3 aktier för 10 år framåt - vilka bolag väljer du?

Vilken aktie skulle du hålla i 10 år om du bara fick välja ett bolag.
Det här är en typisk intervju fråga på placeringspodcaster.

Även Warren Buffett har tänkt i samma linjer, då han säger att han inte hade något problem om börsen skulle stängas för en lång tid framåt.
Därför är det bra ibland att kristallisera sina tankar och fundera på vilka bolag man skulle välja ifall du skulle få veta att börsen skulle stängas för 10 år framåt och du hade en dag tid att rensa din portfölj.

Nu är vi dock lite snällare, du får lista ut 3 bolag som du skulle vara redo att hålla i 10 år framåt. Glömm inte att motivera dina val!

Jag kör först.

 1. Investor Ab - En väl utspridd portfölj av kvalitetsbolag, samt en intressant grupp av onoterade bolag. Har lyckats prestera utmärkt genom åren, i FY2022 rapporten berättar bolaget att Investor presterat en avkastning på 19,3% p.a under senaste 10 år. Detta är inte illa! Jag skulle inte oroa mig alls fast börsen skulle stängas om Investor var mitt största innehav. Den enda dåliga sidan vore att man inte hade chans att köpa till aktier i bolaget.
 2. Revenio Group - Jag skulle nästan önska att man inte kunde följa med Revenios kursutveckling. Bolaget är en jätte succé, med mycket hög kvalitet. Dyra priset är ända bristen.
 3. Gofore - Bästa IT specialisten på Helsingforsbörsen. De har bevisat att de är värda en premie jämfört med andra i gruppen. Gofore har utrymme att växa och det gör de kraftigt. Samtidigt gör de ibland väl motiverade förvärv.

När jag tänkte igenom på mina val, häpnade jag till i tanken att kanske dessa val borde egentligen vara mina top 3 innehav i portföljen. Varför har jag dem med så liten tyngd, om jag tror på dessa bolag? Det är bra att reflektera på saker.

En sak som jag tog i beaktan var att, om börsen är stängd är det även omöjligt att återinvestera dividender. I Investors fall litar jag att bolaget kunde köpa åt sig onoterade bolag. Då valde jag på min lista bolag med låg direktavkastning och istället kollade på bolag med goda möjligheter att investera i egna verksamheten.

6 gillningar

YEEY :partying_face:!! Bra tråd! Men hemsk fråga :wink: ! Tur att man får välja tre bolag :slight_smile: ! För egen del hör jag till den extremt tråkiga typen överlag: det jag köper, utgår jag från att jag behåller.

Som anställd inom branschen o i synnerhet på Inderes
omfattas vi av regelverk gällande egen handel, vilket är super! Att redovisa sina innehav + att alltid kontrollera med andra innan transaktion gör en mycket noggrannare i det egna beslutsfattandet. Men mer om det en annan gång.)

Min lista på 3:

 1. Coca-Cola company
  Svårt att hitta ett brand med större reach. Gillar portföljhelheten.
  Ser minimala risker på 10 års sikt. Gjorde snabbgallup hemma i köket av 3 barn i åldern 8-11: kommer bolaget Coca-Cola att finnas om 10, 50 och 100 år? : svar JA 3/3, Tror ni att era barn kommer att vara lika glada som dagens barn att se Coca-Cola lastbilen i juletid: JA :3/3. Tror ni att det kommer att finnas utmanare till Coca-Cola som dryck: JA (3/3), men Coca-Cola kommer att vara svår att utmana 3/3. Kvartalsutdelning som tickar på.
 2. Investor
  Håller med allt du skrev! Gillar även onoterat/noterat blandningen. I Patricia Industries är det mkt på g. Samt detta verkligen en förvaltning jag litar på.
 3. eq
  Fint track-record. Mer AUM än konkurenterna, med mkt färre antal anställda än konkurrenterna. Minimala fasta kostnader i jmf med det kapital som vevas runt + det man presterar. Gillar kundsegmentet.

Vem annan är med :slight_smile: !? Vad säger @Dividendseglaren @Antza1 @Johannes_Sippola @sten : Hur ser era listor ut :partying_face:?

