Admicom - SaaS effektivering för byggnadsbranschen

Admicom är ett SaaS-bolag som klarar jämförelser på världsnivå! De har haft en mycket stark kombination av tillväxt och mycket hög lönsamhet. Dock detta har bolaget alltid varit lite “under the radar” på internationell nivå. Få har snappat upp på hur otroligt bolag det är frågan om.

En orsak till detta har varit språket, tidigare rapporterade Admicom enbart på finska, men nu har detta ändrat. Så småningom verkar även internationella placerare märka Admicom. Därför är det en bra stund att ta en närmare koll på bolaget :nerd_face:

Så vad gör Admicom?
Admicom erbjuder bl.a ERP lösningar inom byggnadsbranschen. Byggnadsindustrin är en av de minst digitaliserade branscherna. Med det samma är det en industri var effektivitet och planerande är enormt viktigt för att uppräthålla lösamheten.
Admicom erbjuder sina digitala verktyg för små och medelstora bolag. Deras omsättning har i medeltal vuxit 32% årligen mellan 2015-2022. Industrin i sig är cyklisk, men det kunde argumenteras att Admicoms business inte är utsatt för helt samma cykliska natur, i och med att speciellt i lågkonjunkturer söker bolag sätt att effektivera verksamheten. Då kan Admicoms skalbara verktyg vara en lösning.

Under senaste åren har Admicom förvärvat en del bolag som bygger på deras Adminet produkt. Till näst siktar bolaget att växa utomlands. Deras strategi för detta är ännu lite oklart, men en möjlighet vore att förvärva ett utlänskt bolag och på så sätt komma in i en ny marknad. Admicom har god track-record av första förvärvet Tocoman, (de senaste är relativt nya förvärv och deras kvalitet kan inte på så sätt ännu kritiskt granskas) men än så länge saknar Admicom bevis av tillväxt utomlands och internationella förvärv. Detta sätter en del frågetecken på kommande tillväxt.

Under senaste tiden har mörka moln samlats kring byggnadsbranschen och detta har påverkat Admicom. Samtidigt gör bolaget investeringar i framtidens tillväxt, vilket tynger på KPI. Dessutom har Saas bolagens valuationer skakats om ordentligt på grund av stigande räntorna. Det här betyder att då bolaget under 2020 handlades för en EV/S vid 30, kan man idag köpa bolaget med forward looking P/E på 23. Det här är dock inte helt orättvist för otroliga tillväxten förväntas sakta in hel del till single digit growth under kommande år.

Här kan du ta ett närmare koll på bolaget:

CMD 2022 material (in english)

Inderes modellportfölj har även nyligen köpt av Admicom

Vad tycker säger forumet om Admicom? Placerarprofilen har ändrat en hel del, idag kan man ju även tala om att Admicom betalar ut en dividend då direktavkastningen närmar sig 3%.

3 gillningar

Stojko invest är en svensk bloggare som har Admicom i sin portfölj: återfinns på listan nedan:

2 gillningar

Här var ett twitter tråd av Admicom. Jag gillar följa med hur utländska placerare ser på finska bolag. Ofta kan man själv råka ut för home country bias, därför är det bra att kolla hur utländska placeraren ser på inhemska bolag.

Skribenten lyfter fram potentialen för Admicom inom industrin, men ser att marginalerna kommer att försämras på grund av nya tillväxt fasen. Om man läst Inderes analys av bolaget, ger detta inte mycket nytt.

4 gillningar