Aiforia - Automating pathology with image recognition software

Emissionen var helt förväntad eftersom den redan kunde förutses med tanke på företagets ekonomiska situation och strategi.

Med emissionen kan företaget fortsätta att genomföra sin välfungerande tillväxtstrategi utan betydande kortsiktiga finansieringsrisker. :slight_smile:

1 gillning