Talenom: En flexibel och progressiv bokföringsbyrå

Vi publicerade årets sista omfattande analys i dag på Talenom. Talenom Oyj är en flexibel och progressiv bokföringsbyrå, som grundades 1972. Med lättanvända digitala verktyg samt automatiserade tjänster underlättar bolaget vardagen för företagare. Utöver heltäckande bokföringstjänster erbjuder Talenom ett brett utbud av rådgivningstjänster samt betalnings- och korttjänster. Visionen är att erbjuda oslagbara bokförings- och banktjänster för små och medelstora företag. Talenom har verksamhet i Finland, Sverige, Spanien och Italien.
Du kan läsa senaste omfattande analysen här.
Jag försöker hinna skriva ett litet mer omfattande inlägg om Talenom i början av nästa år.

2 gillningar

Juha Kinnunen, som har gjort den rapporten, har ofta kallats en av de bästa analytikerna. Senast sa någon väl att han är den bästa i Europa eller något liknande.

Talenom är intressant:
Företaget har växt och fokuserar nu på lönsamhet. Det är spännande att se hur det går i Sverige och Spanien… det är verkligen intressant att se hur det kommer att gå där, och om det går bra kanske konceptet replikeras i andra länder?

Aktien verkar inte vara dyr om man tror på framgång utomlands, men om Sverige och Spanien inte tar fart de närmaste åren skulle det verkligen vara dåligt.

Jag ser kanske fler risker än analytikern, men å andra sidan ser jag samma möjligheter.

Det här är typen av företag som jag ännu inte äger, men jag rekommenderar verkligen andra att bekanta sig med det. Det kan hända att jag kommer att äga det någon gång, om aktiepriset inte är för högt och det finns bättre bevis för internationell expansion. :slight_smile:

3 gillningar

Det är liksom svårt att vara starkt av någon åsikt när det kommer till Talenom. Mycket potential och Finska verksamheten är ju helt super. Jag skulle vara intresserad att veta om de publicerar churn?

Men men, den stora frågan ligger utomlands. Internationella verksamheten är redan så stor att den försämrar resultatet betydligt, ifall de inte lyckas med effektiveringarna i framtiden. Största intresset för mig är Sverige, i och med att om Sverige lyckas kan konceptet hoppeligen användas i andra länder och då finns det otrolig potential…men mycket måste bevisas, i och med att i mina ögon är det svårt att se än någon klar trend i svenska verksamheten. Enligt mina iaktagelser så helt smärtfritt har det inte iallafall lyckats.

3 gillningar

Kundavhopp -ordet hittade jag i en cirka fem år gammal artikel, men det var ingen hjälp. :slight_smile:

Kan det delvis vara en risk eftersom Sverige och Spanien är lite gåtor? Å andra sidan tror jag att VD:n sa att han var särskilt nöjd med Spanien, om jag inte minns fel… betonade det verkligen. Naturligtvis kan det vara helt min egen tolkning.

Särskilt när det gäller redovisningsbyråer skulle jag rekommendera att undersöka medarbetarnas nöjdhet. Det finns relativt stora skillnader bland redovisningspersonal, och det råder arbetskraftsbrist för bra personal. Aallon Group:s anställda är såvitt jag minns väldigt nöjda. Jag har också hört gott om Accountor.

1 gillning

Tänkte skriva lite mera om Talenom på basis av vår omfattande analys. Bolaget har klarat sig mycket bra i Finland men den stora frågan nu är om Talenom lyckas reproducera samma framgång i Sverige och Spanien (inklusive Italien). Talenom har ju accelererat sin tillväxt genom flera förvärv under de senaste åren men nu saktar takten in och bolaget fokuserar på lönsamheten som sjönk under aggressiva tillväxtfasen. Nästan en tredjedel av koncernens intäkter genererar inte resultat för närvarande. Detta har naturligtvis en stor påverkan på helheten och Talenoms EBIT-marginal har halverats under de senaste åren. 2020 var koncernens EBIT-marginal 19,8%, men i år kommer EBIT-marginalen justerad för engångsnedskrivningen att vara under 10%.

På kort sikt är effekten av internationella förvärv på den relativa lönsamheten starkt negativ. Effektivitetsvinsterna blir synliga när revisorerna tar till sig de nya arbetsmetoderna, men lönsamhetsvinsterna blir synliga först när företagen får nya kunder och intäkterna per revisor ökar med stöd av automatiseringen. Talenom har uppskattat att lönsamheten för förvärvsobjektet stiger till lönsamheten för Talenoms övriga verksamhet tre år efter förvärvet, men det kräver att man inför egna system. Detta pågår nu i Sverige. Enligt Talenoms beräkningar bör Sveriges lönsamhet stiga till Finlands nivå år 2027. I Spanien är situationen annorlunda eftersom Talenoms eget bokföringssystem inte införs. Bolaget har ett eget kundgränssnitt i Spanien och redovisningsprocesserna effektiviseras med hjälp av robotik, vilket också ger betydande effektivitetsvinster. Detta kräver inga stora investeringar, så utvecklingen förväntas vara stabilare än i Sverige.


