Hur går börsen?

Tillgången på energi från Ryssland har blivit svårare på grund av de försämrade relationerna mellan Ryssland och västvärlden, kostnaderna för underleverantörer i Östeuropa har ökat, och Kinas ekonomiska tillväxt är inte längre lika stark eller stadig som tidigare.

Tyskland har så många problem. :slight_smile:

https://x.com/MichaelAArouet/status/1794648988840583284

2 gillningar

S&P 500-indexets resultatstillväxt borde snart börja på allvar. Baserat på historiskt dyra aktier, förväntar sig investerare en stark resultatstillväxt. Det förutspås.

Tiden får utvisa om denna nivå är en bra köptillfälle. Historiskt sett har det inte varit så. Är det annorlunda denna gång?

Kolla mer:

3 gillningar

Jag skrev i bloggen om hur aktiemarknaden har haft rätt. Den globala uppgångsmarknaden som började hösten 2022 förutsåg korrekt den ekonomiska hållbarheten i världen. Europas ekonomiska återhämtning verkar accelerera. USA går starkt. Kina är ett frågetecken som måste följas noga…

Den danska Rockwools aktie är också ett bra exempel på återhämtningen inom byggsektorn i Europa.

1 gillning

Vad händer om Kina invaderar Taiwan? Ett krig skulle sannolikt leda till en global ekonomisk kollaps värre än finanskrisen, och det skulle inte vara någon mening med att äga aktier. Den största kostnaden för krig är förlusten av liv. Men detta scenario fokuserar på den ekonomiska påverkan.

Liksom många konflikthärdar runt om i världen, har denna pyrt under lång tid. Kina tillbringade stora delar av tidigt 1900-tal i en cykel av inbördeskrig. Kommunisterna vann, och det kinesiska nationalistpartiet, Guomindang, drog sig tillbaka till ön Taiwan. När vi kommer till nutid har fastlandskina (Folkrepubliken Kina) utvecklats till en egendomlig kommunistisk, industriell supermakt, och Taiwan (Republiken Kina) till en teknologiskt avancerad demokrati.

Taiwansundet är en av världens viktigaste sjöfartsleder. Taiwan är världens centrum för halvledartillverkning. Därför skulle ett krig om en så liten ö ha en enorm global påverkan, eftersom halvledare behövs nästan överallt. Produktionen av iPhones, bilar, elektronik, etc., skulle stanna av runt om i världen. Taiwan är som en vital gyllene skruv i världsekonomin, utan vilken den större maskinen inte kan fungera.

I Bloombergs krigsscenario attackerar Kina Taiwan och USA går in i konflikten för att öppna en sjöväg till ön. Dock skulle Kina och USA inte direkt slå till mot varandras territorium (en kärnvapenkonflikt över Stilla havet skulle förmodligen leda till ännu fulare BNP-kollapsprognoser). Ekonomer försöker uppskatta den ekonomiska påverkan under krigets första år: Taiwans ekonomi skulle sjunka med 40%. Detta är baserat på liknande utveckling i Ukraina under de senaste åren. Världsekonomin 10%. Under finanskrisen 2009 krympte den globala ekonomin med 6%, så ett krig skulle vara en chock av en helt annan magnitud. Asiens exportekonomi 20-10%. EU, som handlar mycket med Kina, 10%. Världens konsumtionsmotor, USA, som en relativt självförsörjande ekonomi, skulle klara sig med mindre, med en kollaps på 7%.

Kinas ekonomi skulle falla med cirka 17%. Faktum är att denna kollaps är det bästa argumentet mot krig: varför riskera kommunistpartiets legitimitet, byggt på ekonomisk tillväxt och decennier av stigande levnadsstandard, med en riskfylld, superkomplex invasionsoperation? Tyvärr har tankegångarna hos de auktoritära ledarna i 70-årsåldern, isolerade i sina egna palats, inte varit lysande under de senaste åren, och deras beslut är inte alltid rationella, åtminstone inte utifrån sett.

Ett krig i Taiwan är en svansrisk, lyckligtvis med låg sannolikhet, eftersom kostnaderna skulle vara enorma, även om de är svåra att uppskatta. Taiwans aktier och företag beroende av taiwanesiska halvledare, såsom Apple och NVIDIA, har presterat bra på aktiemarknaden. Så investerare bedömer risken som låg. Men finansmarknaderna, tillsammans med resten av världen, lyckades också sömngångarmässigt gå in i första världskriget, vilket ansågs nästan omöjligt i den sammankopplade globala ekonomin på den tiden.

