NOTE - Kontraktstillverkaren som blivit en småspararfavorit

NOTE är den svenska kontraktstillverkaren som förtjänar en egen tråd här på forumet.
Så här beskriver NOTE sin affärsidé på sin hemsida:
“Affärsidé: NOTE är en ledande nordeuropeisk tillverkningspartner med en internationell plattform för tillverkning av elektronikbaserade produkter som kräver hög teknisk kompetens och flexibilitet.”

Bolaget har växt under senaste åren, och det ser vi även på antalet ägare av aktien hos småspararna där ute. Man har en spännande historik bakom sig, där flera förvärv har gjorts under åren och man har växt till den plats man är på idag. Historisk tidslinje | NOTE AB
Vill du veta mer om NOTE rekommenderar jag starkt att även lyssna på deras kapitalmarknadsdag man höll här nyligen i December: NOTE , Capital Markets Day, 2023 - Inderes. Där får man presentationer av flera i ledningen inom koncernen.

Idag presenterade de sina Q4 siffror, och då fick vi även chansen att göra en intervju med VD Johannes Lind-Widestam.

I Finland har vi liknande bolag i Incap (rapport 22/2) och Scanfil (rapport 23/2). Kan reaktionen på NOTEs Q4 (upp 8% i skrivande stund) säga något om marknaden för kontraktstillverkare i dagsläget?

2 gillningar

Är det någon här som har tankar eller åsikter kring NOTE? :face_with_peeking_eye:
Jag finner bolaget väldigt intressant, och tycker de gör mycket rätt men vill lära mig mer om branschen/marknaden samt höra andras åsikter.

1 gillning

Jag beklagar, jag kan inte svara på detta direkt eller åtminstone inte heltäckande.

Om inflationen lugnar ner sig och coronarelaterade utgifter minskar, så borde företagets kommande år gå utmärkt, även om detta gäller för många företag. :slight_smile:

Här är mina nuvarande tankar om företaget:

Framtidsutsikterna är alltid det viktigaste för mig, och det verkar som att åtminstone företaget starkt tror på en positiv tillväxttrend år 2024. Naturligtvis påverkas företaget av kända allmänna utmaningar, som är ett problem för alla företag åtminstone till viss del, men riktningen är rätt och förhoppningsvis kan rörelsemarginalen öka.

Vi hoppas också att problemen med beställningarna förbättras och att “tömningen av lagret” lyckas.

2 gillningar

Ingen fara alls. :smiley:
NOTE har nyligen börjat fånga mitt intresse och jag har fortfarande mycket kvar att lära mig om själva marknaden för en kontraktstillverkare. Men jag håller med om det du säger och tycker Johannes tryckte på ett positivt 2024 en del gånger under rapporten + intervjun. Men vi får se vad som händer i världen överlag och se om det kommer några nyheter kring NOTE.

2 gillningar

Gällande kontraktstillverkare på ett allmänt plan, så gillar jag verkligen den fortfarande aktuella sammanfattningen av branschen av vår huvudanalytiker Antti Viljakainen :slight_smile: ! Videon tar ngn minut i anspråk och är ett utmärkt “summary” över vad man skall tänka på då man analyserar kontraktstillverkare, dvs

 1. TILLVÄXT: fär gärna väx snabbare än BNP. Iom att marknaden är väldigt fragmenterad kan man bolagen även försnabba tillväxten genom lämpliga förvärv.

 2. LÖNSAMHET: både i form av marginaler, men även i egenskap av avkastning på investerat kapital: ROIC. Kontraktstillverkning är inte så kapitalintensivt (alltid beroende vad man jämför med, men detta ligger i branschens natur: man outsourcar inte tillverkning om inte någon annan verkligen lyckas göra detta billigare o bättre än man själv lyckas göra det.

 3. VÄRDERING: iom att branschen inte är så högt uppskattad bland investerare (allt är relativt nätrligtvis även även här), men kan man få “mycket valuta för pengarna” vid inköp. Dvs hög “MOS” (Margin of Safety) iom att värderingen oftast ligger på sådanda nivåer att man kan göra inköp “på REA” i jämförelse med börsindex.

Kolla in sammanfattningen på några minuter :smiley:, värd en titt för alla som är intresserade av branchen.

Då det gäller NOTE så är VD:ns kommentar på “det går väl så bra för en kontraktstillverkare som det gör för resten av marknaden” , dvs mitt eget inkast om att NOTE, liksom alla övriga kontraktstillverkare är beroende av hur det går i resten av världen rätt bra, and I like!

