Kamux : varthän?

Kamux vinstvarnade strax innan börshandeln stängdes dagen innan publiceringen av kvartalsrapporten för årets andra kvartal. Marknadsreaktionen var omedelbar och kursen åkte rejäl nedförsbacke. Att bolagets lönsamhet lider i en utmanande marknad är en sak, hur detta påverkar bolagets långsiktiga story en annan.

Att Rysslands attack på Ukraina och inflationens inverkan på hushållens disponibla inkomster påverkar marknadens efterfrågan i nuläget. Hur inverkar det på bolaget på längre sikt?

Se analytiker @thomas.westerholm kommentera bolagets Q2’22:

Rekommenderar även videon “Kamux som investeringsobjekt”:

5 gillningar

Kamux skrällde med nyheter strax innan rapportsläpp än en gång iom meddelandet om vd byte. Nuvarande vd och grundare Juha Kalliokoski stiger åt sidan efter 20 år i operativt arbete, Harvias nuvarande vd Tapio Pajuharju tar vid.

I övrigt verkar Q3’22 ha gått ut på att fortsättningsvis hålla händerna stadigt på ratten i ett svårt marknadsläge. Efterfrågebilden är svag- och svajig, konsumentbeteendet ändrar enligt rådande omständigheter: tidigare i år efterfrågades elbilar, iom att bensinpriset rusade, vid högre elpriser minskar efterfrågan på elbilarna osv.

Bolaget uppvisade en liten omsättningsökning i jmf med mostavarande period 2021 (2,8%), men detta drivet av priser. Antalet sålda bilar sjönk. Trots att priset per såld bil var högre, sjönk däremot marginalen på de bilar som såldes, vilket påverkade lönsamheten.

Lagersituationen är något att hålla koll på: finns det som efterfrågas- och med vilken hastighet får man ut detta till kund (alla bilar som står i lager sjunker i värde i takt med att klockan tickar).

Analytiker Thomas Westerholm ger en utmärkt sammanfattning över läget och rapporten:

3 gillningar


@thomas.westerholm hur sku du motivera dina prognoser speciellt närmare till terminal gällande rörelsevinsten, men också gällande tillväxten på kommande åren? (siffror från den finskspråkiga rapporten) Är det bara pga. svår marknadsituation, eller också något annat?

Kamux har själv satt finansiella mål under den nuvarande strategiperioden (2021-2023) att växa >20 % p.a. och få rörelsevinsten till nivå >3,5 %. Betyder dina prognoser alltså på andra ord att du int har förtroende att bolaget alls har möjlighet att uppnå dom här finansiella mål? Dessutom tror du att bolagets finansiella mål efter den nuvarande strategiperioden kommer att vara tydligt “svagare” gällande aktieägarens perspektiv (och hur sku du motivera det här)?

2 gillningar

Hej Johannes!

Den låga rörelsevinstmarginalen beror på kort sikt på den svåra marknadssituationen, men på en längre sikt på att koncernens omsättning kommer alltmer från Sverige och Tyskland där Kamux inte ännu bevisat sin förmåga att öka på sin lönsamhet. Enligt bolagets egna estimat är de redan bland Sveriges top 5 i försäljning av begagnade bilar, men trots det återspeglas detta inte ännu i lönsamheten. Satsningar på tillväxt begränsar säkert lönsamheten i Sverige till en viss mån, men för tillfället är det svårt att säga ifall marknaden är strukturellt knepigare för Kamux. Vi vill se tecken på ökad lönsamhet utomlands (primärt Sverige) för att förstärka vår tillit i Kamux långsiktiga lönsamhetspotential. Samtidigt skulle jag också påminna att priserna på begagnade bilar är ännu på en hög nivå i förhållandet med långsiktiga trenden och att de troligen kommer att normalisera sig med tiden. Vi har inte skilt försökt prognosticera denna förändring, men vi förväntar oss att det kommer att påverka bolagets rörelsevinstmarginal positivt (vi modellerar Kamux utveckling snarare via bilspecifika lönsamhetsmått för att kringgå detta).

Då du jämför bolagets finansiella mål med våra nuvarande prognoser är det bra att ta i beaktan hur mycket marknaden har förändrats efter att bolaget fastställt sina mål. Marknaden har blivit klart svårare därefter och takten de utvidgat sitt affärsnätverk med ser jag inte stöda en årlig omsättningstillväxt på 20 %. För tillfället vet vi inte exakt när marknaden för begagnade bilar normaliserar sig eller vad Kamux kommer att lägga upp som finansiella mål för nästa strategiperiod, så det lönar att ta prognoserna längre ut i framtiden med en nypa salt.

4 gillningar

Tack för dina kommentarer @thomas.westerholm ! Marknadsbilden är utmanande för hela branschen. Jag tror det ursprungligen var @Dividendseglaren som myntade tanken om möjlig konsolidering inom sektorn. Vad är @thomas.westerholm dina tankar kring detta? Även @Johannes_Sippola : har du spekulerat i dessa banor?

Du skriver även att bolaget bör bevisa sin förmåga att öka lönsamheten på både den svenska och den tyska marknaden. Att satsningar på tillväxt i Sverige tär på lönsamheten på kort sikt är förståeligt, men vad ser du nyckeln till lönsamhet på sikt?

Den tyska marknaden är ett helt annat kapitel: vad är de strategiska satsningarna framöver på den tyska marknaden? Har du ngn fingertoppskänsla för vilka satsningar man gör lokalt?

3 gillningar

Tack Isa för frågan: jag har int själv spekulerat noggrannare om saken, men tänkte poängtera en generell prinsipel som jag själv har följat i 2020-talets marknad. Man kunde bra spekulera att där finns många möjliga köpare (t.ex. private-equity firmor) med mycket kontant i fickan (dehär med nypa salt på basis av riksbankers “likviditetsprut” i 2020-talet), som kanske sku vilja utnyttja såna här lågvärderade fallen som Kamux; alltså köpa lågvärderade bolagen bort från börsen. När det gäller nuvarande prognoser är Kamux billigt (2023 förväntat P/E-siffran är under 12 t.ex. för ett bolag med hög ROE och tillväxt) Frågan är bara att finns där just sådana köpare som är intresserat av Kamux? Här sku jag gärna rikta frågan till @thomas.westerholm, vill du spekulera vidare? :relieved:

2 gillningar

Tänkte mig även andra vägen: kunde Kamux få skjuts framåt på de övriga marknaderna genom M&As :)?

2 gillningar

Den brutala slakten av aktien fortsätter efter ytterligare en resultatvarning i sista ögonblicket. Kamux IR lämnar en hel del att önska.

Av intresse kollade jag var vi var för knappt 1,5 år sedan. Aktien har fallit med ~75% och 2022E EBIT med ~50%. Jag tror att den viktigaste frågan är hur mycket av detta beror på makrot och hur mycket på själva företaget? Om det mest handlar om makrot så kan det vara att Kamux går segrande ur detta, då mindre butiker kanske inte klarar krisen, och Kamux kommer att kunna ta marknadsandelar. Då kan det vara ett bra köpläge i dessa stunder. Om det däremot är mycket interna problem + även motvind på grund av makrot kan resultatet bli riktigt fult. Jag ser fram emot Pajuharjus första kommentarer som VD.

3 gillningar

Tänker i precis samma banor som du: marknadsbilden är en sak, (påverkar alla aktörer) - den interna, operativa biten en annan. Vore intressant med en lageromsättningsanalys + jämförelse med övriga aktörer inom branschen. Dvs vad går åt och hur snabbt, för både Kamux och andra…

Kommunikationen från bolaget kunde löpa bättre, håller helt med.

4 gillningar
4 gillningar

Intressanta nyheter fortsätter gällande Kamux! Hade int själv i alla fall i mina förväntningar att vi ser en ny öppning i Tyskland under Q1:n 2023 :open_mouth:

5 gillningar

Ja, interesting indeed. Vad säger @thomas.westerholm ? Hade du väntat dig detta?

