Kitron - billigt eller värdefälla?

Här är utvecklingen av Kitrons framåtblickande P/E, som verkligen har minskat kraftigt.

2 gillningar