Johannes L-W svarar ngt i stil med att han inte håller med om det - o man bör komm ai håg att kunderna just nu har beställningar av sina egna kunder än vad de göra av NOTE.

Dvs i klartext: det går bra för kunderna, men just nu jobbar man på att sänka lagernivåerna.
För den som vill djupanalysera: man kan ju fundera på hur alarmerande detta är: är det bara en efterföljande reaktion på distributionsstörningarna i leveranskedjorna i pandemins efterdyningar, eller är det ett större problem på sikt (?) …

I NOTEs fall är det positiva att riskspridningen, både sett ur antalet kunder, samt diversifieringen branscher emellan verkar vara av sund karaktär (om man så vill använda det klyschiga uttrycket “inte för många ägg i samma korg”.).

Att bolaget flaggade i dec. o kom in, resultatmässigt, i enlighet med vad man flaggat för, så att säga inger förtroende. I övrigt, som alltid: den som lever får se :slight_smile:

Kontraktstillverkare: 3 punkter att ta fasta på:

Påminner även om VD/bolags presentationen i samband med Avanza börsdag i november:

1 gillning

NOTE Q1: Försäljningen uppgick till 1 055 (1 051) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten -4%. Rörelseresultatet uppgick till 91 (112) MSEK. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 93 (107) MSEK, rensat för omvärderingar av rörelsetillgångar och -skulder i utländska valutor.

Hela rapporten: NOTEs delårsrapport januari-mars 2024 - Inderes

Johannes presenterade i samband med oss (Financial Hearings) tidigare idag: NOTE, Webcast, Q1, 2024 - Inderes

I skrivande stud stiger aktien efter lite upp och ner under dagen. Johannes nämnde att omsättning var i linje med deras förväntningar dock att kundernas efterfrågan fortfarande ses som en utmanande situation.

2 gillningar

Fick mig en pratstund med VD Johannes Lind-Widestam i dag, dagen efter rapportsläpp. Direktlänk till intervju nederst.

Mina snabba tankar efter intervjun:

 • marknaden går mot fortsatt normalisering, detta gäller hela bilden, men Note först ut bland kontraktstillverkarna: blir intressant att se resten av gänget rapportera
 • Med “normalisering” i detta hänseende: en utjämning i jämförelse med hur marknaden såg ut under komponentsbristen, då det skapades efterfrågetoppar hos kunderna och beställningar långt i förväg. Normalisering innebär även att visibiliteten minskar: under rådande komponentsbrist kunde kunderna lägga beställningar 9 mån- upp till 1,5 år i förväg. Detta tidsspann kan numera handla om veckor.
 • Dialogen med kunderna konstant - o överblicken på vad som säljs ut gentemot slutkund rätt god.
 • Omsättningen i princip flat, organiskt dvs resnat för förvärv -4%. Detta i linje med vad bolaget kommunicerat tidigare.
 • Man reviderar även ner, modest, men ändå guidancen för helåret ngt. Men man håller fast vid, att även om Q1 är ngt svagt, så kommer en successiv uppgång att ske under året.
 • Den flatta omsättningen påverkas, förutom den “allmänna” lagerkonsolideringen, sker även vissa påskjutningar av projekt, ex. inom segmentet Communication (5G utrullningar skuts på framtiden), medan Greentech en fortsatt besvikelse → gällande detta verkar det handla mer om en förändring i efterfrågebilden.
 • Gällande Greentech nu o framöver en tydligare bild av kundernas efterfrågan framöver, vilket även tagits med i guidancen framåt.
 • Intressant i jämförelse med Q4’23: År 2023 var det mest framångsrika året för NOTE i Kina. Nu, i Q1 ser man en nedgång på hela -27% (y/y). Såsom Johannes L-W kommenterar på videon: så väntar man en fortsatt nedgång i Kina, även framöver.
 • Av segmenten tuffar industri på bäst (det störtsa segmentet med 60% av topline). Försvarsrelaterat påverkar positivt, ,en även traditionell storindustri drar.
 • Långsiktigt ser J L-W att de satta tillväxt och lönsamhetsmålen står kvar. Rörelsemarginalen på 10% är fortfarande nåbar på sikt.
 • Tillväxt föder lönsamhet: intessanta tankar om hur tillväxt bör ha direktinflytande på o sas få “direkteffekt på nedersta raden”
 • God kassaposition. Förvärsradarn är på.

Direktlänk till intervjun:
Note Q1´24: Greentech och Kina backar - De långsiktiga tillväxt och- lönsamhetsmålen består - Inderes

1 gillning