Hur går börsen?

I wrote a few words about prevailing sentimenti: it’s super bearish! :bear: Despite the fact that stock markets have risen since last fall. In Europe main indexes are already seeing new ATH:s.

Fund managers :bear:

Retail investors :bear:

I wonder what could this indicate for future returns when fund managers overweight bonds.

1 gillning

Några anteckningar om börsen. Investerare är nu oroliga för den kommande möjliga US default, men det finns fortfarande styrka i ekonomin.

Till exempel utvecklas realinkomster starkt i USA.

En stark löneutveckling bidrar till hållbar konsumtion.

Industrin verkar återvända till hemlandet, vilket är en god nyhet efter årtionden av underinvesteringar.

Hittills har aktiemarknaden utvecklats som ur ett skolboksexempel. Först brukar det ske en bottennotering och därefter brukar man se stretchade multiplar. Resultaten borde börja peka uppåt strax därefter.

Men det är värt att komma ihåg detta. Sell in May and go away? :smiley:

4 gillningar

Jag är bekymrad över skuldtakskrisen.

Många källor hävdar att det är en återkommande och välbekant fråga som endast leder till tillfälliga svängningar på börsen. Så varför talar även de visa om det?

Varför bör man vara orolig över det?

Tack på förhand för ditt svar! :slight_smile:

1 gillning

Debt ceiling crisis är utan tvivel ett återkommande tema med ett par års mellanrum, men den politiska situationen är nu ovanligt spänd. Därför har ingen kompromiss nåtts och de drar ut på tiden till sista minuten. Ämnet är läckert för medierna och därför utnyttjas det.

Men oron syns även på marknaden. “Försäkringspriset” mot USA:s oförmåga att betala har stigit till en högre nivå än under krisen 2011.

2 gillningar

Här kommer en liten uppdatering om hur börsen har gått som på 40-talet. Fortsätter samma trend?

Jag skrev mer om ämnet på min blogg

2 gillningar

Tack för det bra svaret! :slight_smile:

Ny fråga:

Jag är verkligen ingen expert inom ekonomi, men tidigare tänkte jag att aktiekurserna och ekonomin skulle sjunka kraftigt på grund av hög inflation, och jag antog att många skulle ha väldigt lite pengar att investera eller spendera, och vissa skulle inte ha något alls.

Jag var övertygad om att om inflationen är mycket hög, så kommer människor inte att konsumera och inte kunna köpa någonting, vilket jag antog skulle ha en stor inverkan på hela ekonomin.

Enligt mig har aktiekurserna och börsen varit alltför lugna. :smiley:

Varför har inte börsen kraschat? Ser börsen denna gång exceptionellt långt framåt? :thinking:

2 gillningar

I grund och botten är aktiernas värde nuvärdet av deras framtida kassaflöden, så börsen ser hela tiden långt framåt även om det ibland inte känns så.

Inflationen, eller snarare rädslan för stagflation, fick börserna att krascha redan från början av 2021. Om man tar hänsyn till inflationen sjönk SP500 med över 30 % och Nasdaq med över 40 %. Även på andra håll i världen kraschade aktierna.

Nu har ekonomin klarat sig bättre än vad som befarades, liksom resultaten. Inflationen avtar, även om det sker långsamt. Samtidigt har likviditeten stöttat aktierna. Därför har de klarat sig oväntat bra.

Även företagen har talat mindre om en nedgång.

Och en stark början på året på börsen lovar gott även för resten av året. :face_with_monocle:

2 gillningar

Några utdrag från dagens blogg.

Krisen med USA:s debt ceiling verkar ha undvikits när en överenskommelse nåddes under helgen. Nästa fråga är hur mycket fyllandet av förbundsregeringens utgifter tömmer likviditet från marknaden.

En torrperiod framför oss? :face_with_monocle:

Påminnelse om att USA:s ekonomi fortsätter vara stark. Konsumtionen håller sig stabil och lönerna växer snabbare än inflationen.

