Kesko: dagligvaror, bilar samt byggvaror och husteknik

Inom dagligvaruhandeln är Keskos mål att vara den mest kundorienterade och lönsamma dagligvaruaffären i Finland samt marknadsledare inom näthandel för mat. Tillväxtstrategin baserar på butiksspecifika affärsidéer, omfattande användning av data och stark digital kompetens samt effektiva processer. Företaget strävar också efter att ytterligare stärka sitt marknadsledarskap i foodservice.

Inom bilhandeln vill Kesko erbjuda den bästa kundupplevelsen på marknaden och stärka sin marknadsposition. Tillväxtstrategin baserar på starkt samarbete med Volkswagen-koncernen, omfattande användning av digitalisering, förbättrad operativ effektivitet samt ökad försäljning av begagnade bilar och tjänster.

Bygg- och husteknikhandeln tjänar professionella byggare, tekniska grossister och konsumenter. Keskos mål är en smidig kundupplevelse både i affärerna och i digitala kanaler. Tillväxt eftersträvas både organiskt och genom företagsförvärv.


Källa: https://www.kesko.fi/globalassets/03-sijoittaja/raporttikeskus/2023/q2/kesko-q2-2023_eng.pdf

På sistone har marknaden varit utmanande i bygg- och hustekniktjänster samt i dagligvaruhandeln. Inderes förväntar sig att dessa verksamheter kommer att fortsätta sänka bolagets resultat under 2023. Inderes anser dock att Keskos fundament fortfarande är utmärkta och resultattillväxt förväntas när verksamhetsmiljön lättar. Inom dagligvaruhandeln anser Inderes att det fortfarande finns outnyttjad potential i butiksspecifika affärsidéer.

Under Q2’23 sjönk rörelsevinsten både i dagligvaruhandeln och i bygg- och husteknikhandeln medan rörelsevinsten i bilhandeln steg till rekordnivå. Näthandeln för mat växte lite under Q2’23 men det beror troligen på att Oda drog sig tillbaka från finska marknaden. Inom dagligvaruhandeln förväntar Inderes att konsumenthandeln förblir stabil under H2’23 medan foodservicemarkanden växer. Marknaden förväntas sjunka i bygg- och husteknikhandeln från 2022. I bilhandeln har tillgången på bilar förbättrats, men beställningar för nya bilar förväntas ligga kvar på förra årets nivå. Efterfrågan på begagnade bilar och tjänster förväntas vara god.


Källa: https://www.kesko.fi/globalassets/03-sijoittaja/raporttikeskus/2023/q2/kesko-q2-2023_eng.pdf

I augusti meddelade Kesko att bolaget utvidgar till Danmark med ett företagsförvärv av danska järnhandel aktören Davidsen Koncernen A/S. Kesko köper 90 % av koncernen. Förvärvet är relativt litet i Keskos storleksklass. Förvärvet förväntas vara slutförd senast under H1’24. Kesko har även meddelat att bolaget koncentrerar sin järnhandelverksamhet i Sverige under K-Bygg varumärket före slutet av 2024. Harmonisering av varumärket betyder att 16 K-Rauta affärerna i Sverige ändras antingen till K-Bygg affärer eller stängs. Detta är i linje med Keskos strategi att fokusera mera på B2B-försäljning.

5 gillningar

Bra meddelande, tack för det! :slight_smile:

Keskos butiker upplever jag tydligt som något bättre dagligvaruaffärer, medan Keskos konkurrent S-gruppen är mindre “premium”. Keskos och S-kedjans konkurrent Lidl har tydligt profilerat sig som en lågpriskedja.

Företaget kan vara intressant för många på grund av sin höga utdelning och inte nödvändigtvis på grund av kursutvecklingen. :slight_smile:

Utdelningsprocent 6%

image

1 gillning

Investing.com grafen för Kesko är felaktig. Av någon anledning beaktas aktiesplitten 1.5.2020 bakåt endast till 1.4.2010. Toppen vid 2007 ska egentligen vara ca 13 euro. En mer korrekt graf kan hittas t.ex. på Keskos egna hemsidor. Själv köpte jag största delen av mina Kesko aktier redan 2003-2004 och har varit mer än nöjd. Avkastningen både kurs- och dividendmässigt har varit lysande.

1 gillning

Tack!

Nu verkar det mer meningsfullt. Denna skärmdump är tagen från Keskos webbplats. :slight_smile:

1 gillning