Hur går börsen?

Kan artificiell intelligens driva upp S&P 500-indexet till 15 000 poäng på 10 år? Själv tror jag inte på en så snabb uppgång. Hela resonemanget kan läsas här.

2 gillningar

Marianne Palmu är den bästa ekonom jag känner. En analytisk person som granskar ämnen brett, med precis lagom ödmjukhet och visdom. :slight_smile:

Vid årsskiftet slog klockan inte bara för 2023, utan också för reformen av EU:s skuldregler. En kompromiss mellan unionens finansministrar uppnåddes slutligen i sista minuten i början av december. Och de nya skuldreglerna var verkligen en kompromiss, eftersom varje medlemsland inklusive Italien kunde utropa sig som vinnare när de såg resultatet.

2 gillningar

Det har talats mycket om Kina och landets ekonomi på senare tid; här är en tweet som handlar om Kina. :slight_smile:

2 gillningar

Special Edition: Three megatrends on Nasdaq Helsinki :fire: :blue_heart:

2 gillningar

Herr Pulkkinen funderar:

Tech companies fronted by AI hype superstars NVIDIA and Microsoft have scaled new heights. Microsoft became the first company in the world to break the $3 trillion mark. Many technology companies have risen by hundreds of percent over the past 18 months. The world’s main stock index, the S&P 500, has surpassed the level it touched in early January 2022. At the time, there was widespread talk of a stock market bubble.

2 gillningar

Tack för att du delade länken! :hugs:

Med hänvisning till gårdagens text, rapporterar Bloomberg idag:

Bloomberg: "Nasdaq Futures Sink as AI Results Don’t Match Hype"⚠️

Verkligen, teknologiaktierna är dyra, igen!

Resultaten har inte heller följt med viktuppgången i index:

TECHDYRT_

2 gillningar

En ny kreditcykel är på väg att starta, kanske.

Många fruktar fortfarande en recession i USA, men det verkar som att svagheten under 2022 faktiskt var ett tillfälligt avbrott, och ekonomin kommer att fortsätta växa för tillfället. Bankernas lånetillväxt har bromsat in, särskilt under småbankskrisen våren 2023. På årsbasis har den totala lånesumman till och med minskat något, vilket är ovanligt. Senast detta hände var under finanskrisen. Dock har minskningen varit måttlig, och det verkar som att lånen håller på att få fart för en ny uppgång.

Kolla mer:

Ibland är investerare oroliga över hur stigande räntor påverkar prestandan hos noterade företag. Jag läste en lysande artikel av den pseudonyma Jesse Livermore som undersökte hur högre räntor påverkar noterade företag. Resultatet var mindre dramatiskt. Svaret är, inte särskilt mycket alls. Dock fanns det sådana läckra datapunkter i studien som gör det värt att gräva djupare i ämnet.

2 gillningar

SP500-indexets resultatvändning fortsätter under denna resultatsäsong. Enligt Bloomberg har resultaten ökat med 7 % när hälften av företagen har rapporterat sina resultat. Resultattillväxten är bred, men det är framför allt den återvändande Magnificent 7-gruppen som driver upp resultaten.

Kolla mer :stuck_out_tongue:

3 gillningar

Här är en artikel om statliga samtidiga index som berättar om spridningen av ekonomiska tillväxttrender över landet.

“Montana is a disaster!” syftar på att Montanas situation är särskilt dålig eller katastrofalisk ekonomiskt sett.

“One key element of Business Cycles is the spreading or ‘diffusion’ of trends” betyder att en av affärscyklers centrala drag är spridningen av trender, det vill säga till exempel ekonomisk tillväxt eller nedgång, till olika områden.

Så kort sagt, meddelandet handlar om att statliga ekonomiska indikatorer ger information om ekonomins tillstånd och dess spridning över olika delar av landet, och Montana sticker ut negativt i denna situation. :slight_smile:

2 gillningar

En av de saker jag har funderat över på senare tid är hastigheten på den framtida återhämtningen på Finlands aktiemarknad. Under pandemin såg vi en så kallad V-formad återhämtning, där aktiemarknaden föll kraftigt, men en snabb återhämtning lyfte aktiepriserna till nya höjder. Aktiemarknaden följer löst företagens resultat. Om utsikterna för företagen förblir mörka, kommer även aktiemarknaden att lida. Utan vinsttillväxt finns det ingen poäng med att slösa på aktier.

I USA har aktiemarknaderna stigit i en V-form till nya höjder sedan inflationschocken år 2022, tack vare stigande vinster och en stark ekonomi. Den här gången ser Finlands återhämtning mer ut som en L-formad platå.

Kolla mer :stuck_out_tongue:

3 gillningar

Nästa vecka blir spännande, så det finns olika “program” planerade… :slight_smile:

2 gillningar

NVIDIA är intressant att se. Resultatet förväntas femdubblas från 2 miljarder till över 11 miljarder i Q4!


Till en annan fråga … Det skrevs en blogg med reflektioner om hur länge staternas skuldsättning kan fortsätta? Särskilt för USA:s ekonomiska styrka förklaras den kontinuerliga stimulansen. Detta kan pågå under lång tid, men inte för evigt utan att inflationen accelererar igen.

2 gillningar

Det verkar som att de flesta tror att räntesänkningarna kommer att skjutas fram från tidig vår till tidig sommar… och snart förmodligen tror man att de kommer att skjutas fram till tidig höst. :cowboy_hat_face:

:thinking: :point_down:

2 gillningar

Jag skrev om nyheter från CRE-marknaden på bloggen. Värdet på kontorsfastigheter sjunker, vilket har fört fastighetsinvesterare i problem. Detta spökar sedan i bankernas balansräkningar. Problemet borde ändå vara ganska litet… kanske. :laughing: :coffee:

3 gillningar