NIBE – rejält kursras, men megatrenderna består

NIBEs Q1 rapport är ute. Ett svagt första kvartal men inledningen av handeln är positiv, upp 3-5%.

2 gillningar

Nibe släppte under morgonen bolagets rapport för det första kvartalet 2024. Här kommer en kort kommentar om rapporten.

Nibes rapport kom in betydligt sämre än både våra- och konsensusförväntningar till följd av en svagare efterfrågan än väntat. Utmaningar kvarstår inom samtliga affärsområden till följd av höga räntor, svagare köpkraft hos konsument och behovet av att minska lagernivåerna. Negativa trender fortsätter på den europeiska värmepumpsmarknaden på grund av faktorer som en ogynnsam relation mellan gas- och elpriser samt fortsatt osäkerhet kring vissa subventioner.

En ljusglimt i rapporten är bolagets kommentarer kring de pågående lagerjusteringarna som bedöms vara genomförda under andra kvartalet och att efterfrågan i tillverkarledet därefter förväntas förbättras succesivt. Detta, i kombination med att bolaget förväntar sig att marginalerna är tillbaka på historiska genomsnittsnivåer under 2025 är sannolikt anledningen till att aktien stiger under morgonen.

Vår initiala reaktion är att den europeiska värmepumpsmarknaden kommer att nå bottennivåer under H1’24, men med en långsammare återhämtning än tidigare förväntat. Vi räknar med att en gradvis återhämtning blir mer synlig i slutet av 2024 och under hela 2025, särskilt när lagerjusteringarna genomförts och räntorna sjunker något. Dessutom tror vi att nyligen implementerade subventionssystem i nyckelmarknader, såsom Tyskland, sannolikt kommer att stödja slutkonsumentens efterfrågan.

3 gillningar

Ny analys ute på NIBE nu. Välkomna att ställa frågor till analytiker @lucas.mattsson här. :smiley:

1 gillning

Här är en intressant tweet-tråd, med NIBE inkluderad. :slight_smile:

https://x.com/Quartr_App/status/1790403954846646505

1 gillning

Ny analytikerintervju finns nu tillgänglig. Lyssna in på analytiker @lucas.mattsson tankar kring Q1 rapporten.

2 gillningar