Kitron - billigt eller värdefälla?

Tack för svar! Ser fram emot en uppföljning på EMS-bolagen :slight_smile:
Framåtblickande P/E ser ju väldigt billigt ut men man ser ju att det inte är så långt ifrån åren innan 2020 innan marknaden blev lite hysterisk.

Gjorde en snabb överflygning på Note och Kitron och kollade från vilka branscher som intäkterna kommer från. Kitrons intäktsmix såg bättre ut med mer inriktning mot försvar och flyg. Note hade 50% från industri medans Kitron hade 27%.

Ska kolla lite mer på geografisk spridning senare och fundera på det här med near-shoring.
Fortsättning följer…

2 gillningar