NESTE siktar högt med förnybart

Neste välkomnar beslutet från det tyska förbundskabinettet om obegränsad godkännande för försäljning av 100 procent förnybar diesel (HVO100) i Tyskland.

Artificiell intelligens har översatt från tyska till svenska:

Beslutet från det tyska förbundskabinettet om obegränsad godkännande för försäljning av paraffindiesel enligt DIN EN 15940 i Tyskland från den 22 november 2023 betraktas av Neste som ett betydande steg mot den akut nödvändiga avfossiliseringen av transportsektorn, vilket kräver användning av alla tillgängliga lösningar. Hittills har användningen av 100 procent förnybar diesel (HVO 100), som Neste MY Renewable Diesel™, endast varit möjlig här i landet i tillämpningar utanför vägen och inom kollektivtrafiken. Förbundskabinettsbeslutet banar väg för obegränsad godkännande av Neste MY Renewable Diesel på den tyska marknaden. Detta kommer sannolikt att möjliggöra försäljning och användning utan begränsningar från våren 2024. Tyskland följer därmed andra EU-länder som Belgien, Nederländerna, Finland eller Sverige, där försäljningen av förnybar diesel vid offentliga bensinstationer redan är tillåten.

“Vi är glada över att förbundskabinettet nu också har beslutat att tillåta försäljning av 100 procent förnybar diesel som Neste MY Renewable Diesel™ i Tyskland utan begränsningar. Utöver kollektivtrafiken får nu även operatörer av privatägda fordonsparker samt privatpersoner möjlighet att direkt minska växthusgasutsläppen från sina dieselfordon”, säger Katja Wodjereck, Executive Vice President för affärsenheten Renewable Products hos Neste.

Godkännandet är kopplat till den reviderade lagen om upphandling av rena vägfordon och EU-förordningen om uppbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR). Lagens antagande kräver fortfarande godkännande från förbundsrådet. Ett branschöverskridande samarbete mellan ledande organisationer och företag inom transport- och bränsleindustrin krävde tidigare i år godkännande av bränslet.

“Vi räknar nu med att även förbundsrådets representation från förbundsländerna kommer att erkänna brådskan att godkänna förnybara bränslen i Tyskland och i majoritet stödja regeringens beslut”, säger Katja Wodjereck. Genom att använda Neste MY Renewable Diesel kan växthusgasutsläppen (THG eller CO2e) över bränslets livscykel minska med upp till 90 % jämfört med fossildiesel. Neste MY Renewable Diesel tillverkas till 100 % av förnybara råvaror och är fullständigt kompatibel med alla dieselmotorer och befintlig distributionsinfrastruktur för bränslen – från raffinaderiet till bensinstationen. Bränslet kan användas ren i ren form utan att några anpassningar behövs för dieselbilar eller motorer. Nästan alla fordonstillverkare har godkänt de dieselmotorer de producerar för förnybar diesel.

1 gillning

Neste’s VD har valts till TIME 100-listan.

Matti Lehmus är president och VD för Neste Corporation, världens ledande producent av hållbart flygbränsle. Under det senaste decenniet har det finska petroleumbolaget övergått från enbart raffinering av råolja till att skapa inte bara hållbart flygbränsle, utan också förnybar diesel och förnybara plaster. År 2023 meddelade Neste att de lanserar ett bränsle med lägre utsläpp för sjöfart samt inleder ett samarbete med andra finländska energiföretag för att främja förnybar väte.

1 gillning

Neste tillverkar bland annat “bränslen för transporter” och förnybara bränslen. Företaget är ledande inom sina branscher och är känt för sin innovationsförmåga samt förmågan att se framåt och undvika större risker. :slight_smile:

Q4 var inte särskilt bra, men investerarna litar på företagets framtid.

In Neste’s Q4 report, the main focus was on the outlook for Renewable Products, as the segment’s expected earnings growth has been colored by a number of challenges. For these, the overall picture is now somewhat clearer, but the earnings growth from higher sales volumes seems to be coming in more slowly than expected. We have lowered our forecasts for the current year to reflect this, but over the longer term the changes have been small.

1 gillning

Here is a very relevant overview of the renewable fuels market.

Across all scenarios, sustainable fuels are projected to see significant growth across sectors, particularly in hard-to-abate transportation segments where electrification is projected to be limited due to infrastructure, weight, or range requirements.

Sustainable fuels are projected to play a particularly important role in aviation, with other sectors such as passenger cars, commercial vehicles, and maritime relying largely on electrification, hydrogen, and hydrogen-based fuels (such as ammonia).

In aviation, sustainable aviation fuels (SAFs) are considered by the industry as the only option today to replace fossil fuels in wide-body long-distance planes from a technical point of view, as hydrogen and battery options are currently still in early stages of development.

2 gillningar

Nestes aktiekurs har sjunkit mycket från sitt ATH-värde. Nestes riktlinjer har förblivit desamma och enligt min uppfattning har investerarna varit nervösa för företaget, men jag vet inte exakt varför.

