Tulikivi - Värme till Europa

Hej alla, jag följer Tulikivi som analytiker och ifall någon har frågor angående bolaget svarar jag gärna. Tulikivi är marknadsledare inom värme lagrande brasugnar. Bolaget konkurrerar bland annat med NIBEs Stoves segment. Vid sidan av brasugnar tillverkar bolaget också bastuaggregat och inredningsstenar.

Bolaget och hela industrin har nyligen gynnats av stark efterfrågan först på grund av en stark hemrenoveringstrend under coronatiden och sedan på grund av Europas höga elpriser. Tulikivis omsättning har vuxit från 29 miljoner euro år 2019 till 44 miljoner i 2022, medan bolagets rörelsevinst ökade från -0,8 miljoner till 4,7 miljoner. Bolaget har använt den starka efterfrågan och förstärkt sin kapitalstruktur samt introducerat nya produkter. I Finland tog vi i början av bruk nya ekodesigndirektivet vilket kräver att fabrikstillverkade brasugnar uppfyller de nya utsläppsnormerna. Detta borde inte ha en direkt inverkan på internationella bolag vars produkter har motsvarat nya kraven redan tidigare på grund av att tex. Tyskland tog nya kraven i bruk flera år tidigare. Lokala bolag som fokuserar på den lokala hemmamarknaden här i Finland kan dock vara illa ute på grund av nya direktivet. Ett exempel på detta är lokala konkurrenten Uunisepät, som gick i konkurs i slutet av 2022 trots den starka efterfrågan för eldstäder. Konkurrensen i Finland har varit extremt sträv före corona och jag anser att detta kan leda till mera rationell konkurrens här i Finland. En annan intressant förändring i lagstiftning man borde hålla ett öga på är den tyska Bim SchV regleringen, som tvingar tyska konsumenterna att ersätta sina före år 2010 köpta eldstäder med nya produkter före år 2025.

För tillfället ser jag exporten som den stora x-factorn i Tulikivis equity story då jag förväntar mig att omsättningen minskar i framtiden och att hela industrin njutit av påskyndad efterfrågan. På hemmamarknaden har Tulikivi en stark marknadsandel (kanske 25-35 %), men på exportmarknaderna är bolaget ännu en marginell spelare och värme lagrande brasugnar står endast för 3 % av den europeiska eldstadsmarknaden enligt bolaget. På kort sikt ser jag att bolagets förmåga att ersätta den avtagande efterfrågan på hemmamarknaden med export avgör hur väl bolaget lyckas uppehålla sin lönsamhet.

6 gillningar

Tack för det utmärkta meddelandet! :pray:

Det verkar som att Tysklands Bim SchV-reglering kan hjälpa företaget på kort sikt. Vilka faktorer stöder företaget på lång sikt förutom det som nämnts tidigare? :thinking:

I det här företaget är det utmanande för mig att bedöma hur de kommer att klara sig på lång sikt. Jag har ingen insikt i ämnet.

2 gillningar

På lång sikt ser jag definitivt Europas mål att minska sitt beroende av rysk naturgas som en positiv drivare. Detta kommer nog att leda till investeringar i energieffektivitet, vilket borde stöda efterfrågan för bland annat värmepumpar, isolering, solpaneler och brasugnar. Ifall värme lagrande brasugnar slår igenom som en produktkategori i Centraleuropa är det naturligtvis positivt för Tulikivi. Två drivers för efterfrågan är bland annat konstruktion och konsumenternas köpkraft, men båda agerar tyvärr som motvindar på kort sikt. NIBE ser jag som starkaste spelaren inom industrin, men jag ser nog att regleringen kommer att leda till konsolidering, som gynnar de större internationella spelarna som Tulikivi också ingår i.

1 gillning

This fits perfectly here! :slight_smile:

2 gillningar

Yes! With all the regulatory changes and the massive demand boom driven by the energy crisis I figured investors could find an overview of the fireplace market interesting. I wrote this with the Finnish market in mind, but I hope even NIBE investors find the article useful!

1 gillning