Svolder - Investmentbolag med fokus på småbolag

Svolder är ett svenskt investmentbolag som är specialiserad på små och medelstora bolag. Deras fokus ligger på noterade börsbolag. De blev noterade år 1993 på OMX Stockholm och har haft en häftig tack-record. Från och med början har Svolder gett en avkastning på över 7000%. Detta är ca. 15% avkastning p.a.

Svolders nuvarande VD Ulf Hedlundh har bakgrund från Alfred Berg och har styrt bolaget i nästan 30 år.
Nu skall dock en ny VD tillträda bolaget:

Tomas Risbecker har en gedigen och mångårig erfarenhet av svensk aktiemarknad. Han är idag ansvarig för den svenska delen av AMFs fondförvaltning och förvaltare av AMF Aktiefond Sverige och AMF Aktiefond Småbolag. Dessförinnan har Tomas arbetat på Handelsbanken, där han varit ansvarig för förvaltningen av de svenska fonderna. Han har även drivit det egna fondbolaget WR Capital och ansvarat för svenska och nordiska fonder på Swedbank Robur.

Så vad är Svolders strategi? På deras webbsida kan följande hittas.

 • Investerar huvudsakligen i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag och har en koncentrerad portfölj.
 • I termer av värdeskapande strävar Svolder efter att över tid vara det ledande investmentbolaget på Nasdaq Stockholm.
 • Överordnat mål är att, med en fullt investerad aktieportfölj, långsiktigt skapa en totalavkastning som väsentligen överstiger den svenska småbolagsmarknaden mätt som Carnegie Small Cap Index (CSRX).
 • Svolder strävar efter att uppvisa långsiktig utdelningstillväxt.
 • Genom en systematisk och specialiserad analys- och urvalsprocess skapas förutsättningar för att aktien skall vara ett attraktivt placeringsalternativ.

Krav på portföljbolag
Kvalitet – Noteringsavtal med Nasdaq Stockholm AB
Storlek – Noterade bolag med börsvärden understigande 20 000 MSEK
Karaktär – Etablerade affärsmodeller
Finansiellt – Utdelningskapacitet och utdelningsvilja

Svolder kan beskrivas som en så kallad ”stock picker”, dvs. en förvaltare som bygger en portfölj utifrån de individuella bolagens egenskaper och värdering.

 • De söker efter case på 3-5 års period, men kan ta även längre tidsperiod. I portföljen bör finnas ca. 25 innehav. I en av podcasterna tycker jag att Hendlundh kommenterade att de finns inte en strikt övregräns på hur stort ett innehav kan vara, men de vill ofta hålla det under ca. 20%.

 • De litar på fundamental analys var man värderar de vanligaste faktorerna då man gör fundamental analys.

 • De tycker om enkla affärsmodeller. Kanske till och med lite osexiga bolag som inte följs med så noggrant.

Vad finns i portföljen då?

New Wave och Troax är största innehaven som är rapporterade 28.2.2023. Sedan dess har Svolder ökat innehavet i Garo.

En god sida tycker jag är att Svolder är ett investmentbolag, i stället för ett fondbolag, speciellt då de jobbar med mindre likvida bolag. De hamnar inte i ett läge där de måste sälja innehav på grund av att kunder skulle lyfta bort pengar ur fonden. Detta vore ju fallet om de varit ett fondbolag. Svolder har i stället möjlighet att använda tillgodo marknadens irrationella stunder.

För att komma i gång rekommenderar jag dessa podcast. De gav en bra insyn på hur bolaget har hittills styrts.

Jag är inte ännu 100% övertygad av bolaget. Jag saknar lite mera information gällande deras investeringsprocess. Hur väljer de portföljbolag och vilka är de mest viktiga kriterierna? Långsiktighet verkar vara ett tema, men vad annat? Det som lockar mig är att via Svolder får man en god diversifiering av Svenska small och midcap bolag och vara en del av Svolders track-record.

Vad anser @Dividendseglaren och @Isa_Hudd . Vet ni närmare vilka kriterier Svolder använder för stock-picking?
Kanske man borde ta ännu en närmare koll på största innehaven :grinning:

5 gillningar

YEY, tack för superbt inlägg!
Lyssnade på Penser podd avsnittet. Visste inte att kopplingen till Alfred Berg var så här stark och att det var så det började.

Ang investeringsstrategin + själva “picking” momentet verkar man återkomma till de punkter som du räknade upp:

 • storleken
 • fundamental analys, där fokus också läggs på balansen
 • I många sammanhang verkar man återkomma till “det småländska entrepreneurskapet” och ha förkärlek till det.

De största innehaven, precis som du säger New Wave och Troax så pass stora i jmf med resten av innehaven att en närmare syning är på sin plats :):

Kan inte hålla mig, så börjar någonstans…

New Wave största innehavet på 16,4% (Vilket är rätt betydande): o detta, är jag som sagt ännu inte 100 övertygad om ännu. Rekordår 2022, med varning för att det kan bli svårare tider framöver.