Här är en intressant graf över sparandets dynamik. Pandemitidens ekonomiska nedgång är mycket ovanlig: besparingarna växte snabbt (tack vare offentliga stimulansåtgärder), men nu har de också spenderats mycket snabbare. Inte konstigt att ekonomin ibland är het som en brasa. :smiley:

6 gillningar

Euroområdets inflation sjönk mer än förväntat enligt preliminära uppgifter.

Men ändå marknaden förväntas ECB genomföra ett par räntehöjningar! Kanske till 3,75 %.

Intressant nog förväntas Tysklands inflationsförväntningar för de kommande 10 åren vara snabbare än i USA.

4 gillningar

SP500-indexets börsrallys smalhet har väckt mycket kritik. :bear:

Men de senaste 12 gångerna då börsuppgången har drivits av 5 ledande aktier, har den i genomsnitt breddats till en ökning på +22 % under de kommande 12 månaderna. :rocket:

3 gillningar

Rolig kuriositet från Bloomberg, hur recessioner har blivit mycket ovanligare åtminstone i USA. Å andra sidan har ekonomin (särskilt i Finland :smiley: ) kämpat från kris till kris, så jag skulle inte dra den slutsatsen direkt från den här bildtexten att dagens investerare på något sätt har mindre erfarenhet av recessioner och kriser.

3 gillningar

Jag märker att alla skribenter här är kunniga och intelligenta människor. Jag läser och följer med “börsärenden”, men vad tror ni är orsaken till att till exempel Helsingforsbörsen går så dåligt? Upplever ni att Helsingforsbörsen generellt sett är billig för tillfället?

Jag förstår att det finns många bransch- och företagsspecifika skillnader.

Tack på förhand för svaren! :slight_smile:

2 gillningar

The European Central Bank raised interest rates.

The ECB’s governing council raised the main refinancing rate by 0.25 percentage points today, on Thursday. The decision was already known to the markets.

The main refinancing rate, which is the key interest rate, increased to 4.25 percent, the deposit rate to 3.75 percent, and the marginal lending rate to 4.50 percent.

Was there anything specific that stood out to you about this meeting?:slight_smile:

I understood it somehow that there will likely be no further rate hikes. Neither by the ECB nor by the Fed.

Många fann detta intressant, men det har uppstått diskussion om hur detta ska tolkas.

Bättre att jag bara läser andras kommentarer. :slight_smile:

1 gillning

Fitch sänker USA:s AAA-kreditbetyg med en nivå. Många är oroade över USA:s finansiella balans. USA:s statsskuld har ökat ganska kraftigt.

1 gillning

Det har talats mycket om att priserna skulle sjunka i Kina, vilket skulle innebära deflation. Åtminstone går vi mot nollnivåer, minst sagt.

Här är några tweets relaterade till Kina. :slight_smile:

1 gillning

Economist Marianne Palmu from Inderes. :slight_smile: :point_down:

2 gillningar

Hej @Verneri_Pulkkinen

Varför har de nordiska börserna presterat särskilt dåligt i år jämfört med de amerikanska börserna?

Är det verkligen billigt på börsen nu eller har nedgångarna varit förtjänta? :slight_smile:

2 gillningar

Verneri Pulkkinen talar om börsen. :slight_smile:

2 gillningar

Speciellt Finland är en periferimarknad och det går inte särskilt bra för de största företagen på börsen (förutom Nordea och Sampo). Sverige lider av en nedgång på fastighetsmarknaden. I USA är ekonomin het och ovanpå det finns det en hype kring artificiell intelligens på börsen.

Här är HEX forward P/E, 13,5x:

Och här SP500 och Nasdaq… Är alla goda ting redan prissatta i aktierna? :face_with_monocle:

Jag skulle säga att nedgången är förtjänt, men den skapar samtidigt möjligheter att köpa billiga aktier.

3 gillningar