3 gillningar

Om jag vore tvungen att begränsa mig till enbart 3 bolag och dessutom att hålla dem i 10 år, så skulle jag välja 3 investmentbolag. Det skulle indirekt ge mig bra riskspridning, samt även aktiv & kompetent förvaltning med utmärkt track record, vilket förhoppningsvis innebär att massiva bakslag kan undvikas.

Mina val vore alltså följande:

 1. Investor. Redan bra motiverat två gånger om, så inte mycket att tillägga här. Är f.ö. mitt näststörsta innehav.

 2. Latour. Mycket liknande motivering som fallet Investor. Latour har även fina helägda industrirörelser. Latour har ännu finare historik än Investor och det enda negativa jag har att säga är att det tar emot att betala en substanspremie. Det sagt så är premien antagligen motiverad på 10 års sikt. Är tyvärr en ganska liten position i min portfölj, då jag envist hoppas på att åter en dag kunna köpa till en substansrabatt. Har nu väntat sedan hösten 2019, och gått miste om en fin uppgång under dessa 3,5 år… Totalavkastning sedan starten 1985: 22,5% p.a.

 3. Svolder. Betydligt mindre än de båda jättarna ovan, och inga onoterade innehav, vilket är lite trist. Det till trots så har även Svolder gett en massiv överavkastning jämfört med index. Fokus på småbolag, så kompletterar på så vis de större investmentbolagen fint. Är ett av mina större innehav. Totalavkastning sedan starten 1993: 15% p.a.

Egentligen vore det högst sannolikt bättre att jag skulle sälja av alla mina andra innehav och koncentrera allt till dessa tre investmentbolag. Skulle troligtvis innebära kännbart högre avkastning. Men då skulle jag gå miste om Helsingfors-börsen, Inderes innehåll och en massa kul. :slight_smile:

PS. Som mitt namn avslöjar, har jag en viss förkärlek för dividender, och hög direktavkastning erbjuder ju ingen av dessa tre. Det är väl också en orsak att deras andel i min portfölj inte nått välförtjänade andelar, utom då Investor. Som Lillen redan skrev: bra att stanna upp och reflektera ibland. :nerd_face:

2 gillningar

Tuffa val! Investor verkar ju vara ett genomgående tema :grinning:
Efter att jag postat tråden, så blev jag faktiskt en längre tid och fundera på hur svårt, men bra det är att pressa ur sig de aldra bästa idéerna.
Lyssnade i dag på en podcast med Chris Mayer, han som skrivit boken 100 baggers, han talade om det att efter att man fokuserar på att hitta 25, 50 eller 100 baggers, så ändrar din analysprocess och du kräver helt nya saker från bolag, för de måste vara sådana som kan skapa värde i årtionden. Här är ju lite samma tanke! Man glömmer helt bort bolag med upside på tiotals processenter…det påminner lite om sagesättet “picking up pennies infront of a steamroller”.

Det är svårt att se hur Coca-Colas imperium skulle falla. “Never bet against America”. Deras brand moat verkar helt otrolig.

Svolder är ett bolag som jag skall kolla närmare på. Jag skulle ha plats för några bolag i min svenska portfölj. Efter ett kort koll på bolaget väcktes nog mitt intresse att göra närmare analys. Bra möjlighet att få en diversifierad del av svenska småbolag i portföljen. Ser att de äger många namn som jag tidigare varit intresserad av.

2 gillningar

Att välja tre företag för de kommande tio åren är ingen lätt uppgift ens för en typisk buy and hold placerare. Jag väljer därför hellre att först berätta om de tre klart största innehaven i min finska aktieportfölj. Varför jag köpt dem, vad som gått fel i min analys och varför jag antagligen fortsätter att behålla dem för evigt. Problemet är att även om jag försöker göra smarta företagsanalyser, så blir det ofta fel på lång sikt. Långsiktiga analyser är supersvåra, eftersom man bara har tillgång till dagens och gårdagens siffror samt en prognos för typ nästa kvartal. Framtiden vet vi väldigt lite om och så mycket kan hända både uppåt och nedåt. Jag har därför valt att i mina långsiktiga placeringar köra en typ av selektiv riskminimering. Jag vill köpa när potentialen för felbedömningar är minimal neråt, men öppen uppåt. Mina tre största innehav är alla felbedömningar, som just därför överträffat alla förväntningar. Hellre köper jag aktier i ett tråkigt nedvärderat företag som knappast kan misslyckas ännu mer, än i ett företag som alla andra anser vara hetaste hot. Jag väljer att här beskriva hur jag tänkte när jag köpte just de här och vad som hänt. Alla tre tycker jag fortfarande är rätt lågt värderade i förhållande till potentialen.