3 gillningar

En väldigt bra fråga! Förvärv är ju vanligare bland affärer som säljer nya bilar då det möjligheterna för synergier är mångsidigare. I Kamux fall har ju bolaget endast gjort ett förvärv av en affär i slutet av 2019. M&A ser jag som ett verktyg för Kamux för att 1) Köpa upp billigt lager, 2) komma åt attraktiva affärslägenheter och 3) för att öppna snabbt nya marknadsområden (t.ex. i Tyskland). Bolagets blivande VD Tapio Pajuharju har ju gjort en hel del lyckade förvärv med Harvia, så jag ser det väldigt möjligt att förvärv blir verktyg bolaget använder oftare.

Då man kollar på Kamux operationer i Finland eller på konkurrenterna Saka och Riddermark har deras lönsamhet vanligen ökat med bolagets storlek. En orsak är helt enkelt att de kan förhandla bättre villkor med sina finansieringspartners. I Kamux fall är jag överraskad att vi inte ännu sett lönsamheten förbättras i Sverige, trots att bolaget är redan bland de största aktörerna i försäljning av begagnade bilar. En annan faktor bakom Sveriges och Tysklands lägre lönsamhet är troligen att endast 20–30 % av kunderna säljer sin nuvarande bil åt Kamux, medan motsvarande andel i Finland är ungefär 60 %. Läkemedlet mot detta ser jag att bolaget måste förstärka sin brand utomlands och kundernas tillit mot det.

Detta vore ett intressant alternativ. Jag ser det trots allt lite kortsynt att ta bolaget privat nu och lista det igen då marknadsläget har normaliserat sig. För en strategisk köpare begränsar Kamux storlek sannolikheten att bli uppköpt. Samtidigt borde ju Kalliokoski gå med om det, vilket vore en stor överraskning för mig.

Verkligen! Den nya lokalen med en kapacitet på 200 bilar passar väl ihop med Kamux affärsmodell som satsar under nya strategiperioden på större affärer. Ser det också som positivt, att bolaget spelar långa spelet i stället för att optimera lönsamhet på kort sikt. Bolaget är finansiellt i starkt skick, så det har möjligheten att växa och ta marknadsandelar då konkurrenterna har det svårt.

6 gillningar

En svår och minskande marknad i alla geografiska områden, samt ett färre antal sålda bilar till usla marginaler tyngde Kamux’ kvartalsrapport. På den positiva sidan: Tyskland uppvisar lönsamhet och balansen är stark. Analytiker Thomas Westerholm sammanfattar.

5 gillningar

Tack för en bra och informativ intervju! :pray: Mest intressant blir att se hur utvecklingen i Tyskland fortsätter framöver, och i synnerhet försäljningen av tjänster där. Nya VDn har ju dessutom erfarenhet av att arbeta i uppförsbacke i Tyskland.

Om ni vill ha lite konstruktiv feedback, så var gärna lite mera återhållsamma med ordet liksom. Jag räknade 45 st. liksom på 15 min, så ett snitt på 3 st. liksom / minut. :crazy_face:

5 gillningar

Kamux är ett mycket intressant företag om man tittar på lång sikt. Jag anser att dess kurs redan har sjunkit alltför mycket, även om den har återhämtat sig lite på senare tid och det finns fortfarande kända risker.

Tror du, @thomas.westerholm , att Kamux kan höja lönsamheten för sina verksamheter i Sverige och Tyskland på samma nivå som i Finland?

Hur ser du på att de höjda räntorna påverkar Kamux verksamhet?

Tack för ditt svar på förhand! :slight_smile:

5 gillningar

Jag kommer inte exakt ihåg var jag läst detta (kanske i Inderes Analys), men kommer ihåg att Kamux skall lägga fokus på lönsamheten under närmaste tiden. Så kanske de tar lite foten från gaspedalen med tillväxten och kollar mera på med vilken lönsamhet omsättning skapas.
Detta är i mitt tycke ett mycket bra alternativ, för mig har det i allafall under senaste tiden blivit ett mysterium hurudan lönsamhet kan Kamux producera. Resultatet har alltid blivit inverkat av investeringar. Så kanske man så småningom kan få en bättre bild var bolaget ligger?

7 gillningar

Det är nog intressant att följa Tysklands utveckling i framtiden. Tror Verrelli är rätt person för att leda operationerna där och själva marknaden är rätt unik pga. att det inte finns stora etablerade aktörer som fokuserar endast på begagnade bilar och digitalisering i handel är ännu i barnskor i jämförelse med Norden.

Tack, all konstruktiv feedback uppskattas. Trots att svenska är mitt officiella modersmål är språket ganska rostigt då jag använder det så sällan nuförtiden. :sweat_smile:

Jag tror att det kan vara svårt att uppnå Finlands lönsamhetsnivå utomlands då bolaget har en så stark marknadsposition här och marknaden för begagnade bilar är dessutom den mest konsoliderade i hela världen. Sverige har som en marknad varit förvånansvärt svår för Kamux trots att bolaget har en rätt stor skala där. Tror att en orsak är personalomsättning och en annan orsak är att de inte får lika många bilar från i utbyte från kunder som i Finland. Dessa utmaningar är dock något som borde gå att fixa så vi får väl se hurdana idéer nya VD:n har. Riddermark har ju uppnått en EBIT-marginal på 3-5 % så det borde vara möjligt att uppnå en hög lönsamhet med försäljning av begagnade bilar även i Sverige. Enligt Autoalan Tiedotuskeskus har samtliga aktörer inom bilhandel (dvs. inklusive återförsäljning av nya bilar) i medeltal bättre avkastning på sysselsatt kapital i Sverige än i Finland vilket är uppmuntrande med tanke på lönsamhetspotentialen utomlands.

I Tyskland kommer det att ta tid att höja lönsamheten pga. bolagets begränsade storlek och investeringar, men jag ser nog definitivt potential där då de inte riktigt finns konkurrenter med motsvarande affärsmodeller. Begagnade bilar säljs ju där främst via bolag som säljer också nya bilar.

Höjda räntorna har ceteris paribus en negativ inverkan då kostnaden på låntagande ökar vilket minskar på efterfrågan för bilar. Kamux förmedlar ju sina partners finansieringsprodukter vars avgift kommer att krympa pga. höjda räntorna.

Positiva sidan med höjda räntorna är att bolaget är rätt konservativt finansierad så höjda räntekostnaderna kommer att ha en större inverkan på konkurrenternas lönsamhet. En stor del av konkurrenterna finansierar dessutom sina lager med skuld vilket kan leda till en situation där de måste minska på antalet fordon i lager då ifall bankerna minskar på deras kreditfaciliteter. Detta borde ge möjligheter att vinna marknadsandelar.

Sant! I år fokuserar Kamux på lönsamheten och de skall inte öppna nya affärer i Sverige (I Tyskland är detta dock möjligt och de öppnade nyligen en ny affär i Düren). Man borde få en bättre bild, men marknaden kommer troligen att fortsätta svår i år pga. inflationen och en försvagande ekonomi. Det kan vara svårt att uppnå en hög lönsamhet på kort sikt då konkurrenterna har som mål att hålla sig i liv och kan pga. detta pressa prisnivåerna (som vi såg under Q4). Torts att svåra marknadsomgivningen lägger press på lönsamheten på kort sikt kommer det troligen att öka takten i industrins konsolidering. Detta borde gynna stora spelare som Kamux.

4 gillningar

Tack så mycket för det uttömmande svaret Thomas! :fire:

Nu är jag lite klokare igen. Du gör ett riktigt bra jobb. :slightly_smiling_face:

4 gillningar

Kamux publicerade just Q1:n, och resultatet var lite svagare på omsättnings basis i jämförelse med @thomas.westerholm:s förväntningar, men rörelsevinsten var mycket svagare än förväntat. Kollade lite noggrannare och det verkar så att svaga siffror i Sverige på riktigt pressar hela koncernen ner, siffrorna i Finland och Tyskland var enligt min åsikt nästan det som marknad hade redan förväntat - alltså svaga siffror, men inte mycket svagare än vad marknad hade förväntat (nästan tvärtom i jämförelse med Sveriges siffror…)

2 gillningar