Opter AB - Optimerade leveranser

Opter AB raporterar Q4 2023 imorgon. Tänkte att det är därför dags att öppna en kedja för detta Saas bolag.

Opter är Nordens ledande SaaS bolag inom transportplanering. Bolaget utvecklar, säljer och
implementerar ett marknadsledande transportplaneringssystem som underlättar verksamheten
för över 500 transportföretag i Norden. Opters affärsmodell bygger på en standardiserad,
anpassningsbar och kontinuerligt utvecklad lösning som kunder betalar månadsvis för utifrån
storleken på sin verksamhet.

Opter förenklar vardagen för transportföretag, en vardag som kan vara nog så komplicerad och föränderlig. Med Opter som stöd för verksamheten vet ni att bokning, orderhantering, transportledning, ruttoptimering, kommunikation med förare och kunder, EDI-kopplingar, prissättning och fakturering alltid fungerar. Ni vet också att ni alltid har tillgång till ett modernt TMS-system med stöd för att hantera era uppdrag och transporter.

Opter har kunder i alla Nordiska länder, men i Finland och Danmark finns det än utrymme att växa. Samtidigt utreder man möjligheter att växa till andra länder.

3 gillningar

Om jag förstått det rätt:

Opter erbjuder en omfattande och användarvänlig lösning för transportföretag, vilket underlättar deras vardag, förbättrar effektiviteten och möjliggör digital utveckling utan stora initiala investeringar. Dessutom säkerställer en stark kundorientering och kvalificerat stöd att systemet möter kundernas behov och fungerar pålitligt på lång sikt. :slight_smile:

Lär känna Opter på en minut:

3 gillningar

Intressant tråd! Kan erkänna att jag inte kunde mycket om Opter innan detta, men videon hjälpte mig mycket att förstå deras verksamhet. Första tanken är också att det känns väldigt behövligt där ute för alla olika transportföretag att få den innovativa lösning som kan underlätta deras vardag. Ska lära mig mer kring Opter!

2 gillningar

Q4 resultatet, mycket snabbt ögat så verkar det bra.

1 oktober – 31 december 2023 jämfört med samma period föregående år

· Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2023 uppgick till 20,3 MSEK (17,1), vilket innebär en tillväxt om 18% (14%)
· Återkommande intäkter för fjärde kvartalet 2023 uppgick till 17,5 MSEK (14,5) vilket innebär en tillväxt om 21% (22%)
· Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid slutet av perioden till 71,3 MSEK (59,6), vilket är en ökning med 20% (27%) från samma period 2022.
· Rörelseresultat (EBIT) för fjärde kvartalet 2023 uppgick till 3,6 MSEK (1,8)
· Resultat efter skatt uppgick till 2,8 MSEK (1,5)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,0 MSEK (3,2)

3 gillningar

Intressant case du snappat upp igen @Lillen :slight_smile: ! Du är på G!
Några frågor:

  • Vet vi mer om kunderna? Är det logistikföretag + åkerier, eller är kan det också vara andra bolag: ex e-handel, som har integrerade transporttjänster?

  • Prissättningen: om den varierar på basen av storlek: hur mäts detta: vilka är kundsegmenten? Dvs VEM säljer man tjänster till?

  • Om detta är helhetslösning (vilket låter intressant) : “talar” teknologin med andra ERP system som finns på marknaden? Dvs SAP, Proccountor, andra?

  • Fattade jag rätt: det finns både en “front-end” lösning: dvs ngnslags app (som även slutkunden kan se) samt back-end : dvs faktureringen och det andra?

  • När listat?

  • Vem är största ägare?

  • Har du sett / använt denna lösning själv?

  • Har bolaget egna in-house kodare, eller köps det in?

Sist men inte minst: hur kom du på denna idé?

1 gillning

Det här var också min första tanke. Gillar också det att bolaget gör redan en vinst och har etablerat sig internationellt, så de har redan en god track rekord!

På basen av min uppfattning gäller det transportbolag.

Kunderna är små och medelstora transportbolag. De söker efter marknadsledarskap i norden, men de strävar efter geografisk expansion till ytterligare europeiska länder. Priset bestäms enligt användning.

Kan inte svara på frågorna om integration eller teknologi. Om jag förstått rätt så kan man integrera Opters lösning i leverans planeringssystem, men vet inte om ERP Det finns en app, som hjälper att hantera transportens administrativa sida och planering. Fakturering borde ingå enligt min uppfattning.

2021

VD:n är största ägare via ett bolag.

nej

Enligt vad jag förstått så in-house, men har inte riktigt minne varifrån jag snappat det upp.

Detta var faktiskt något jag screenade. Jag screenar inte så ofta, men prövade på det i finchat.io . Funkade väl och började kolla upp närmare av bolagen jag screenat. Opter verkade intressant, övertygande och som ett bolag vars produkt jag tycker att har möjlighet att växa.

Finansiella mål
Opter eftersträvar en fortsatt lönsam tillväxt och fortsatt utdelning till aktieägarna. Bolagets
finansiella mål är utformade utifrån olika tidsperspektiv; kort sikt (1–2 år), medellång sikt (3–5
år) och lång sikt (6–10 år).
• Omsättningstillväxt om cirka 15 procent i genomsnitt på kort- till medellång sikt
• Totala intäkter om 100 MSEK år 2025
• EBIT-marginal om lägst 30 procent på medellång sikt
• Utdelning om lägst 60 procent av resultatet efter skatt
Bolagets finansiella mål åsyftar försäljning på den nordiska marknaden och inkluderar därmed
ej eventuella intäkter eller kostnader relaterade till andra marknader.

3 gillningar

Intressant - där fick vi med ett screeningverktyg också!

Frågade om kodarna iom att det - om jag uppfattat det rätt, verkar vara en central kompetens (asset/skill) i affärsmodellen. Om teknikutvecklingen (om den är central) är outsourcad kan det uppstå otroliga flaskhalsar (det kan det naturligtvis ändå) och kostnadshöjningar man ej räknat med - dvs som på sikt nöter på de hittills goda marginalerna.

Om kompetensen finns in-house är detta oftast mer förutsägbart + förhoppningsvis lättare att hantera.

Höga marginaler - o kul med utdelning (med risk för att låta gammaldags)…

Känner att jag själv vet för lite om branschen - kan tänka mig att den är rätt fragmenterad - eller detta ett antagande, men ex. i jämförelse med bokföringsbranschen: inte så länge sedan allt sköttes “med papper, penna och fysiska mappar” och teknologin snarast var ett hjälpmedel. Nu är det teknologin som styr - och branschen har redan under flera år genomgått faser av konsolidering. Större aktörer, med egen mjukvara köper upp mindre osv.

Detta nu raljerande, men kan tänka mig att det finns vissa likheter. Hur ser detta bolag: var det främst organisk - eller siktar man på M&A’s - eller rent av kan man själv bli en uppköpskandidat?

2 gillningar