NESTE siktar högt med förnybart

Neste välkomnar beslutet från det tyska förbundskabinettet om obegränsad godkännande för försäljning av 100 procent förnybar diesel (HVO100) i Tyskland.

Artificiell intelligens har översatt från tyska till svenska:

Beslutet från det tyska förbundskabinettet om obegränsad godkännande för försäljning av paraffindiesel enligt DIN EN 15940 i Tyskland från den 22 november 2023 betraktas av Neste som ett betydande steg mot den akut nödvändiga avfossiliseringen av transportsektorn, vilket kräver användning av alla tillgängliga lösningar. Hittills har användningen av 100 procent förnybar diesel (HVO 100), som Neste MY Renewable Diesel™, endast varit möjlig här i landet i tillämpningar utanför vägen och inom kollektivtrafiken. Förbundskabinettsbeslutet banar väg för obegränsad godkännande av Neste MY Renewable Diesel på den tyska marknaden. Detta kommer sannolikt att möjliggöra försäljning och användning utan begränsningar från våren 2024. Tyskland följer därmed andra EU-länder som Belgien, Nederländerna, Finland eller Sverige, där försäljningen av förnybar diesel vid offentliga bensinstationer redan är tillåten.

“Vi är glada över att förbundskabinettet nu också har beslutat att tillåta försäljning av 100 procent förnybar diesel som Neste MY Renewable Diesel™ i Tyskland utan begränsningar. Utöver kollektivtrafiken får nu även operatörer av privatägda fordonsparker samt privatpersoner möjlighet att direkt minska växthusgasutsläppen från sina dieselfordon”, säger Katja Wodjereck, Executive Vice President för affärsenheten Renewable Products hos Neste.

Godkännandet är kopplat till den reviderade lagen om upphandling av rena vägfordon och EU-förordningen om uppbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR). Lagens antagande kräver fortfarande godkännande från förbundsrådet. Ett branschöverskridande samarbete mellan ledande organisationer och företag inom transport- och bränsleindustrin krävde tidigare i år godkännande av bränslet.

“Vi räknar nu med att även förbundsrådets representation från förbundsländerna kommer att erkänna brådskan att godkänna förnybara bränslen i Tyskland och i majoritet stödja regeringens beslut”, säger Katja Wodjereck. Genom att använda Neste MY Renewable Diesel kan växthusgasutsläppen (THG eller CO2e) över bränslets livscykel minska med upp till 90 % jämfört med fossildiesel. Neste MY Renewable Diesel tillverkas till 100 % av förnybara råvaror och är fullständigt kompatibel med alla dieselmotorer och befintlig distributionsinfrastruktur för bränslen – från raffinaderiet till bensinstationen. Bränslet kan användas ren i ren form utan att några anpassningar behövs för dieselbilar eller motorer. Nästan alla fordonstillverkare har godkänt de dieselmotorer de producerar för förnybar diesel.

1 gillning

Neste’s VD har valts till TIME 100-listan.

Matti Lehmus är president och VD för Neste Corporation, världens ledande producent av hållbart flygbränsle. Under det senaste decenniet har det finska petroleumbolaget övergått från enbart raffinering av råolja till att skapa inte bara hållbart flygbränsle, utan också förnybar diesel och förnybara plaster. År 2023 meddelade Neste att de lanserar ett bränsle med lägre utsläpp för sjöfart samt inleder ett samarbete med andra finländska energiföretag för att främja förnybar väte.

1 gillning

Neste tillverkar bland annat “bränslen för transporter” och förnybara bränslen. Företaget är ledande inom sina branscher och är känt för sin innovationsförmåga samt förmågan att se framåt och undvika större risker. :slight_smile:

Q4 var inte särskilt bra, men investerarna litar på företagets framtid.

In Neste’s Q4 report, the main focus was on the outlook for Renewable Products, as the segment’s expected earnings growth has been colored by a number of challenges. For these, the overall picture is now somewhat clearer, but the earnings growth from higher sales volumes seems to be coming in more slowly than expected. We have lowered our forecasts for the current year to reflect this, but over the longer term the changes have been small.

1 gillning

Here is a very relevant overview of the renewable fuels market.

Across all scenarios, sustainable fuels are projected to see significant growth across sectors, particularly in hard-to-abate transportation segments where electrification is projected to be limited due to infrastructure, weight, or range requirements.

Sustainable fuels are projected to play a particularly important role in aviation, with other sectors such as passenger cars, commercial vehicles, and maritime relying largely on electrification, hydrogen, and hydrogen-based fuels (such as ammonia).

In aviation, sustainable aviation fuels (SAFs) are considered by the industry as the only option today to replace fossil fuels in wide-body long-distance planes from a technical point of view, as hydrogen and battery options are currently still in early stages of development.

2 gillningar