Soltech Energy Sweden - helhetsleverantör inom solenergilösningar

Soltech Energy Sweden är verksamma inom energisektorn. Bolaget är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer och installerar solenergilösningar för både företag och privatpersoner. Soltech konsoliderar marknaden genom förvärv av bolag inom sol, tak, fasad och elbranschen. Bolaget är verksamt i Sverige och Europa. Soltech Energy Sweden grundades 2012 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Vi har intervjuat Stefan Ölander, VD på Soltech, om bolagets Equity Story! Se här: Equity Stories with Inderes - Soltech

3 gillningar

Soltech Energys styrelse har satt ett femårs mål, med sikte på 8 miljarder kronor i intäkter och 10 procent EBITA fram till 2028. Trots att det tidigare målet på 4,7 miljarder kronor till 2024 inte uppnås, fokuserar bolaget nu på helhetslösningar och organisk tillväxt. VD: n tror på solenergins framtida potential. :slight_smile:

(24.1.2024)

1 gillning

Ny VD intervju ute nu angående Q4 som publicerades idag. Det pratas bland annat om den förbättrade lönsamhet, omvärldsfaktorer och nya finansiella mål.

2 gillningar