I Nederländerna planeras en ny mandat för förnybara energikällor, vilket kan öka marknaden. Strejker påverkar produktionen lite, men tack vare skyddsåtgärder är effekterna inte betydande.

Aktiekursen har nyligen stigit lite, så kanske investerarna har lugnat sig lite och börjat se längre framåt än bara kvartalet. :slight_smile:

1 gillning

It seems like a good thing, but it doesn’t necessarily mean anything significantly bigger. Hopefully, Neste will benefit from this.

2024 annual obligation to rise to 28.4% from 19.9%

Netherlands aims to prevent 1.5 million mt/year of CO2 emissions

2 gillningar

Neste has been considered a company of the future, but its stock price has plummeted significantly. Is the stock cheap or rightfully ‘cheap’? :slight_smile:

Here is a recent analysis of the company.

Neste’s Q1 figures were well below our expectations, driven by Renewable Products. Given the trajectory of sustainable aviation fuel sales, this is not particularly dramatic as long as sales volumes start to rise as expected in the coming quarters. We believe the conditions are in place for this to happen, but evidence is needed to restore market confidence. Our short-term forecasts were lowered, so we are reducing our target price to EUR 30.0 (was EUR 35.0), but we reiterate our Buy recommendation given the low valuation.

https://www.inderes.se/files/b651fb5f-9fd5-45c1-9879-8afcec7e87c7

1 gillning

Gårdagskvällens skräll: NESTEs VD lämnar.

Hela pressmeddelandet kan man läsa här:
Inside information:The President and CEO of Neste Matti Lehmus leaves his position - Inderes

2 gillningar

Om jag har förstått rätt har stora utländska ägare sålt sina aktier och sedan har små finska investerare köpt mycket. Borde man vara orolig?

Marknaderna kanske tittar på det långsiktiga perspektivet och ser att konkurrensen ökar och Nestes försprång i teknologi minskar.

Och är branschens lösningar och produkter långsiktiga om man tänker på saker över fem eller tio år framåt?

Å andra sidan ser många att det finns mycket rätt i det här företaget, vilket man kan läsa om i analyser från bland annat Inderes. Men hur kommer företaget och dess bransch att klara sig i framtiden… det verkar som att stora ägare ser något som vi små investerare inte ser. :slight_smile:

1 gillning

Heikki Malinen appointed as the President and CEO of Neste Corporation

Valet av Heikki Malinen som ny VD för Neste stärker företagets strategiska kompetens och erfarenhet. Malinen för med sig en vision om tillväxten inom hållbar energi och kemikalier samt betonar betydelsen av världsledande produktutveckling och talangfulla människor för Neste. Hans val antyder en inriktning mot tillväxtstrategi för Neste och engagemang för att uppnå full potential. Tidigare verkställande direktör för Outokumpu, Malinen, övergår till sin nya roll i november.

Vad tycker du om detta? :slight_smile:

On Tuesday, Neste lowered its guidance for the sales margin of renewable products, reflecting primarily the impact of increased supply and market weakness. The company now expects the margin to be $480-650 per ton in 2024, down from the previous expectation of $600-800 per ton. This is mainly due to supply growth outpacing demand in North America, leading to a significant drop in the prices of biofuel credits. Additionally, the pressure on fossil diesel prices and the stable high costs of raw materials for renewable products have negatively impacted the margins.

The drop in Neste’s sales margin has also led to a reduction in earnings forecasts. The forecast for the entire year’s sales margin of renewable products is now approximately $530 per ton. The second half of the year’s margin is expected to improve slightly due to the growth in sustainable aviation fuel (SAF) sales volumes. However, Q2 is projected to be significantly lower than Q1, around $450 per ton. This has resulted in a reduction of about 20% in the forecast for the comparable operating profit, down to nearly 2 billion euros. The medium-term forecasts have also been lowered, which reflects in nearly a 20% drop in the group-level operating profit forecasts.

The current stock valuation appears pessimistic regarding long-term prospects. According to our sum-of-the-parts calculation, renewable products are valued at a high 25x EV/EBIT multiple based on the weak 2024 results. While there might be better buying opportunities in the short term, we expect strong profit growth in 2025-2027 driven by sales volume increases. However, the current share price might underestimate the long-term potential, as the forecasted demand growth for this decade requires significant investments, and low margins could at least delay these investments. :slight_smile:

1 gillning

Kort updatering om Nestes situation i en intetvju med analytiker @petri.gostowski

1 gillning

Huvuden har rullat inom NESTE:s top management, snabbkommentar av analytiker @petri.gostowski

Här även en kommentar angående marknadsreaktionerna :

2 gillningar

Neste rapporterade under ett investerarsamtal om den svaga marknadssituationen för förnybara produkter, vilket har försvagat företagets resultat för Q2. Efterfrågan på förnybara produkter överstiger utbudet, särskilt i USA, vilket har lett till minskade försäljningsmarginaler. Större översynen i Borgå har också negativt påverkat resultatet för oljeprodukter. Dock förväntar sig Neste bättre tider under H2’24 när försäljningsvolymerna för hållbart flygbränsle ökar och användningsgraden i Martinez stiger. :slight_smile:

image