Konfliktens påverkan skulle vara så stor att aktier förmodligen skulle drabbas hårt. Guld och kontanter kan vara ett bra alternativ. Kontanter kan användas för att köpa kraftigt omvärderade tillgångsposter. Det mest sannolika scenariot är dock att den nuvarande situationen kommer att fortsätta långt bortom nuet: Kina sätter press på Taiwan och gör väsen av sig, men i praktiken förblir saker som de är. För nu. Ja, den bästa investeringen i väst skulle faktiskt vara att minska beroendet av kinesisk produktion och försörjningskedjor.

Samma på engelska:

2 gillningar

Börserna runt om i världen når nya toppnivåer, men för dem som investerar i små företag har de senaste åren inte varit lätta. Stora företag har dominerat toppen av avkastningslistorna. Det är allmänt trott att mindre företag, trots att de är mer riskfyllda, kan ge bättre avkastning över tid eftersom de har större tillväxtpotential. Men detta är inte alltid, om ens någonsin, fallet.

2 gillningar

Sverige visar vägen?

De svenska inköpschefsindexen förutspår utvecklingen i den amerikanska ISM med fem eller sex månader i förväg.

Det skulle vara mycket ovanligt att se en svag amerikansk ekonomi när vi får sådana detaljer från små, öppna ekonomier.

Den amerikanska ekonomin skulle kunna accelerera här…

https://x.com/EkonomiGabriel/status/1798968154158436384
https://x.com/AndreasSteno/status/1798804636524220540
image

1 gillning

Här erbjuds en utmärkt översikt över makroekonomin. Det är värt att titta på om du är det minsta intresserad av ekonomi och investeringar. :slight_smile:

Överraskningsindex för ekonomin har utöver Sverige även blivit negativa i USA, medan euroområdet och Kina fortfarande är positiva. Riksbanken börjar sänka räntan, övriga nordiska länder följer efter. Klar förbättring i industriutsikterna i Sverige. Kronans reala växelkurs har fallit till sin lägsta nivå på flera decennier

1 gillning

Även om inflationen i USA är 3,3 % har priserna på grundläggande varor ökat mycket mer: bilförsäkring 20,3 %, transport 10,5 %, sjukhustjänster 7,2 %, bilreparation 7,2 %, el 5,9 %, bostadsägande 5,7 %, hyra 5,3 %, mat på restaurang 4,0 %. Inflationen har varit över 3 % i 38 månader i rad, vilket undergräver konsumenternas förtroende och förvärrar köpkraftens minskning. :slight_smile:

https://x.com/KobeissiLetter/status/1800889115203838047

1 gillning

Poängen med aktieplockning är att få bättre avkastning än från indexfonder. Om aktieplockning inte levererar överavkastning har investeraren alltid möjligheten att få indexavkastning med en lågkostnadsindexfond. Eftersom techjättarna har fortsatt sin starka uppgång har deras relativa vikt i aktieindex ökat. När en mindre grupp av aktier driver indexet upp snabbare än resten av gruppen, betyder det att fler investerare missar indexavkastning. Aktieplockning har fungerat bra de senaste åren, om den har fokuserat främst på de största företagen. Detta kanske inte fortsätter för evigt, men det finns goda skäl för denna trend.

Kolla mer :stuck_out_tongue:

2 gillningar

The U.S. presidential election looms large, with concerns in Europe about issues such as Brexit Britain, conservative Germany’s current and long-term problems stemming from rigidity and conservatism, and now France’s significant issues.

AI promises much, but expectations are so high that it’s hard to see how they can be fully met.

While the nightmare scenarios of the Ukraine war are acknowledged, they might not be fully understood. There’s also China and Taiwan to consider.

There are always exciting and troubling developments in the world, and more are sure to come. Historically, this has always been the case. Surprises are inevitable. Perhaps the most dangerous times are when things seem to be going well, and a new, easy, and comfortable era is expected. If something happens then, it catches everyone off guard, and no one is prepared.

Maybe my writing contained contradictions, but perhaps that was my intention. :slight_smile: