NESTE siktar högt med förnybart

I somras gjorde vi en video där vi lyfte fram fem intressanta bolag på Helsingforsbörsen. Ett av dem var NESTE. Bolaget är fortsättningsvis intressant och förtjänar i mitt tycke en egen tråd. Varför intressant? Främst två orsaker: förmågan till transformation och anpassning, samt forskning och utveckling – i synnerhet inom segmentet förnybart.

Lite siffror: bolaget har ett marknadsvärde på närmare 35 miljarder och omsättningen år 2021: låg på 15, 1 miljarder euro.

Affärsområden:

  1. Oljeprodukter: och då talar vi klassisk raffinering och oljeprodukter, såsom bränsle för flyg, marin industri, bensin, diesel, motorolja, olja för målarfärg och olika typer av industrianvändning.
  2. Marketing & Services, som är de klassiska bensinstationerna med tillhörande service. Neste har ett nätverk med nästan 1 000 tankstationer täcker fyra länder i Östersjöområdet: Finland, Estland, Lettland och Litauen.
  3. Förnybara produkter, det är inom detta tredje, sk “förnybara” segmentet som det verkligen händer- och det som gör Neste till ett intressant case, både ur hållbarhetsperspektiv och som framtida problemlösare. Bolaget är bl.a världens största producent av förnybar diesel och förnybart jetbränsle, raffinerat från avfall och restprodukter (matavfall, fetter, restprodukter, vegetabiliska oljor och liknande: rester som samlas in från livsmedelsindustrin och restprodukter från vegetabilisk oljetillverkning). Utöver detta tillverkar NESTE även förnybart bränsle, som i under sin livscykel minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 % jämfört med fossilt jetbränsle. Detta är en produkt som redan finns på marknaden och används av Lufthansa och KLM på vissa rutter.
    En annan konkret problemlösning för framtiden är NESTES förnybara plast: - en plastråvara som tillverkas enbart av förnybara och återvunna råmaterial. Produkten kan användas ensamt eller tillsammans med andra råmaterial och används i produktionen av allt från hemelektronik, skönhetsvård, bilindustri, kläder o textiler, till byggindustrin.

Problemet med segmentet förnybart har snarast varit produktionskapaciteten. Men här har bolaget legat i framkant med utvidgning av raffinaderiet i Singapore, nya investeringar i Rotterdam och nu senast i Kalifornien.

Värdering + risk: Det säger sig självt att Nestes tre olika affärsområden har olika typer av risker och drivfaktorer både i det långa och det korta perspektivet. Därför lönar det sig att titta på delarna som en summa av helheten, vilket ni även kommer att märka då ni läser analysen och lyssnar på analytiker Petri Gostowski.

I det korta perspektivet finns det geopolitiska risker för oljesegmentet, medan de kortsiktiga riskerna inom förnybart handlar om att eliminera flaskhalsar och öka produktionen. På lång sikt finns det stor avkastningspotential, men som även lyfts fram i nedanstående video bör man tänka på att marknadsklimatet kommer att se helt annorlunda ut i framtiden (då fler aktörer dvs konkurrenter kommer att erbjuda sina lösningar på flygindustrins utsläppsdilemma.). Samtidigt finns det en stark balans och drivs av starka megatrender. Lite av utdelare och tillväxtcase i samma paket.

Bolagets utdelningspolitik: Utdelningsprocenten ligger på minst 50% av jämförbara vinsten och detta sker två gånger per år. År 2021 var motsvarade en dividend på 0,82 euro per aktie till ett totalbelopp på 630 miljoner euro.

Kolla in videon: utmärkt sammanfattning av NESTE som case av analytiker Petri Gostowski :)!

Läs den senaste analysen:

4 gillningar

Neste publicerar sitt resultat i morgon, torsdag 26.okt. Läs den uppdaterade analysen inför resultatet:

1 gillning