Fortum - vatten- och kärnkraft i Norden

Enligt min åsikt behövs det en egen tråd för Fortum och här är den nu! :slight_smile:

Fortum är verksamt inom energisektorn. Utöver tillhandahållandet av el till allmänheten erbjuds ett flertal tekniska lösningar inom värmeoptimering och appar som används för att hålla koll på energiförbrukningen, samt laddningsstationer för elbilar. Störst verksamhet återfinns runtom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 1998 och har sitt huvudkontor i Esbo.

3 gillningar

En ny analys finns nedan, var så god! :slight_smile:

We reiterate our Buy recommendation for Fortum but revise our target price to EUR 15.0 (was EUR 16.0).

4 gillningar

Det verkar allmänt antas att Fortum inte kommer att växa kraftigt på nära horisont, men utdelningsavkastningen är imponerande. Aktien är billig eller verkar vara det, även om billigheten beror på att Fortum är benäget för kontroverser… kanske överdrev jag lite.

Kan Fortum för närvarande betraktas som ett lågriskföretag, när kärnverksamheten är bra och aktiepriset inte anses vara högt? :thinking:

2 gillningar

Ja, men marknaden verkar vara orolig för de låga elpriserna. Finland får en stor mängd förnybar energi, men kommer det att finnas energikrävande industri? :stuck_out_tongue:

Men joo, aktien är billigt i alla fall…

3 gillningar

Tänkte skriva lite mer omfattande om Fortum på basis av Inderes senaste analyser.

Efter att Fortum bröt loss från Ryssland verkar värderingen omotiverat låg. Bolagets strategi fokuserar nu på nordiska länderna samt vatten- och kärnkraft. 43 % av Fortums energiproduktion är vattenkraft och 53 % är kärnkraft i Finland och Sverige. Generation-segmentet som är kärnan i Fortums verksamhet har klarat sig bra även under tuffare tider och lyckats uppnå starkt genomsnittligt försäljningspris. Även fysisk optimering har lyckats under H1’23.

Fortums största risk är hur elpriset utvecklas i Norden. Under första halvan av 2023 har Fortum bevisat sin förmåga att uppnå en betydande premie i elpriset med sin flexibla produktion vilket även är viktigt i framtiden. Vattenkraftens betydelse växer ytterligare när förnybar energiproduktion ökar. Fluktuationerna i elpriserna fortsätter att intensifieras, med priser som ibland är negativa och ibland höga. Cirka 1/3 av Fortums vattenkraft är mycket flexibel, 1/3 relativt flexibel och 1/3 svagt flexibel. Med fysisk optimering kan vattenkraften leverera resultat, även om elpriserna är under press.

Fortum är för närvarande prissatt med en rabatt på över 20 % jämfört med jämförelsegruppen, vilket Inderes analytiker Juha Kinnunen inte anser vara motiverat. Inderes förväntar sig att skillnaden kommer långsamt försvinna, vilket gör Fortums förväntade avkastning attraktiv. Under tiden kan aktieägarna njuta av en beräknad direktavkastning på mer än 8 %.

3 gillningar