Källa: Inderes

Inderes förutspår att Sveriges EBITDA kommer att vara cirka 5% i år, så den potentiella förbättringen är 35 procentenheter under de kommande 3-4 åren. Sveriges intäkter 2024 väntas vara cirka 29 MEUR. Detta tar inte hänsyn till organisk tillväxt. I Spanien är potentiella lönsamheten betydligt lägre utan egna system, men en EBITDA-marginal på över 20% borde kunnas uppnå i ett land som generellt sett presterar väl. 2023 förväntar Inderes att EBITDA-marginalen för Spanien är runt -10%, så potentialen för förbättring är cirka 30 procentenheter när skalan och effektiviteten ökar. I Spanien är tillväxten både organisk och oorganisk. Inderes förväntningar är betydligt lägre än bolagets egna förväntningar.


Källa: Inderes

Även om den ovan nämnda potentialen bör betraktas mycket kritiskt utan bevis på lönsamhetsförbättringar och organisk tillväxt utomlands, är Talenoms utsikter för vinsttillväxt på medellång sikt utmärkta. Fokusskiftet från tillväxt tillbaka till lönsamhet och effektivitetsåtgärder återspeglas i lönsamheten för den finska verksamheten under 2024. I Sverige kommer 2024 bli svårt på grund av den omfattande mjukvaruimplementeringen, men i Spanien är lönsamhetstrenden klart positiv (från en mycket låg startnivå). Inderes förväntar att Talenoms intäkter kommer att växa 12-13% årligen under 2024-2027, då bolaget fokuserar på och investerar i organisk tillväxt även i Sverige och Spanien. Detta ger en bra grund för vinsttillväxt. När det gäller EBIT-marginalen förväntar vi oss att den treåriga nedåtgående trenden bryts nästa år och att EBIT-marginalen förbättras med 2,1 procentenheter. Lönsamheten förväntas återgå till “normala” nivåer i Finland i takt med att effektiviteten förbättras och i Spanien i takt med att andelen fasta kostnader minskar. Under 2025 förväntar vi oss den första betydande förbättringen i Sverige, som förväntas bli en betydande resultatdrivare för 2026-2027.

Talenoms aktiehistoria innehåller många attraktiva element och möjligheter som få börsnoterade bolag i Helsingfors har. Verksamheten är huvudsakligen återkommande och defensiv, lönsamheten är ganska skalbar och konkurrensfördelarna är starka inom SME-sektorn. Bolaget har en stark position i redovisningstjänster, och Inderes tror att Talenom kommer att vara en av de framtida vinnarna, åtminstone i Finland. Inderes anser att riskprofilen för Talenoms kärnverksamhet i Finland är låg. I internationalisering har företaget fortfarande mycket att bevisa, eftersom framgången med Talenoms strategi ännu inte har visats i Sverige eller annanstans i Europa. Detta höjer tydligt Talenoms övergripande riskprofil, som dock fortfarande är rimlig.


Källa: Inderes

3 gillningar

Talenom, är det en serietjänst eller en multiplikator… :scream:

1 gillning

Talenoms tillväxt i Sverige har hittills inte varit särskilt lönsam. Är det en risk för en revisor att arbeta på Talenom eftersom Talenom använder Talenoms programvara medan andra i praktiken använder Fortnox? Är färdigheterna användbara någon annanstans där en annan programvara används? :face_with_monocle:

2 gillningar

Juha Kinnunen har gjort en ny utmärkt analys av Talenom! :slight_smile:

image

Talenom’s year has started to our understanding as expected and the introduction of own software in Sweden has progressed as planned. Although the 2024 valuation multiples appear quite high (2024e P/E 28x) given the company’s still weak performance relative to potential, the valuation will become attractive as the profitability of the international business improves in the coming years (2026e P/E 13x).

1 gillning

Denna moderna företags framtid kommer klarna upp genom den färska analysen. :blush:

Q1 results were slightly below our expectations due to slow organic growth, but the company demonstrated that the Finnish business continues to be in line with the company’s guidance as profitability improves. The company reiterated its guidance for 2024, but as the growth outlook weakened, we lowered our forecasts to near the low end of the guidance range. The earnings growth outlook for the coming years is still very good, despite negative forecast revisions, but 2024 will be spent laying the groundwork for international growth. We think the valuation is reasonable in the overall context.

2 gillningar

alenom är ett av Finlands största bokföringsföretag och strävar efter internationell tillväxt. Företagets verksamhet i Finland är mycket lönsam, och Sverige utgör en betydande del av omsättningen. I Spanien och Italien har Talenom nyligen startat sin verksamhet, så därifrån finns det ännu inga större nyheter.

Under de senaste nio åren har Talenom växt kraftigt genom företagsförvärv. Företagets strategi är nu att fokusera på att förbättra lönsamheten, vilket har lett till en nedgång i aktiekursen. Talenoms konkurrensfördel är egen mjukvaruutveckling, som effektiviserar bokföringen och förbättrar lönsamheten.

Företaget har dock utmaningar, såsom svagt kassaflöde, vilket förvärras av aktiveringar i balansräkningen och ledningens ersättningssystem. Talenoms värdering är fortfarande hög, vilket gör investeringar riskfyllda.

Talenom är ett intressant företag med potential, men det finns också betydande risker, såsom framgången med internationell expansion och svagt kassaflöde. Det är viktigt för investerare att vara medvetna om dessa risker och noga följa företagets utveckling. Värderingen är hög, men om internationaliseringen lyckas bra kanske den inte är det längre? :slight_smile: