NIBE – rejält kursras, men megatrenderna består

Totalmarknaden i Sverige
2023 började med en väldigt stark tillväxt för luft/vattenvärmepumpar. En vändning kom under kvartal tre och under sista kvartalet så backade luft/vattenvärmepumparna med 26% jämfört med 2022. Bergvärmepumpar såldes bra under hela året och i kvartal fyra så stod de för en ökning om 20%.

Sverige har sedan lång tid en stor installerad bas av värmepumpar som kontinuerligt behöver förnyas, det ger en bra bas i försäljningen och ca 35% av de investeringar som görs är just utbyten av befintliga värmepumpar

3 gillningar

Hej @Norrland ! Hjärtligt välkommen till forumet!! Härligt att du är här :partying_face:!

2 gillningar

Tusen tack :pray:
Ett intressant forum

1 gillning

Tusen tack :pray:
Ett intressant forum :+1:

tors 18 jan. 2024 kl. 12:40 skrev Isa Hudd via Inderes.se Forum <notifications@inderes1.discoursemail.com>:

2 gillningar

Hej @Norrland, kul att du har hittat in i forumet! Håller med dig i mångt och mycket i det du skriver om Nibe, bra sammanfattning! Jag tycker det är intressant att även kika på försäljningsutvecklingen under Q3’23 i Europa. EPHA rapporterade att försäljningen under Q3’23 sjönk med i snitt 14% i de 10 europeiska länder som analyserades jämfört Q3’22. Det ska dock kommas ihåg att detta är från höga nivåer. Tyskland, som är en viktig marknad för Nibe, rapporterade en fortsatt stark ökning (60%), men jag skulle tro att tillväxten kommer mattas av ytterligare även här.


Källa: EPHA (Heat pump sales falling, risking €7 billion in investments - European Heat Pump Association)

3 gillningar

Jo det är från höga nivåer och jag personligen tror detta bara handlar om tid innan europeiska politikerna sätter fart på hjulet igen

För Nibes del med en hyfsad värdering så känns det som ett måste att tillväxten rullar på i Europa

Svenska vp marknaden har rullat på bra 2023
2024 blir spännande
En del Människor ändrar sitt köp beteende i tuffa tider.
innan räntehöjningarna så bytte folk värmepumpen när den var typ 22 år även fast den fungerade / nu kör många den tills den ger upp och det flyttar fram en del affärer.

Sedan så vet jag inte hur grossisterna lägger lager idags läget i och med att Nibe säljs via grossist

Från tidningen Svensk Byggtidning december 2023 som speglar Europa marknaden i en artikel
genomgång av data från lokala värmepumpsorganisationer visar att efterfrågan backar kraftigt på flera betydande marknader i år, vilket tar udden av rekordåren. I Italien, Polen och Finland minskade årets försäljning med mellan 10% och 34%2 och i Tyskland minskade ansökningarna om statligt stöd med hela 73%3.

I Danmark halverades försäljningen av vattenburna värmepumpar i Q3 2023 jämfört med samma kvartal 20224. I Frankrike, som är Europas största marknad för luft-vattenvärmepumpar, minskade försäljningen med 4,7 %5. Övergången till en hållbar uppvärmning av bostäder i EU, är bräcklig. Osäkerhet kring regeringarnas stöd för värmepumpar samt ogynnsamma växlingar i gas- och elpriser kan ha påverkat den negativa utvecklingen.

Jag är inte negativ till Nibe men diskussionen grundas på forumena När bästa läge är för en entry

3 gillningar

Kul att du hittat hit :partying_face: :star_struck:!! Fritt fram att skriva i alla kedjor- o ställa direkta frågor till våra analytiker :partying_face: ! Du kan även skapa egna kedjor/trådar om det är ngt särskilt ämne som intresserar :slight_smile: !

2 gillningar

Ny video ute där @lucas.mattsson får frågan hur investerare ser på värmepumpsmarknaden just nu då Aira meddelade förra veckan att de plockade in 1,6 miljarder och att pengarna ska användas till bland annat marknadsetablering men även att starta den egna tillverkningen av värmepumpar.
Kan det säga något om hur investerare generellt ser på värmepumpsmarknaden?

2 gillningar
3 gillningar

Over 60 heat pump CEOs and industry leaders support this joint letter to European Commission President Ursula von der Leyen

Read more :point_right:

3 gillningar

Carrier som nyligen förvärvade Viessmann Climate Solutions, släppte nyligen sin Q4-rapport. Bolaget berättade att Viessmann, som är en stor konkurrent till NIBE på framförallt den Europeiska värmepumpsmarknaden, minskade försäljningen med ”mid-single-digits” under kvartalet. Under det första kvartalet förväntar sig bolaget en flack tillväxt med en återhämtning under andra halvan av 2024. Samtidigt kommunicerade bolaget att man förväntar sig att Viessmann Climate Solutions ska växa ”mid-single-digits” under 2024.

NIBE släpper sin rapport nästa fredag!

6 gillningar

Nibe: intressant bolag o blir intressant med rapportsläpp! Ngt jag undrat över gällande konkurrenterna:

Beijer Ref. och deras nya teknologi för uppvärmning med hjälp av “värmeslingor” i storleksklassen L (alltså typ hela kvarter o industriparker - dvs om jag fattat detta rätt): om detta slår igenom o man får det att fungera i större skala: kan inte denna teknik slå ut värmepumpar överlag , i större skala. (Ja, jag är mycket medveten om att Beijer Ref själva är återförsäljare av värmepumpar )
Men denna lösning: är detta i princip inte bättre än både pumpar o alla möjliga andra alternativ?

Syftar på danska FENAGY, dotterbolag till Beijer Ref - o deras innovativa teknik.
Här en intervju med CEO Kim Christensen
CO2 Heat pumps: Live Interview with Fenagy CEO Kim Christensen (r744.com)

Här förekommer bolaget kort i Beijer Refs sustainability video: (ngt på 2 min. in i filmen)
Beijer Ref Sustainability Video 2023 - YouTube

Jag vet att detta är ett mkt litet segment i Beijer Refs enorma helhet, men det är själva tekniken som känns, rent av revolutionerande… (?)
Vad säger du @lucas.mattsson ? Har vi andra energiexperter med tankar kring detta :slight_smile: ?

1 gillning

Hej @Isa_Hudd , Tack för bra fråga! Jag tolkar det som att du syftar på District Heating (”Fjärrvärme”). Fjärrvärme har funnits länge och är den vanligaste formen av uppvärmning för flerbostadshus i Sverige. I ett fjärrvärmesystem är hela städer eller delar av tätorter sammankopplade med ett gemensamt ledningsnät och den värme som distribueras genereras i en central panncentral eller i en central kraftvärmeanläggning som levererar både el och värme. Alltså, vissa bolag säljer således värmepumpar till centrala anläggningar som är anslutna till fjärrvärmenätet.
Jag skulle säga att det finns en betydande potential för fjärrvärme eftersom endast 9 % av den europeiska värmen för närvarande tillhandahålls av fjärrvärme. Det som talar emot fjärrvärme är bl.a. att finansiering av ny fjärrvärme i Europa är ett frågetecken eftersom offentliga finanser inte är givet. Detta står i motsats till den svenska situationen där finansieringen av ny fjärrvärme till övervägande del sköts av kommuner. Exempelvis så är det inte vare sig konkurrenskraftigt eller miljösmart att lägga en lång ledning för att värma upp ett småhus på landet genom fjärrvärme. Så kraven på infrastruktur för att bygga ut fjärrvärme är stora och investeringen är högre än för värmepumpar.
Men värt att notera är att marknaden är väldigt stor och ska vi klara övergången mot grön energi tror jag att det kommer finnas plats på marknaden för flera spelare.

2 gillningar

Idag har vi släppt en kommentar inför NIBEs Q4-rapport på fredag! Mot bakgrund av att flertalet marknadsindikatorer visar på en något sämre värmepumpsmarknad än väntat, så har vi även uppdaterat våra prognoser samt vår riktkurs på NIBE. Givet en låg efterfrågesituation, samt höga lagernivåer i hela värdekedjan, förväntar vi oss att vinsterna under 2024 kommer sjunka. De kortsiktiga värderingsmultiplarna som speglar detta är alltså inte särskilt attraktiva. Men enligt vår bedömning är aktien relativt rättvist prissatt i förhållande till vinstnivån på medellång sikt.

Ni kan läsa den uppdaterade analysen och vår kommentar inför fredagens Q4-rapport här: https://www.inderes.se/files/0a982b25-c633-45a4-90bb-08a54233f9e2

6 gillningar

En ny video kring Q4 rapporten som NIBE publicerade idag. Om förväntningarna, utsikterna framåt och de obalanserad lagernivåerna.

4 gillningar

Idag har vi publicerat en uppdaterad analys på NIBE. Q4-siffrorna bjöd inte på några större negativa överraskningar och var överlag i linje med både konsensus och våra prognoser. Bolagets kommentarer om utsikterna för den europeiska värmepumpsförsäljningen, samt det planerade åtgärdsprogrammet, indikerar dock en fortsatt svag marknadssituation under året. Vi gjorde något negativa revideringar av våra prognoser främst för innevarande år, men vi behöll våra långsiktiga estimat. Enligt vår bedömning är aktien på kort sikt fortfarande dyr relativt vinsten (2024e: P/E adj. 27x). Vi anser dock att aktien är rättvist prissatt relativt vinstnivån på medellång sikt.

