallinto general contract has the potential to be excellent for Gofore. Allthough it is good to notice that this is a general contract, so only some part of it will be realized as actual revenue. In general, good estimate about that percentage could be around 50-70 %. My guess is that this contract would be realized as revenue better than an average general contract, but at the same time there is now a lot of uncertainty regarding public spending.

In this general contract being selected as the 1. supplier rather than 2. or 3. is significant because they use “ranking system”, in which if the 1. supplier is able to deliver the asked services they should according to my knowledge get the whole project. It is valuable especially at the current uncertain time when there is more resources available. Although 6 years (+4 potentially) is a long time.

Verohallinto was already one of the most significant customers of Gofore and this new general contract will replace the existing one. This new general contract has the potential to be clearly larger than the existing one for Gofore, but it will not be 100 % new revenue and there is a lot of uncertainty regarding the actual realized revenue and its timing. We are already forecasting that Gofore will be able to grow organically around 20 % in 2023 and 12 % in 2024 while maintaining very good profitability. This would be impressing in the current market climate, but in the past Gofore has been able to navigate well at the uncertain times. So wins like these increase our confidence in our estimates, but don’t create immediate estimate revision needs.

6 gillningar

Thank you, @Frans-Mikael_Rostedt! :slight_smile:

Thank you very much for the clear and comprehensive response!

This response of yours wasn’t short. It was truly an excellent answer, and now I understand the significance of this for Gofore as a whole. It’s a fantastic development, not only financially but in other aspects as well! :pray:

3 gillningar

Gofore visade igen god tillväxt i maj! En annan intressant sak i raporten:

Gofore’s customer satisfaction was again measured in May. The net promoter score (NPS) rose from 43 a year ago to 56, and overall satisfaction from 4.1 to 4.3. The survey also provided us feedback, based on which our choice to grow strategic partnerships has been the right one.

4 gillningar

Gofore excelled in the Ministry of Foreign Affairs’ tender process.

Quoting the analyst’s thoughts, hopefully not inaccurately (I do not quote word for word.):
According to the analyst, Gofore’s share could be around 26 million euros. This win further validates the company’s strong competitiveness in the public sector and ensures a steady and predictable increase in revenue.

My comment:
It’s great to see that Gofore consistently proves itself as a potential future industry leader. :slight_smile:

2 gillningar

I must say, Gofore communicates well… July went very well for the company too. :slight_smile:

2 gillningar

Indeed! More companies could report similarly.
On the contrary however, would it make investing even more short-term focused…hmm I dont know.

But again, it’s great to see that Gofore keeps on performing well, even if the industry has again some slight challenges.

3 gillningar

Mera goda nyheter för Gofore

"Gofore has been chosen as primary supplier in a frame agreement tender by the Finnish Transport and Communications Agency Traficom, regarding architecture consultancy. The customer’s estimate on the total value of this five-year frame agreement is 15 million euros and total scope 21,000 man-days. "

Bolaget fortsätter att komma ut med goda nyheter samtidigt som sektorn verkar ha det svårt. Intressant att se hur lönsamheten ser ut i Q3.

4 gillningar

Bra nyheter! :slight_smile:

Även om vi lever i svåra tider, eller ja, IT-tjänstesektorn lever åtminstone i svåra tider, så klarar sig Gofore bra med tanke på omständigheterna. Många bra små nyheter här och där.

Jag tror att i denna sektor kommer vinnarna och förlorarna att skilja sig ännu tydligare i framtiden. Gofore har konstant presterat bra och länge, och med nöjda medarbetare… detta är min absoluta favorit i denna sektor.

2 gillningar

Kanske en lite onödig och lustig fråga, men vad bör en investerare tänka om detta eller är det en liten sak som inte behöver tänkas på särskilt mycket? :slightly_smiling_face:

Jag måste säga att share based compensation är inte mina starka sidor.
Men det som jag vet är att

a) som ägare vill du inte att bolaget skall trycka för mycket nya aktier för det diluterar på ditt ägande.

b) du vill att det bolag du äger skall locka bra arbetstagare och det kan kräva share based compensation.

Så min åsikt är att så länge det är i rimliga mängder är det ok. Men vet att detta delar åsikter :slight_smile:

2 gillningar

Tack för ditt svar, det var bra!

Så man kan tänka sig att det finns fördelar och nackdelar här, men beroende på situationen kan det också vara lönsamt från investerarnas perspektiv.

Det verkar inte finnas ett tydligt svar på den här frågan. :slightly_smiling_face:

1 gillning