Inderes as an investment - CEO Q&A

Ditt svar på svenska var alldeles utmärkt @mikaelrautanen :gem:!!

Väldigt högt uppe på önskelistan framöver: mera svenska : pratat och skrivet av Mikael :star_struck: :partying_face:!!

Personligen är- och kommer alltid min åsikt att vara: vill man nå ut till någon, då skall det göras på det språk personen ifråga talar, tänker och fattar beslut på, i den frågan/kring det ämnet. För fler/mångspråkiga kan detta innebära olika språk, beroende på objektet, dvs “vad man vill sälja in”. Även ordlöst språk kan komma i fråga; för en hantverkare är framställningen på den potentiella köparens modersmål av mindre vikt - resultatet av hantverket i sig lär tala sitt tydliga (ordlösa) språk.

Alla ekonomer, mig själv inräknad, vill alltid lyfta fram teorin om “den rationella och effektiva beslutsfattaren”. En sak kan man inte bortse från, (även som ekonom): “känslan” måste vara rätt. :heart: :at måste finnas med - oberoende av språk!

Med det sagt: hur friar man bäst till svenskspråkiga privatinvesterare?

3 gillningar