VAD säljer man?
Oberoende vad jag skrev senast: (att jag är skeptisk o ej övertygad): I’ve got to say: imponerande brandportfoliio har bolaget. (Får mig att dra paralleller till Fiskars, men obs, bara paraleller…, dvs att Fiskars är mer än orangefärgade saxar: New W är mer än t-shirts…). Orrefors och Kosta Boda är tungviktare gällande design. Dessa hör, om jag fattat det rätt ändå till det minsta segmentet: gåvor och heminredning (Se bild nedan). Gåvor och hemiredning även det enda segmentet av tre, som minskade nettoomsättningen under 2022.

Gällande distributionskanalerna: intressant med lag/företagsupplägg: då får man ju upp en kritisk massa direkt, samt en viss skalbarhet : " ett fotbollslag behöver X antal t-shirtar under X antal år: ger väl även en “moat” och är mindre känsligt för trender än hur mkt bolag har möjlighet att plöja ner i marketing/personalgåvor.

Att de flesta produkter går att köpa i butik oberoende (dvs lagtillhörighet/ behovet att tillhöra ett specifikt bolags intressentgrupp kan väl ses som både bra och dåligt: ett plus iom att det ökar kanalerna till kund, men minus iom att det tar bort känslan av exklusivitet. (Å andra sidan: behövs det ?: exklusiviteten dvs: iom att produkterna ej är lyx/high premium).

Tillväxtkurva över tid + netto-omsättning (fördelning 2022)
(INFO från bokslutskommunikén 2022):Bolagets finansiella mål: (saxat fr bolagets webbplats):

Senaste förvärvet (2022): BTC. Framöver även rustat för förvärv och organiska tillväxt:

Saxat från vd-ordet 2022:

Återkommer ännu. Måste få lite annat jobb gjort också :slight_smile:

4 gillningar

Jag har nu gått in i Svolder med en litet köp. Blev tillräckligt intresserad att jag vill betrakta bolaget närmare som en ägare.

Det är exakt som du säger. New Wave och Troax är en betydande del av portföljen och är kanske inte riktigt övertygad att New Wave har en hockey stick tillväxt framför sig, få se. Men jag tänker mig att Svolder köper man på grund av en bra track och deras strategi. I teorin kan de sälja bort hela New Wave innehavet imorgon och då har det varit onödigt att basera sin case på det största innehavet…så där i princip :grinning: Men förstår mycket väl hur du kollar på caset.

Vad som ännu gäller New Wave, så Craft är ju det som lyft fram starkast i bolaget. Det jämförs emot Adidas etc…tja, köper inte riktigt den tanken, men säkert har de en moat på deras sportmarknad! Så kommenterade Svolders VD om New Wave i den senaste kvartalrapporten.

Den stora frågan är i mitt tycket det att kan New Wave hålla den lönsamheten som de kommit upp till under 2022, eller var det ett avvikande resultat på grund av återhämtning i sportverksamhet? 2022 gjorde bolaget ett tufft ROIC och ROE, EBIT på 16%, medan de tidigare åren rört sig kring 7-8% EBIT.

Analytiker anser dock att New Wave är ett klart köp? Kursen nu 196 SEK.

2 gillningar

Det bästa sättet att följa ett bolag är att äga det! Skin in the game fungerar def!
Här lite dagsnytt:

Sant även att Svolder mkt annat än New Wave o track record finns, som sagt. Kollade du mer på Troax o de andra, eller fattade du ett övergripande beslut o skred till handling?
Ps
I vissa fall har Inderes även tillgång till tredje parts analyser. Detta ett sådant exempel ang New Wave.

Obs: analysguidens material kan Inderes ej ta ställning till iom tredje part, (som även fått sig en känga i svensk press), men ändå mer kött på benen för den som vill läsa.

3 gillningar

Riktigt trevlig läsning, tack för det! :pray: Penserpodden är ny för mig, så ligger nu i soffan å lyssnar på Uffe. :nerd_face:

Svolder har ju förresten ganska långt hållit sig utanför den stora svenska fastighetssektorn. Har minne av att Ulf i något skede sade att det beslutet var en central orsak att Svolder ett tag förlorade mot CSRX. I dagsläget verkar det ju dock ha varit ett bra beslut. :popcorn:

3 gillningar

Nej, gjorde nog ingen närmare analys av de mindre innehaven, utan tänkte att börjar bita i bolaget så småningom, med ett litet innehav.

Men Troax verkar som ett intressant bolag.

De är specialiserade på att skydda saker med metal stängsel inom lager och förråd.
Enligt Morningstar gör bolaget en ROE mellan 25-30% och ROIC ca. 15%.
Omsättningen har vuxit under 10 senaste åren med 14,6% p.a, medan EPS vuxit 17% p.a under senaste 10 åren. Det är en grym tillväxt på en bransch som verkar ganska tråkig. Tillväxten har dock varit allt annat än jämn.

3 gillningar

Boring is usually good :).

