Hur går börsen?

Hesuli sjönk när räntorna steg… Fungerar det på samma sätt när räntorna sjunker? :face_with_monocle:

2 gillningar

Investerare älskar utdelningar. :heart_eyes: Men vanligtvis skulle “share buybacks” vara ett effektivare sätt att återföra kapital till ägarna.

1 gillning

Verneri Pullkinen, you wisest of the wise. :sunglasses:

I’ve been wondering for a long time how this could go on like this. You, say that now there is a bubble in these giant US companies. Thank you! :cowboy_hat_face:

https://twitter.com/KobeissiLetter/status/1775300874421596635/photo/1

image

1 gillning

Detta är kanske det bästa enskilda sättet att se hur det går inom makroekonomin och investeringsvärlden. Utforska och bli förtjust!

  • Stark början på börsåret i Sverige och övriga Europa
  • Ekonomiska överraskningar har blivit positiva
  • Styrräntorna är på väg nedåt, men tidpunkten är osäker
  • Bostadspriserna i Sverige fortsätter att falla
2 gillningar

Här är den senaste bloggen, jag försökte också översätta den till svenska. :smiley:

Räntesänkningar från Fed är av liten betydelse för investerare eftersom de inte direkt driver aktier.

Ändå är investerare oroade över centralbankens räntesänkningar. Allt du behöver göra är att googla “Fed-sänkningar” och sidan fylls med videor och nyhetsartiklar som spekulerar om ordförande Powells avsikter och resten av Fed-styrelsens avsikter att sänka räntorna. Den ekonomiska datan återspeglas blixtsnabbt på marknadens förutsägelser om framtida centralbanksrörelser. Europa, med sin svagare ekonomi, undrar om ECB vågar sänka policyräntorna före Fed, som njuter av en stark amerikansk ekonomi.

Policyräntor används av centralbanker för att påverka ekonomins tillstånd: höga räntor avskräcker från att låna och därmed ekonomisk aktivitet, medan låga räntor försöker stimulera investeringar genom billiga banklån.

Men de policyräntor som fastställs av Fed, eller någon annan centralbank, är inte den primära drivkraften för marknaden.

I det långa loppet följer aktier resultaten. Ett företags nuvärde är marknadens bästa gissning vid varje given tidpunkt om dess framtida kassaflöden, med en efterfrågad avkastning, dvs. ränta beräknad till dagens datum. Detta är logiskt, eftersom det skulle vara dumt att medvetet betala mer för ett företag än det kan överföra pengar till sin köpare.

I praktiken mäts aktiers avkastningspotential mot den riskfria räntan på statsobligationer. Räntor på statsobligationer bestäms av utbud och efterfrågan. De är en indikation på hur mycket investerare vill ha som ersättning för att låna pengar till regeringar under flera år i taget.

Statsobligationsräntor innehåller också annan information. De återspeglar i praktiken investerares uppfattning om framtida nominell ekonomisk tillväxt. Med andra ord verklig BNP-tillväxt och inflation. (Riskfyllda låntagare som Italien har en extra räntepremie över “riskfria” nötter som Tyskland, men i praktiken har investerare alltid möjlighet att placera sina pengar hos lågrisklånare som Tyskland eller USA, så låt oss bara fokusera på dem här.)

Det är ingen tillfällighet att under de senaste 50-plus åren, medan räntan på den amerikanska statsobligationsskulden har genomsnittligt 6%, har landets nominella BNP-tillväxt också varit 6% per år! Under samma period har S&P 500:s resultat per aktie (eller indexandel) växt strax under 8%. Skillnaden kan förmodligen förklaras av förbättrad lönsamhet för företag, växande vinstandel av BNP, internationell tillväxt och aktieåterköp. Men i praktiken opererar de i samma bollpark.

Några slutsatser kan dras från denna iakttagelse. Låga räntor framställs ofta som något bra för aktier. Men vad innebär låga räntor? De innebär att investerares förväntningar på framtida ekonomisk tillväxt (och/eller inflation) är blygsamma. Detta innebär också att företagens vinsttillväxt kommer att vara långsam. Inget företag kan växa snabbare än BNP för evigt. Således innebär låga räntor också låg vinsttillväxt i företagens långsiktiga kassaflöden, vilket redan återspeglas i aktievärderingarna idag.

Prestandan för aktiemarknaderna i Europa och resten av världen efter finanskrisen var en bra illustration av detta. Europeiska och globala aktieprestationer stagnerade i över 10 år. Även om räntan på tyska statsobligationer blev negativ, dvs. investerare betalade för “förmånen” att låna till förbundsstaten Tyskland, steg inte aktierna till oändligheten. Samma sak gäller för Japan, där aktier låg i träsket med låga räntor i årtionden.

Naturligtvis drivs många marknader av den globala ekonomin som helhet, och en svag ekonomi och låga räntor i ett enskilt land är inte den enda förklaringen till nivån på aktiebörserna.

Istället har till och med europeiska aktiemarknader nu skjutit i höjden, medan räntorna är på en högre nivå.

USA har varit undantaget som bekräftar regeln. Där, även med “nollräntor”, guppade BNP-tillväxten på ett par procent. S&P 500-företag kunde fortsätta sin vinsttillväxt, och dessutom var landet välsignat med ett antal teknologiska megavinnare, som Apple eller Microsoft, som kan fånga mer av det mervärde som läggs till när ekonomin blir mer digital.

Högre räntor skulle vara giftiga om de helt enkelt innebar hög inflation utan stark ekonomisk tillväxt. Det är vad som hände under stagflationen på 1970-talet. Men det verkar inte vara ett troligt scenario nu.

Aswath Damodaran, som anses vara en ledande expert på värdering, sade bra i en intervju med FT i mars att den nuvarande räntan på lite över 4% på amerikanska obligationer är idealisk. Den ger en avkastning på kontanter som avskräcker investerare från att göra dumma saker. Å andra sidan pekar den på starkare ekonomisk tillväxt i framtiden, vilket i sin tur kommer att möjliggöra snabbare vinsttillväxt.

2 gillningar

USA:s övervikt på världens aktiemarknader har pågått i nästan 100 år, och det verkar inte finnas något slut i sikte. Det är en dynamisk, växande ekonomi på en djup kapitalmarknad. Man skulle tro att USA:s vikt skulle minska i takt med att landets ekonomiska tyngd minskar, men den största utmanaren, Kina, har problem. Indien har ännu en bit kvar att gå…

1 gillning

Investerare tror att den japanska valutan yen kommer att försvagas i framtiden. Som bevis på detta har investerare gjort relaterade investeringar, trots att den japanska regeringen har utfärdat varningar om potentiell intervention på valutamarknaden.

Det finns fortfarande osäkerhet och risker i Japan när det gäller yens värde.

https://twitter.com/C_Barraud/status/1777195157126857197

1 gillning

Den allt dyrare aktiemarknaden kräver kraftig vinsttillväxt, samtidigt som räntorna, som erbjuder ett alternativ till aktier, också ligger på attraktiva nivåer. Den amerikanska vinstnedgången avslutades på hösten 2023, och nu är fokus på att hitta tecken på accelererande tillväxt.

Kolla mer pä bloggen :stuck_out_tongue:

:face_with_monocle:

1 gillning

JP Morgans VD Jamie Dimon levererar återigen ett intressant årligt brev som är värt att läsa!

Banken är praktiskt taget förberedd på allt. Inflationen kan förbli strukturellt högre.

"In spite of the unsettling landscape, including last year’s regional bank turmoil, the U.S. economy continues to be resilient, with consumers still spending, and the markets currently expect a soft landing. It is important to note that the economy is being fueled by large amounts of government deficit spending and past stimulus. There is also a growing need for increased spending as we continue transitioning to a greener economy, restructuring global supply chains, boosting military expenditure and battling rising healthcare costs. This may lead to stickier inflation and higher rates than markets expect. "

1 gillning

Jag skrev om svårigheterna med att förutsäga i min blogg. Investerare håller fast vid marknadsprognoser som gång på gång visar sig vara felaktiga. Man kan inte förutsäga världens gång, men man kan förbereda sig för osäkerheten!

2 gillningar

Every day, Europe and the USA are pondered, that’s clear, but perhaps China should be pondered even more than now… Of course, it’s talked about a lot these days, but not enough, considering the country’s size and influence.


The first quarter of China’s economy is expected to have performed poorly due to challenges in the property sector and weak demand in the private sector.

Issues in the property sector, COVID-19, problems with local government areas + debts, the private sector… etc. China’s near future is not helped by tensions with neighboring countries and credit rating downgrades.

The economy was off to a solid start this year, fanning optimism among some analysts for an improved 2024 outcome, but March data on exports, consumer inflation and bank lending showed that momentum could falter again and policymakers may need to launch more stimulus to spur demand.

“I think Q1 GDP growth could be slightly stronger than expected - it may be close to 5%,” said Zong Liang, chief of research at state-owned Bank of China.

https://www.reuters.com/world/china/chinas-q1-gdp-growth-likely-slow-more-stimulus-cards-2024-04-15/


EXTRA:

China and robots