Kitron - billigt eller värdefälla?

Hej,

Börjar med NCAB: PCB-tillverkare är leverantörer till EMS-företag, och det är så de hänger ihop. Många av de nordiska EMS-företagen har nämnt i sina Q3-rapporter att de siktar på att minska sina lager. Därför verkar det logiskt att efterfrågan på PCB skulle vara svag. NCAB sade även detta i sin Q3-presentation “Net sales and order intake decreasing because of lower prices and inventory normalization as well as a hesitant demand”. Därför skulle jag inte se detta som canary in the coal mine. :smile: NCAB hade denna fina illustration av sina kunder på sin webbsida för investerarrelationer.

Jag har inte ännu tittat på Kitrons Q3, men det låter liknande andra nordiska EMS-spelare. Företagen är optimistiska, men värderingarna går ner. Huvudoron enligt min åsikt är den dåliga utblicken för industribranscher som kan drabba EMS-företagen med en fördröjning. Dessutom är EMS-företagens försörjningskedjor starkt bundna till Asien, och man kan hävda att de geopolitiska riskerna har ökat på senare tid.

Å andra sidan är EMS-företagen optimistiska, och de har exponering mot branscher med attraktiva tillväxtprofiler som försvar och hälsovårdssektorerna.

Jag planerar att skriva en uppföljning om värderingarna av de nordiska EMS-företagen. Jag lovar att den kommer ut snart!

-Tommi

3 gillningar