1 gillning

Svolders största innehav New Wave kom med Q1 resultat idag.

https://www.nwg.se/press/delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2023/

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 135 ,5 MSEK, vilket var 20% högre än föregående år (1 774,9 MSEK). Valutaförändringar påverkade omsättningen positivt med 6% och förvärvad verksamhet med 9%
 • Rörelseresultat uppgick till 313,5 (209,1) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 222,2 (153,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,35 (2,31) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -193,1 (5,2) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 56,3 (61,9) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 42,0 (22,9) %.

Alla segment, utom inredning och gåvor, växte kraftigt. Raporten ser fin ut, men kassaflödet fastnade jag på. Förklarning:

Den ökade försäljningen leder också till att vi binder mer kapital i kundfordringar. Vi förvärvade även BTC under fjolåret men har fortsatt utrymme för fler förvärv.

VD:n kommenterar framtiden på följande sätt:

Framtiden
Det är alltid svårt att bedöma det kortsiktiga perspektivet men jag vet att vi står starka inom i stort sett alla områden. De investeringar vi gjort tidigare har verkligen givit bra resultat, både i ökad försäljning och i en mycket bra resultatutveckling.
Vi har mycket tillväxt kvar i redan utvecklade produkter, inte minst inom Craft skor och Craft Teamwear, där vi bara sett början. Även inom Cutter & Buck och flera av våra varumärken inom profil och yrkeskläder finns stora möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt.
Vi kommer, som jag tidigare skrivit, att öka takten i produktutveckling, marknadsföring och introduktion av befintliga produkter/varumärken i fler länder. Detta inleddes redan under första kvartalet. Som det ser ut i dagsläget klarar nuvarande intäktsökningar att parera de kostnaderna utan att det får någon större negativ inverkan på våra resultat.
Så sammantaget ser jag och mina medarbetare ljust på framtiden och vi har många år kvar av lönsam tillväxt!

Summa sumarum så går tåget framåt på ett imponerande sätt. Har inte studerat bolaget super nära, men är nog överraskad att bolagt tuffar på så här starkt. Craft verkar vara ett överraskande starkt brand.

3 gillningar

Här kommer en intressant graf från en intressant video. Svolder har alltså gett en superb avkastning även i jämförelse med denna starka grupp av investmentbolag, och det för en f.t. ganska liten substanspremie.

Bure och Öresund avslöjar planer för framtiden | EFN Marknad 26 april - YouTube

3 gillningar

Svolders substansvärde nådde igen 60 SEK. Kursen idag 62,95 SEK, så en liten premie vid ca. 5% hamnar man betala för tillfället.

3 gillningar

Under 60 SEK (kurs) fyller jag gärna på. Även Latour börjar se någorlunda prisvärd ut igen. Också Lundbergföretagen är på min köplista just nu.

3 gillningar

Tufft! Har köpt åt mig Latour och Svolder, men Lundbergs finns inte i min portfölj. Svolder ser jag framemot att öka så småningom… Lundbergs hade ganska stor tyngd på fastighetssektorn, som jag inte är så bekväm med. Har redan Capman + Titanium i portföljen som är på den sektorn.

Jag bollar med tanken att byta ut Teqnion till någon annan investmentbolag / serieförvärvare. Teqnion är intressant och liten, men vågar inte liksom placera seriösa summor i den. Har kollat på Addtech, Addnode, Industrivärden, Lagercrantz och Momentum Group. Bara Industrivärden är rimligt värderad, i de övriga får man betala ganska högt pris… är du bekannt med någon av dessa?

2 gillningar

Jag har själv inga “rena” fastighetsbolag (förutom en mycket liten position i Citycon), men äger gärna fastigheter indirekt via investeringsbolag. Även jag har Titanium, CapMan samt då även Lundbergföretagen. Kolla gärna in Lundberg; de har en mycket lång och framgångsrik historia. VD Fredrik Lundberg är känd för att vara försiktig och konservativ, så även fast de har stor fastighetsexponering så känner jag mig trygg.

Serieförvävarna är jag tyvärr inte desto mera bekant med. Sektorn känns för “hypad” för min smak och multiplarna ofta höga. Jag gillar tråkigt och stabilt. :smiley: Industrivärden känner jag dock till, det är också ett anrikt investmentbolag. Dock för tråkigt t.o.m. för mig: enbart noterade innehav och i stora bolag. I mitt tycke bättre att köpa Lundbergföretagen som har en mycket stor position i Industrivärden. Då får du dessutom f.t. rabatt på rabatt, i.o.m. att båda bolagen nu handlas till substansrabatt.

3 gillningar

Svolder publicerade igår delårsrapport

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

 • Periodens redovisade resultat var 77 (166) MSEK, motsvarande 0,70 (1,60) SEK per aktie
 • Substansvärdet ökade 1,3%, till 57,90 SEK per aktie
 • Aktiekursen (B) sjönk 9,8%, till 60,30 SEK per aktie
 • Carnegie Small Cap Return Index sjönk 4,1%

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)

 • Positiva: engcon, Ependion
 • Negativa: Elanders, GARO
  Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
 • Ökat: GARO, XANO Industri, Nordic Waterproofing
 • Minskat: engcon, AGES Industri
3 gillningar

Svolders nya VD blev intervjuad.

3 gillningar