Kamux : varthän?

Kamux vinstvarnade strax innan börshandeln stängdes dagen innan publiceringen av kvartalsrapporten för årets andra kvartal. Marknadsreaktionen var omedelbar och kursen åkte rejäl nedförsbacke. Att bolagets lönsamhet lider i en utmanande marknad är en sak, hur detta påverkar bolagets långsiktiga story en annan.

Att Rysslands attack på Ukraina och inflationens inverkan på hushållens disponibla inkomster påverkar marknadens efterfrågan i nuläget. Hur inverkar det på bolaget på längre sikt?

Se analytiker @thomas.westerholm kommentera bolagets Q2’22:

Rekommenderar även videon “Kamux som investeringsobjekt”:

4 gillningar

Kamux skrällde med nyheter strax innan rapportsläpp än en gång iom meddelandet om vd byte. Nuvarande vd och grundare Juha Kalliokoski stiger åt sidan efter 20 år i operativt arbete, Harvias nuvarande vd Tapio Pajuharju tar vid.

I övrigt verkar Q3’22 ha gått ut på att fortsättningsvis hålla händerna stadigt på ratten i ett svårt marknadsläge. Efterfrågebilden är svag- och svajig, konsumentbeteendet ändrar enligt rådande omständigheter: tidigare i år efterfrågades elbilar, iom att bensinpriset rusade, vid högre elpriser minskar efterfrågan på elbilarna osv.

Bolaget uppvisade en liten omsättningsökning i jmf med mostavarande period 2021 (2,8%), men detta drivet av priser. Antalet sålda bilar sjönk. Trots att priset per såld bil var högre, sjönk däremot marginalen på de bilar som såldes, vilket påverkade lönsamheten.

Lagersituationen är något att hålla koll på: finns det som efterfrågas- och med vilken hastighet får man ut detta till kund (alla bilar som står i lager sjunker i värde i takt med att klockan tickar).

Analytiker Thomas Westerholm ger en utmärkt sammanfattning över läget och rapporten:

2 gillningar


@thomas.westerholm hur sku du motivera dina prognoser speciellt närmare till terminal gällande rörelsevinsten, men också gällande tillväxten på kommande åren? (siffror från den finskspråkiga rapporten) Är det bara pga. svår marknadsituation, eller också något annat?

Kamux har själv satt finansiella mål under den nuvarande strategiperioden (2021-2023) att växa >20 % p.a. och få rörelsevinsten till nivå >3,5 %. Betyder dina prognoser alltså på andra ord att du int har förtroende att bolaget alls har möjlighet att uppnå dom här finansiella mål? Dessutom tror du att bolagets finansiella mål efter den nuvarande strategiperioden kommer att vara tydligt “svagare” gällande aktieägarens perspektiv (och hur sku du motivera det här)?

2 gillningar

Hej Johannes!

Den låga rörelsevinstmarginalen beror på kort sikt på den svåra marknadssituationen, men på en längre sikt på att koncernens omsättning kommer alltmer från Sverige och Tyskland där Kamux inte ännu bevisat sin förmåga att öka på sin lönsamhet. Enligt bolagets egna estimat är de redan bland Sveriges top 5 i försäljning av begagnade bilar, men trots det återspeglas detta inte ännu i lönsamheten. Satsningar på tillväxt begränsar säkert lönsamheten i Sverige till en viss mån, men för tillfället är det svårt att säga ifall marknaden är strukturellt knepigare för Kamux. Vi vill se tecken på ökad lönsamhet utomlands (primärt Sverige) för att förstärka vår tillit i Kamux långsiktiga lönsamhetspotential. Samtidigt skulle jag också påminna att priserna på begagnade bilar är ännu på en hög nivå i förhållandet med långsiktiga trenden och att de troligen kommer att normalisera sig med tiden. Vi har inte skilt försökt prognosticera denna förändring, men vi förväntar oss att det kommer att påverka bolagets rörelsevinstmarginal positivt (vi modellerar Kamux utveckling snarare via bilspecifika lönsamhetsmått för att kringgå detta).

Då du jämför bolagets finansiella mål med våra nuvarande prognoser är det bra att ta i beaktan hur mycket marknaden har förändrats efter att bolaget fastställt sina mål. Marknaden har blivit klart svårare därefter och takten de utvidgat sitt affärsnätverk med ser jag inte stöda en årlig omsättningstillväxt på 20 %. För tillfället vet vi inte exakt när marknaden för begagnade bilar normaliserar sig eller vad Kamux kommer att lägga upp som finansiella mål för nästa strategiperiod, så det lönar att ta prognoserna längre ut i framtiden med en nypa salt.

4 gillningar