Läs hela analysen här: https://www.inderes.se/files/e8d1710b-6786-4e7e-aa83-3a334f252ffd

8 gillningar

Tack för superbt svar! Har dock för mig att denna specifika teknik var “mer än vanlig fjärrvärme”, - dvs ej med “pumpsystem” - trots att den fungerar enligt samma princip (värmer upp stora delar av hela städer osv). MEN har helt enkelt för lite på fötterna för att diskussionen vidare :slight_smile: . Men har för mig att detta var vattenbaserat.

Skall ta på mig “mer på fötterna” o återkomma :slight_smile:

3 gillningar

I samband med NIBEs bokslutsrapport så meddelade bolaget att runt 500 anställda inom Climate Solutions Europa kommer att lämna koncernen som en del av ett sparprogram på 600 miljoner kronor. Idag kommunicerade NIBE ytterligare detaljer i åtgärdsprogrammet där det framgår att 340 anställda i Sverige påverkas av varslet, främst anställda inom NIBE AB men även 40 personer på dotterbolaget CTC AB. I övriga Europa kommer förhandlingar att inledas gällande personalneddragningar i ungefär motsvarande omfattning.

NIBEs besparingsprogram kommer som en följd av att bolaget har upplevt en klart svagare efterfrågan på den europeiska värmepumpsmarknaden under inledningen av 2024. Även data från EPHA visar att den europeiska värmepumpsförsäljningen har uppvisat en nedåtgående trend och minskat varje kvartal (QoQ) under 2023. Sett över helåret 2023 så uppgick värmepumpsförsäljningen i Europa (baserat på 14 europeiska länder) till 2,6 miljoner, vilket motsvarar en minskning om 5% jämfört med 2022-års nivåer om 2,8 miljoner. 2023 är således det första året under det senaste decenniet som har uppvisat en negativ försäljningsutveckling.

EPHA räknar med att den europeiska värmepumpsförsäljningen för 2023 medför att det totala antalet anslutna värmepumpar (EU-21) uppgår till 22,3 miljoner. Även om värmepumpsmarknaden har uppvisat en imponerande historisk tillväxt så ser det för närvarande utmanande ut att nå målet att installera ytterligare 60 miljoner värmepumpar mellan 2023-2030 för att möta RePowerEU.

En sammanställning från EPHA visar att sektorn planerade investeringar i fabriker, produktion, FoU och utbildning till ett värde motsvarande 7 miljarder euro (2022-2025). Till följd av en svag marknadsutveckling är det fler aktörer än NIBE som har annonserat besparingsåtgärder, bland annat Daikin, Vaillant och Stiebel Eltron.

Ni kan läsa vår senaste analys om NIBE här: Short-term slowdown in a long-term growth market - Inderes

5 gillningar

Den amerikanska HVAC-jätten Carrier, som numera inkluderar Nibes konkurrent Viessmann, publicerade igår sin rapport för första kvartalet 2024. Här är några viktiga insikter från rapporten angående affärsområdet Climate Solutions:

  • Viessmanns försäljning minskade med 12 % under första kvartalet, dock främst på grund av en betydande minskad försäljning av solceller som också ingår i affärsområdet.

  • I samband med Q4-rapporten hade företaget förväntningar på en tillväxt inom Viessmann Climate Solutions om “mid-single-digits” för 2024. Men i samband med Q1-rapporten justeras förväntningarna ned till en tillväxt om 0 till -5 %. Trots det förväntar sig företaget att värmepumpsförsäljningen kommer att växa med “mid-single-digits” för helåret, tack vare nya produktlanseringar som ökar den totala adresserbara marknaden.

  • Företaget räknar med att Q2-försäljningen kommer att vara i linje med Q1, med en förväntad återhämtning under andra halvåret, i linje med normala säsongseffekter. Detta skulle innebära en försäljningsminskning på -10 till -15 % (YoY) under Q2’24, medan intäkterna under andra halvåret förväntas öka med cirka 20 % jämfört med första halvåret.

  • När det gäller lagersituationen upplever företaget inte samma problem som många av sina konkurrenter, inklusive Nibe, eftersom Viessmann Climate Solutions säljer direkt mot installatörer. Därför upplever bolaget att man nu är tillbaka till mer traditionell ”book and ship business”.

  • Bolaget upplever generellt sett att när nya lagstiftningar väl trätt i kraft, kommer det vanligtvis vara en eftersläpning mellan fastställandet av subventioner och nya ansökningar. Men nu när lagstiftningen är på plats i bland annat Tyskland, förväntar sig företaget att beställningarna ökar i maj/juni, vilket positionerar företaget för högsäsongen i Q3/Q4.

Nibe släpper sin Q1-rapport den 16 maj.

5 gillningar

Ny kommentar från analytiker @lucas.mattsson inför NIBEs Q1 rapport på torsdag.

3 gillningar