MedHelp Care - SaaS-bolag för datadriven företagshälsa

Skapar en tråd om MedHelp Care.

MedHelp beskriver sig själva som “Sveriges ledande aktör inom digital företagshälsa och stödjer mer än 500 företag och organisationer med lösningar för strategisk hantering av sjukfrånvaro. Vår SaaS-plattform erbjuder smidig sjuk- och friskanmälan i kombination med personlig sjukvårdsrådgivning och hälsodata.”.

Nedan vår intervju med MedHelps VD Tobias Ekros. Det är ett ypperligt tillfälle att lyssna och lära sig grunderna om MedHelp.

MedHelp säljer en hälsoplattform för datadriven företagshälsa. Plattformen tillhandahåller verktyg där företagskunder får hjälp att hantera sjukfrånvaro. Tjänsteutbudet på plattformen inkluderar bland annat frånvarohantering, sjukvårdsrådgivning, identifiering av tidiga signaler med AI, rehabiliteringsstöd och sjukfrånvarostatistik. Plattformen säljs enligt en SaaS-modell som tjänsteabonnemang med månatligt fakturerade avgifter per användare.

Företages finansiella mål är att uppnå genomsnittlig nettoomsättningstillväxt om 30–40 procent på årsbasis, inbegripet såväl organisk som förvärvad tillväxt.

3 gillningar

Det nya avtalet med Botkyrka kommun verkar vara ett positivt steg för tillväxten och expansionen för MedHelp Care. Det visar att företaget kan behålla och utöka sin kundbas inom den offentliga sektorn, vilket kan vara ett tecken på förtroende för deras tjänster. Dessutom stärker avtalet MedHelp Cares position som leverantör av hälsoportaler och sjukvårdsrådgivningstjänster. :slight_smile:

1 gillning

Detta är MedHelp Care

Vår hälsoplattform md AI ger en smidig, säker och faktabaserad hantering av sjukfrånvaro- och rehabiliteringsfrågor.

Det möjliggör ett proaktivt arbete med organisationens hälsa och leder till friska arbetsplatser, välmående företag och lägre kostnader.

Här är några anledningar till att använda MedHelp:

Ett lättanvänt processtöd för sjukfrånvaro som** gör
det möjligt att arbeta enhetligt och systematiskt för alla i organisationen.

Vårt AI identifierar** medarbetare med tidiga signaler på ohälsa och meddelar dig som chef när det är dags att agera.

Du som kan chef kan jobba förebyggande med hälsan på företaget och upp till
halvera långtidssjukfrånvaron hos dina medarbetare

Rehabstödet hjälper dig som chef att fullfölja ditt rehabiliteringsansvar och ger stöd till snabb och effektiv rehabiliteringsprocess vid långtidssjukfrånvaro.

Visste du att varje långtidssjukfrånvaro kostar i snitt 100.000 kr? Ett förebyggande arbetsätt

minskar ohälsa, sjukskrivningar och personalomsättning
tre stora kostnader för ett företag.


Jag tycker att Medhelp ser mkt intressant ut på dessa nivåer
Efter ett tufft 2023 så tror jag mig se att detta börjar ta fart

Omsätter ca 100 milj
Freefloat 22%

Medhelp Care

Med fortsatt stabil kostnadsbas är det viktigaste att konvertera den rekordstora orderboken

I november
meddelar idag att de har ingått ett samarbetsavtal med Falck (fd Previa). Avtalet innebär att Falck kommer att erbjuda MedHelp Cares produkt Hälsoplattform med AI inom ramen för sitt erbjudande för företagshälsovård.

Falck är i dagsläget Sveriges största aktör inom företagshälsa och anlitas av cirka 8 000 arbetsgivare med cirka 1,2 miljoner anställda.

Augusti

Vi är nu extra glada att även addera Svenska Spel som ny kund med sina 1 500 medarbetare.

Jämnförelsebolagen handlas till ungefär 3x så hög multipel

AnalysGuiden satt en riktkurs 2022
11.50-16kr med 12 -18 mån framöver

Intervju med Vd

Färsk Analys från Penser


2 gillningar