Neste
Jag valde i tiderna Neste för att få en klar diversifiering i portföljen. Företaget hade en enkel affärsmodell, avancerad teknik och bra logistik. Neste köpte in lågkvalitativ rysk råolja billigt, raffinerade stora volymer kvalitetsmässigt, sålde vidare till Brentpriser samt distribuerade effektivt. Visserligen tekniskt avancerat, men egentligen en enkel business med säker och nästan monopolistisk efterfrågan. Hur skulle något ens kunna gå fel? Jag missade dock totalt den stor förändringen. Jag trodde mig köpa ett traditionellt oljebolag, men fick ett ekologiskt nytänkande på köpet. Framtiden för de kommande tio åren ser också jättebra ut. Neste börjar äntligen få ut stora volymer av ekodieseln och ekologiskt flygbränsle för att inte hela tiden behöva tack nej till affärer. Konkurrenterna har ännu en lång väg att ta ifatt Neste. Dessutom fungerar fortfarande den traditionella oljeraffineringen kostnadseffektivt, vilket vi såg i höstas. Största risken med Neste är väl att staten som största ägare gör bort sig. Aktieinnehavet i Neste får löpa på för något motsvarande tills företaget får stora problem. Så länge de kan betala en hygglig dividend blir försäljning inte aktuellt. För mig är Neste både en tenbagger och största innehavet, trots att jag för nåt år sedan tog hem alla anskaffningskostnader och dessutom fått betydande dividender.

UPM-Kymmene
Jag var inblandad i en skogshandel i början av år 2008 och började funderade på skogsekonomin. Då kom jag fram till att det är enklare att äga en del av UPM:s stora skogar än att ha egen skog. Dessutom hade UPM egen vidareförädling av trävarorna. Enkel business, men konjunkturkänsligt och kapitalbindande. Aktierna var förmånliga för mig när konjunkturen var fel och lönsamheten si och så. Analyserade här fel igen och underskattade rejält potentialen. Wahlroos och Pesonen hade fräscha nya idéer om att använda kassaflödet till att bygga om företaget. Idag är företaget något helt annat än ett traditionellt skogsbolag. Dividenderna jag fått har återbetalt mina investeringar helt och hållet, utan att jag behövt sälja något.

Kesko
Jag köpte mina största poster i Kesko redan åren 2003 och 2004. Då ville bredda portföljen med något som var så långt borta från it-bubblan som möjligt. Visste sedan tidigare att verksamheten gick väldigt bra och att personalen på Kesko trivdes. K-konceptet fungerade, köpmännen jobbade hårt, Kesko gjorde hyggliga vinster, men betalade ut det mesta i dividender varje år. Jag tänkte att här finns knappast något stort utrymme för tillväxt, men lönsamheten är stabil och dividenderna tillräckliga. Men tänk så fel jag hade. Verksamheten har växt enormt, logistiken optimerats och affärsmodellerna moderniserats. Jag hade heller ingen aning om att Kesko skulle koncentrera sig till tre huvudbranscher, få en professionell företagsstyrning och bli intressant även för andra placerare. Rent analysmässig gick det fel, men det kan jag leva med. :wink: Dividenderna har mer än dubbelt återbetalat mina investeringar.

Parallellt med att jag investerade i dessa tre superbolag sedan köpte jag också Kemira, Uponor och Nokia för motsvarande summor. De har alla också gått bra eller hyggligt på tio års sikt, men eftersom jag analyserade ganska rätt är utvecklingen inte i närheten av de förstnämndas. Min slutsats är att mina analyser på lång sikt sällan fungerar, men bra och lönsam business inköpt billigt kan bara överraska positivt eller fortsätta gå hyggligt.

Så över till svaret på frågan. Måste jag välja tre andra aktier för de kommande tio åren, så skulle jag kanske titta på:
Fiskars: överlevt sedan mitten av 1600-talet, så det klarar nog tio år till. Lite som LVMH, men betydligt billigare
Lamor: starkt växande miljöföretag som håller vad de lovade i börsintroduktionen och dessutom lyckas göra vinst samtidigt med tillväxten. Blir det en flopp på lång sikt så får jag väl kalla Lamor en impact investment, för de gör i alla fall en värdefull insats
Valmet: synnerligen välskött bolag, som vågar ta strid för det de tror på. Dock lite onödigt dyrt för mig just nu.

Förstås tror även jag på Investor, men intresset för stort och priset är inte riktigt i min smak just nu, trots den låga kronkursen.

2 gillningar

Kul sammanträffande igen. Ang Svolder:

Som även @Lillen tänkte titta närmare på :): har gjort det för en tid sedan. Intressant ogillar track-recordet. Men, som vanligt snöade jag in mig på ngt som jag jag inte kom vidare med. … Har lite svårt att fatta hypen kring New Wave och Torsten Jansson, som säkert gör ett alldeles fantastiskt arbete, but still.

På senare tid åkt lite på stryk, men ändå, på lång sikt: berätta varför jag skall ändra åsikt :)!! Försäljningskanalerna annorlunda ja (men det har textilindustrin vaknat till redan tidigare), kvalitetsmässigt har jag svårt att se hur det skiljer sig från andra i lägre kvalitetssegmentet (ni talar med en (f.d idrottande) materialnörd … :wink:

Men det var min käpphäst i Svolder. Lite osäker på fastighets och bygg exponeringen och fattar i ärlighetens namn inte riktigt vad Nolato gör bl.a.

Men har inte helt strukit detta från min lista… Övertyga mig gärna. Gillar det “småländska tänket” (om jag kommer i håg rätt…)

På minussidan är att man inte får med sig några intressanta icke-noteringar, men kan också vara ett plus: du vet exakt vad du köper.

Nu har jag inte koll på hur tyngt de olika bolagen väger i portföljen, men om du har bra argument tar jag gärna emot :slight_smile: !

1 gillning

YEEY @sten !! Kul att du är IN!
Det du skiver om egna bedömningar och felbedömningar håller jag så mkt med om! Ett praktexempel, som jag har för mig att jag skrivit om tidigare är precis NESTE: som jag i tiderna dömde ut som en mijöförstörande fossil.

Beror ju på vem man frågar om ESG aspekten, men kan kort sammanfatta att jag är glad över att jag kom på andra tankar, såg helheten och att bolaget numera åtm finns i sonens portfölj. Små summor, men ändå. Lite sent för oss andra syndare att vakna nu med att börja köpa in sig… Men kanske en dag.

Gällande Kesko Har funderat på detta av och till. Gillar entrepreneurandan, men har tydligen fastnat i de argument du skriver att är föråldrade :slight_smile: ! Borde man ta sig a second look (???). Angående tillväxten: ser du ngn risk för coronaboost som tasmas av, eller tänker jag fel?

UPM: äger inte ett enda skogsbolag själv. Cykliskt o svårt att fatta vilken häst man skall välja. Kapitaltungt så sjutton o så en massa starka fack som strejkar hit o dit…

Samtidigt har branschen verkligen visat att man kan förnya sig(!) Vilket är imponerande. SAMT: det är ju det gröna guldet och som nordbo vore det kul att äga. Iom att du har bakgrund i branschen:

 1. måste man äga skogsbolag? varför?
 2. varför just UPM? (Det känns som det lyxigaste alt av de som erbjuds, men de andra har även visat fina innovationstakter
 3. Ser du facken som ett problem eller ej? (Eller är det jag som igen fått ngt för mig igen?)

Märker att jag blir så ivrig här, att jag rör till det i kedjan… @Lillen @Dividendseglaren Men dessa måste jag ännu kommentera:

Latour: Denna skall jag titta på igen! Jag har förkärlek till gubbaktier och Latour faller liksom inom de ramarna har jag bestämt för mig… :slight_smile: Har kollat (och dissat) i ngt skede, men kan för mitt liv inte komma på varför just nu. Måste ta mig en ny titt.

Revenio: äger själv: minimalt lite o har köpt på typ ATH.
Jag var helt såld till en början och svalde allt otuggat. Om det är så bra som man tror, så har jag svårt att se hur detta kan misslyckas… Bortsett från att det är dyrt som attan. MEN konkurrenten i SVE, nu har jag glömt namnet: är det ngn som har koll: hur bra, el hur mkt bättre är de?

Gofore bäst i klassen på Helsingforsbörsen… Har själv antagligen missat mycket på att inte satsa i branschen annat än en minimal position på antagligen precis helt fel häst… :rofl:

Världen kryllar av it-konsulter… men man kan ju inte stoppa utvecklingen… Stabila kassaflöden, skalbarhet och ngt som binder väldigt lite kapital är MKT lockande.

1 gillning

En jättesvår fråga på riktigt! Att kolla 10 år framåt är egentligen på ngt. sätt lockande bara med några bolag speciellt på Helsingforsbörsen :smile: Min lista ser ut såhär:

 1. Revenio Group Oyj
 • Business som jag sku vilja äga om man tänker på långt sikt. Bolaget av mycket hög kvalitet, just som @Lillen sade, men priset är den ända saken som gör det svårt för mig att ha Revenio i portföljen, men om man tänker på 10 års sikt sen är priset int mera ngt. problem :slight_smile:
 1. Talenom Oyj
 • Ett annat bolag av hög kvalitet och speciellt bra konkurrensposition i en väldigt defensiv bransch i Finland. Vi får se hur det går med andra länder, det är en stor frågetecken ännu i storyn. Priset kunde vara lägre igen, men med nuvarande aktiekurs är priset int mera ett problem (som det kanske var med aktiekursen >15 €)…
 1. eQ Oyj
 • Måst ännu tillägga till Isas kommentar om eQ att eQ är en av de färre bolagen på Helsingforsbörsen som har kunnat uppnå en ROI-nivå av >60 % och ROE-nivå av >50 % - berättar tillräckligt av kvalitet sku jag säga. Priset igen är det ända problemet, men gällande eQ sku jag säga att valuationsfrågan är kanske lite svår pga. branschen… Eller jag har själv iaf int ngt. bra svar till att hur hög eQs valuation får/borde vara :smile:

Kanske den här listan berättar bara åt er att med 10 års sikten är det mycket lättare att lita på bolagen själva och int tänka på aktiekursen som man lätt gör på kort sikt :smiley:

3 gillningar

Jag har inte ännu lagt mig ordentligt in i Svolders business, men redan nu har jag den åsikten att här köper man egentligen deras sätt och strategi att köpa småbolag. De verkar ju ha en bra track, så jag skulle lägga mig mera in i Svolders och dess lednings tankar&funderingar. Med vilka kriterier plockar de bolag, vad värdesätter de i bolag. Om deras kriterier resonerar så tycker jag att de kan vara värt att göra djupare analys. Det är ju liksom lite samma som att välja rätt fund manager…
Nu blir det ju intressant att se hur det går till när VD:n byts.

Måste ta mig en närmare titt under påsken, kanske det blir aktuellt att öppna en ny tråd för det :sweat_smile:

Absolut! Det är ju en av de största problemen att man blir och räkna centar, då man egentligen borde ha tillräckligt lång synvinkel. Men just t.ex i Revenios fall hade jag ett stort problem att hålla kvar i aktien då den steg över 50€ och nu har jag jobbigt att kolla tillräckligt långt i framtiden med bolag som Talenom och Admicom som har det jobbigare på kortsikt…

4 gillningar

Ännu om Svolder: skulle skriva o gillar (och gillar) INTE ogillar track recordet :slight_smile: !
Men JA! Dig in to it!

Här är bra början: har ej ännu lyssnat, men kanske vi tar påsklyssning o återkommer :slight_smile:

1 gillning

YEEEY!! @Johannes_Sippola !! You are in!!

Revenio: vet du vem jag avser med den konkurrenten noterad i SVE? (Eller har jag hittat på detta?

Talenom: skalbart, icke kapitalkrävande, på en marknad som verkligen konsolideras. Samtidigt: hurudana hinder uppstår på internationaliseringsstigen… (?) . Äger själv, mkt lite… o har funderat på om jag har valt rätt häst eller ej. Det finns en hel det onoterat i både SVE och FIN som är rätt stora aktörer, vem vet vad deras framtid blir. Sedan har jag funderat på Aallon : har du ngn gång gjort jämförelse o funderat vilken som är bättre? (Jag har tänkt tusen gånger att jag skall bilda mig en egen uppfattning, men aldrig kommit så långt. ). MEN: what I like in this business: oberoende av konjunktur, så behövs det + skalbarheten.
Återstår att se vem som kommer med fältets bästa softa… Vilket osökt får mig att tänka på Fortnox: finns det ngn som har koll?

eQ: yes, I agree.

Så glad @Lillen :partying_face: att du körde igång denna kedja!! O alla andra @Dividendseglaren @sten @Johannes_Sippola att ni är med <3!! En riktig inspirationskick!! Vem annan skall vi locka med? @jens.nilsson : ruvar du på ngt interesting :)? Hur är det med @Aktiefarmaren ? Are you IN :grinning:?

Vet ni! Inser att vi nästan borde göra en lista till: “Long list” på vad man borde gräva mera i… :slight_smile: ! Dvs: Svolder, Latour, Fortnox, Skogsbolag (vilka o varför…). Teqnion startade vi redan…

1 gillning

Tack, Isa för tillägssfrågorna!
Som kommit fram i den här diskussionen, så är det oftast företagens innovationsförmåga som avgör om förväntningar kan överträffas på 10+ års sikt. På 1-2 års sikt brukar analytikerna ha rätt bra koll. När jag köper på tre års sikt, så tittar jag rätt noggrant på dessa analyser. När det gäller att se längre fram, så funkar analyserna sämre. Det gör förstås också mina egna.

Neste
Om tåget har gått för att bra aktieköp i Neste beror på tidsperspektivet. På ett års sikt händer knappast något oväntat, som inte redan finns i priset. På några års sikt kommer Neste dock att kunna fördubbla sin kapacitet av ekoprodukter. Även med något minskade marginaler kommer vinsterna att växa rejält. Jag tycker mig inte se att denna vinstökning ännu finns med i aktiekursen. Frågan är kommer ekotrenden att fortsätta efter det eller kommer deras produkter att kunna ersättas av andras? Neste står dock inte med händerna i byxfickorna och väntar på konkurrenterna, utan forskar vidare mot nästa. Kanske Neste lyckas eller så inte.

Kesko
Gällande Kesko är jag imponerad av förändringarna. De senaste företagsköpen har lyckats väldigt bra, ledningen är innovativ och köpmännen har lagom mycket fria händer. Som konsument tycker jag att t.ex. K-matbutiker har betydligt bättre kvalitet och utbud på produkterna än de två andra stora som satsar enbart på låga priser. Plussa förmånerna i bästa kundklassen är personliga och attraktiva samt prisnivån OK. Det här är möjligt tack vare moderna it-tjänster. Kesko ligger också långt fram i miljötänkandet och aktieägarinformationen. Som placerare får man numera extra rabatter om man äger minst 100 Kesko aktier, alltså utöver de vanliga Plussa rabatterna. Varför skulle du inte köpa lite Kesko aktier? Åtminstone 100 aktier för att få familjens matkostnader och -kvalitet förbättrad. AktieägarPlussa (engelska)
Keskos aktiekurs har redan ställt in sig på ett sämre år 2023, så den ska kunna hålla för normal nedgång. Balansen är i skick, så dividender kommer även i fortsättningen. Kan Kesko fortsätta hålla denna kvalitetsnivå på livsmedelssidan, trenden på byggnadssidan fortsätta gå över till yrkesbyggare och VW får fart på elbilsproduktionen, så blir åren därefter fina. Små risker att Kesko faller ihop och klara möjligheter på sikt för fortsatt framgång.

UPM:
Det att jag deltagit i några skogsplanteringar, virkesförsäljningar och vedklyvning gör mig inte till skogsexpert. :wink: Mitt val för skogsaktier var mellan UPM eller Metsä-Serla och i finanskrisen var det senare endast ett lottopapper. Hos UPM uppskattar jag företagsledningen och -styrelsen. En av de mest kompetenta i landet, vilket syns i resultaten. Dagens UPM är i skick och produktinnovationen blomstrar.
1. Måste man äga skogsbolag? Absolut! Skogarna är viktiga för Finland. Vad händer med oss på sikt om skogarna och förädlingen av dem mest ägs av amerikanska pensionsfonder. Och förstås av miljöskäl. En nedsmutsande industri har helt plötsligt blivit en miljövänlig, kolbindande och plastersättande lösning.
2. Varför just UPM? UPM kan visa upp en bra innovationshistoria och ett fint produktsortiment. Själv köper jag numera dock hellre StoraEnso, men främst av diversifieringssyfte. Min portfölj är redan så överviktade med UPM att jag inte kan ta in mer. Produktsortimentet hos StoraEnso är lite annorlunda, men aktien är kanske något mera undervärderat. Helst köper man båda, tills man ser vilket som passar bättre. Måste jag välja antingen eller, så blir det ändå UPM.
3. Facket. UPM har haft stora problem med facket. Ingen vinner på strejker, men på sikt förlorare de strejkande alltid mer. Företag kan och måste anpassa sig till verkligheten. Ingen kan hålla i gång en pappersfabrik om efterfrågan tryter. Strejker tvingar bara fram rationalisering eller nedläggningar den hårda vägen och det är inte bra för någon. Pappersfacken har förstått detta nu, men problem finns t.ex. i hamnarna. Intressant att se hur UPM lyckas med personalen i Uruguay. Hoppas alla där förstår att samarbete utan strejker lönar sig bäst.

Förlåt mig för långa utläggningar där du antagligen väntat dig korta raka svar.

Jag understöder förslaget om ett eget upplägg för superlånga placeringar. Dagens aktieanalyser har inte ambitionen att se så långt fram i tiden och ska väl inte ha det heller.
Glad Påsk!

3 gillningar

Hej!

Jag är ny på forumet men vad roligt att det startat bra diskussion här. Jag själv har aningen annorlunda placeringsstil än de flesta andra här. Även om jag är stort Inderes fan och aktivt följer med Inderes fina arbete och analyser kring företag på Helsingforsbörsen, anser jag att de allra bästa företagen ändå finns i USA. Det jag söker efter då jag letar efter företag med förmågan att växa över tid är framför allt innovationsförmåga och förmåga att hitta och etablera sig inom nya affärsområden. Nuvarande högt fritt kassaflöde är även viktigt.

Här kommer min lista:

 1. Tesla.
  Otroligt intressant företag. Hög risk, men ser potentialen för företaget som proportionellt mycket högre än den potentiella nedsidan. Aktivt inom flera otroligt stora och intressanta affärsområden. T.ex. Klar ledare inom självkörande bilar FSD (se t.ex. Can Tesla Full Self-Driving Beta 11.3.3 Handle Real Ride Sharing Rides? - YouTube), batterier, energi-lagring i form av megapacks (även kokurrent till våran Wärtsilä), chips för AI maskininlärning (DOJO). Ledare inom ”real-world AI”. Noterbart är även att Tesla har elbilindustrins absolut högsta marginaler, som andra elbilstillverkare bara kan drömma om. Ifall det finns ett bolag med operativ hävstång är det Tesla. Konkurrensen inom elbilar börjar växa, men då Tesla löser Full Self Driving så tänker jag att ingen kommer villa ha en bil som inte kan köra sig själv. Egen portföljs största innehav - bära eller brista😁

 2. Mercado Libre.
  ”Latin-Amerikas Amazon”. Till skillnad från amazon så är Mercado Libres näthandelplatform mycket mera lönsam, och med stora satsningar inom bla. betalningstjänster så kommer lönsamheten accelerera i framtiden. Stora satsningar på det långa spelet här. Även stor marknad att erövra då näthandel ännu är litet inom latin-amerika. Finns dock konkurrenter, men företaget har redan ett bra och långt track-record med otrolig tillväxt på området. Inte orolig över konkurrens.

 3. Qt-Group.
  Ett bolag från finska börsen måste väl rymmas med. Qt hör helt klart till de bästa företagen på den finska börsen. Historiskt fin tillväxt som jag anser kommer fortsätta. Gillar även mycket företagets VD Juha Varelius.

Teknologi i allmänhet tänker jag att kommer bli allt mer viktigt för företag att hållas konkurrenskraftiga i framtiden. Jag satsar själv stort på företag som är i fronten av teknologi. Har svårt att se hur världens största bolag om t.ex.10 år inte är teknologiföretag😁

4 gillningar

Jag måste erkänna att jag inte har superbra koll på alla Svolders innehav. Orsaken att jag valt att vikta Svolder relativt tungt är snarare mitt förtroende för ledningen (får se hur VD-bytet ev. påverkar), deras utmärkta & långa track-record och deras breda diversifiering (tyngsta innehavet knappt 17%, nr. 2 dryga 11% och resten under 10%). Jag giller även bredden i innehaven, dvs. att Svolder inte står och faller med en enskild sektor.

Jag har länge spanat in Bure och Creades, som har lite liknande profil som Svolder. ”Problemet” för mig är att båda är väldigt tungt viktade i två resp. ett innehav. Dessutom har både kronisk premievärdering.

2 gillningar

Latour är nog Nordens Berkshire Hathaway. :blush: Finns väl egentligen inget annat negativt att säga än att värderingen är kroniskt hög. Vilket iofs är logiskt med tanke på resultatet. Och ev. att direktavkastningen är låg. Vilket också är logiskt med tanke på resultatet; få av oss klarar av att återinvestera med samma avkastning som Latour. :sweat_smile:

2 gillningar

Trevligt att ha dig med @fredde ! :grinning:
Mycket intressanta val! Jag håller helt med dig, teknologi kommer att ha en central roll i alla framtidens stora bolag. Har svårt att se hur någon traditionell bolag kunde driva en succé story utan att ha någon teknologisk lösning som ger dem en edge. Ta t.ex Inderes, de har olika teknologiska lösningar som differentierar dem från att publicera analys i t.ex en tidsskrift.
Det enda som skrämmer mig i tech är generellt samma sak som gör det så intressant, dvs innovations takten. Det kommer nya innovationer hela tiden och en efter den andra är bättre. Jag nämnde Revenio som ett av mina 3 picks för 10 år. Hur kan jag vara säker att inte någon kommer med en bättre lösning? Den kan till och med kosta mycket mindre och då kan det vara kört för Revenio. Denna orsak får mig att ta avstånd från bolag som Tesla, för jag har ingen koll på vem vinner elbils racet. Men jag förstår mycket väl varför bolaget fascinerar så många och som du sa, det är ju inte bara en bil tillverkare längre.

1 gillning

Latour är ett bolag som jag inte hade synat närmare på om du inte skrivit om det! Tackar! :slight_smile: Jag visste om bolaget och hade hört att det är ett bolag av hög kvalitet, men då jag såg premien skippade jag det. Resonemanget var att Investor handlas t.ex till en substansrabatt så varför lägga tid till Latour som handlas med en ganska rejäl premie.

Men ja, det är ju nog ett toppen bolag. I portföljen finns bl.a Assa Abloy och Tomra. Sedan har de häftiga onoterade bolag som presterar utmärkt. Kollade deras CMD och de verkar nog ha en imponerande sätt och strategi att skapa värde för ägarna. De har target på onoterade bolagen: tillväxten bör vara minst 10% per år och lönsamheten minst 10% och Return on operating capital 15-20%.

Det finns kanske en ganska god motivation att betala premie på bolaget. Vad jag försökte kolla från ibindex så verkar inte nuvarande premien allt för tuff. ca. 16-17%?

1 gillning

Yeey!! Kul att du är IN!!
Tesla: interesting case. Och framförallt ett case som handlar mycket mer än om bilar… Musk ngt av en loose cannon, vilket skrämmer mig för mkt.

Mercado Libre: HELT nytt för mig! Listat var? Säljer de “allt” eller ngt specifikt? Vad är Amazon o de övriga kedjornas täckningsgrad i Latin Amerika?

1 gillning