SciBase - Banbrytande teknik inom dermatologi

Vi har idag inlett vår bevakning av SciBase, se nedan vår initieringsanalys.

SciBase

SciBase är ett svenskt MedTech-företag med fokus på diagnostisering av hudsjukdomar. SciBase grundades redan 1998, och kommersialiseringen kom igång år 2014, vilket innebär att teknologin har genomgått en lång resa genom forskning och regleringsgodkännanden världen över (USA, EU, AUS).

Bolagets centrala innovation är att leda en omärkbar växelström genom huden (EIS - Electrical Impedance Spectroscopy) som med hjälp av AI-baserade algoritm mäter impedans i hudvävnaden. På detta sätt kan man upptäcka förändringar i hudvävnaden som tyder på vissa sjukdomar, till exempel malignt melanom. Samma enhet används för olika hudmätningar, och för närvarande inkluderar användningsindikationerna melanom, andra former av hudcancer (NMSC - Non-Melanoma Skin Cancer), samt bedömning av hudens barriärfunktion (till exempel diagnostisering relaterat till atopiskt eksem).

Huvudenheten Nevisense används i dermatologernas mottagningar, men företaget har också utvecklat en miniatyriserad version, Nevisense Go, vilken även lämpar sig för hemmabruk. Den senare är kommersiellt sett längre bort. Båda enheterna använder samma individuellt anpassade elektroder som placeras mot patientens hud. Elektroden skiljer sig något i hudcancer jämfört med bedömningen av hudens barriärfunktion.

Hur används metoden?
Om vi använder melanom som exempel är syftet med enheten att hjälpa läkare, i synnerhet vid bedömningen av de mest komplicerade födelsemärkena. Många födelsemärken avlägsnas i onödan, men å andra sidan är melanom en aggressiv form av cancer som kan innebära hög dödlighet om den inte upptäcks i ett tidigt skede.

8dc438fcb4bc2ed6246294467bf24d86fa4e4106_2_690x498

Den kliniska standarden har hittills stöttat sig på dermatoskopier (“upplyst förstoringsglas”), och Nevisense kommer som ett kompletterande stöd till processen.

76d439ea1ee29bf0ca9e80450ab76a21b0d9a727_2_437x500

Försäljning + marknader i nuläget
SciBase påbörjade försäljningen av Nevisense i Tyskland, där man idag har en kundbas bestående av cirka 400 kliniker. Bolaget har sedan en tid tillbaka varit verksamt i USA, där man även har FDA-godkännande.

Tyskland har tillsvidare fungerade som ett bevis på teknologins kommersiella användning, medan USA som marknad naturligtvis är betydligt större.

Framtida utveckling + utökade användningsområden:
För närvarande är cancerdiagnostik det centrala området. På sikt strävar bolaget även efter tillväxt inom diagnostering av hudens barriärfunktion (Skin barrier).

01913ea25b8085886606ff0327991a6ee7f8415a_2_497x500

d2910fe1ff87ccb6f3160c36de78f02e0849e004_2_527x500

Som det framgår av bilden nedan har SciBase redan större aktörer specialiserade inom dermatologi som kunder. Nyckeln för tillväxt i USA ligger inom är försäkringsbolagens ersättningspraxis. I praktiken bör kunden skicka in ersättningsansökningar för de diagnoser som gjorts med Nevisense - o efter att tillräcklig volym av ansökningar har uppnåtts, kan man inleda diskussioner med försäkringsbolagen för att integrera diagnoserna i försäkringsersättningspraxis. Iom att varje försäkringsbolag behandla individuellt, kommer processen att vara tidskrävande.

7192d381b1929f968b792fe61418b79dd4a9e5b8_2_298x500

Som nämnts finns det redan stort intresse för Nevisense bland marknadens aktörer. En av Nevisenses förespråkare är bland annat Darrell Rigel, som har utvecklat ABCDE-metoden för diagnos av melanom. Rigel använder själv Nevisense i sitt diagnostiseingsarbete. Det är värt att titta på företagets nyligen hållna CMD, där han berättar om Nevisenses fördelar (länk i slutet av texten). Naturligtvis väljs talare med positiv inställning till CMD, men Rigel är ett uppskattat namn med gott anseende inom branschen.

Marknadsmässigt finns den största potentialen i USA. Områdesmässigt är hudcancer bedömd vara något mindre än Skin barrier, men företaget har ändå påbörjat kommersialisering på Skin barrier området. Inom Skin barrier är samarbetspartnern Kenvue,: en spin-off från Johnson & Johnson. Bör dock observeras att detta affärsområde fortfarande är i ett tidigt skede.

33033192893ddd862ad9d7eb7b6a94155c0d1252_2_647x500

Vad gäller konkurrenssituationen har vi inte identifierat någon tydlig konkurrenskraftig utmanare. Även Darrell Rigels uttalande stöder antagandet. SciBases teknik stöds av en rad olika patenter, samt en lång teknologisk och forskningsmässig utvecklingsväg, vilket skapar konkurrensfördelar för företaget. Det skulle naturligtvis vara konstigt om ingen utmanare dyker upp, men hittills ser situationen ut att vara stabil, och SciBase konkurrerar framför allt mot den kliniska standarden (visuell bedömning med dermatoskop).

0d7d6487ff1dc8af14c9b1723a8e5b072692567c_2_370x500

0df607e9146970dacf2d8b786638792cad9b6181_2_275x499

Strategi
Bolagets strategi är att snabbt bygga upp försäkringstäckning i USA . Efter att man har nått en tillräckligt hög nivå ämnar man växla upp försäljningen. Produkten säljs till kunder och SciBase följer sedan upp med uppdateringar för att introducera nya användningsområden (Melanom > Andra hudcancrar > Hudens barriärfunktion) för att öka användningen av elektroder.

Caset som sådant innehåller många lockande element, och vi anser att det finns goda skäl att tro på framgång för tillväxten. Tidsplanen är dock osäker och delvis utanför företagets kontroll (försäkringstäckning och kundernas snabbhet att anta ny teknologi). Därtill påverkas bolagets utveckling av hur mycket kapital företaget måste samla in, samt hur utspädningseffekten det facto blir.

CMD: Scibase, Capital Markets Day, 2024 - Inderes

7 gillningar

Här finns även en intervju om SciBase angående analysen vi publicerade idag. Vi pratar om värderingen, de olika marknaderna för SciBase, potentialen och riskerna. Välkomna att ställa era frågor här på forumet. :smiley:

4 gillningar

Den här bolag låter otroligt billig. Om de når någonting när i deras mål, är aktien a klar “Köp”!

2 gillningar

De enorma marknaderna i USA erbjuder en stor möjlighet för den bevisade Nevisense-plattformen, men det kan ta tid… :slight_smile:

Factors supporting the valuation include a proven and functional medical device with a recurring revenue model, strong growth potential as reimbursement progresses in the US, and the exploration of new applications for the Nevisense device in emerging markets. :slight_smile:

2 gillningar

Ny analys ute om Scibase. Har du frågor så finns @anton.damsten här på forumet. :smiley:

4 gillningar

Läs den senaste analysen angående SciBase här.

2 gillningar

SciBase beslutar om en kapitalanskaffning om upp till 48 MSEK. Kapitalanskaffningen minskar de kortsiktiga finansieringsrisker som vi har flaggat för och säkrar finansieringsbehoven fram till omkring Q2/2025. Läs hela analytikerkommentaren här.

3 gillningar

Här är en uppdatering om vår syn på SciBase efter kapitalanskaffningen. Med det höga antalet teckningsoptioner blir värderingen av aktien mer utmanande. Låt oss veta om du har några frågor om företaget eller vår analys, vi finns här för dig! :wave:

3 gillningar

Från och med idag handlas SciBase aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter i företrädesemissionen. Vi har uppdaterat vår riktkurs och rekommendation därefter. :+1:

Värderingen av dessa uniträtter (och även SciBase aktie generellt) är något speciell just nu. Teckning med uniträtter ger investeraren inte bara nya aktier utan även teckningsoptioner. Teckningsoptionerna har en hel del värde i sig, då de har ett betydande anspråk på bolagets aktievärde över 0,42 SEK.

Så även om aktien ligger under teckningskursen, anser vi att teckningsoptionerna ökar sannolikheten för att företrädesemissionen kommer att slutföras fullt ut. Varje aktie som tecknas med en uniträtt kommer med 4 teckningsoptioner.

3 gillningar

Had a conversation with @Antti_Luiro in light of our recent report! :camera:

5 gillningar

SciBase on TV in the US:

3 gillningar

Ny analytikerintervju ute med @Antti_Luiro! :slight_smile: Frågor? Funderingar kring SciBase? Antti finns alltid tillgänglig här för era frågor och tankar, så fritt fram!

3 gillningar