Eltel - Green transition enabler seeking a turnaround

We initiated the coverage of Eltel recently. Eltel is a leading service provider for critical power and communication networks in the Nordics. We view Eltel currently as a turnaround company and, in our opinion, the company’s current strategy is also in line with this. In its current strategy, Eltel is working to replace commoditized type service sales with a more individualized business model with an enhanced offering by developing the scope and specification of the services, as well as the pricing model. Furthermore, it seeks to enter more heavily into adjacent and/or new business areas (e.g. green energy) to broaden the customer base. In our opinion, Eltel’s strategic plans are reasonable, and it is moving in the right direction, including the recent divestiture of the historically loss-making Polish business. However, due to the initial situation, we estimate that a sustainable turnaround could take time for processes to be implemented throughout the organization.

The full report is available to all readers freely from here. Feel free to ask any questions you may have on the investment case. Please remember to tag me so I get the notifications.

-Aapeli, Analyst

3 gillningar

ELTEL: skrev precis en tråd på Twitter om bolaget, så sammanfattar samma tankar även här:

Verksamhet och affärsområden? I ett nötskal: Eltel utformar, bygger samt utför service och underhåll av infrastruktur för kommunikation och eldistribution. Eltel har två större affärsområden: Communication och Power. Communication har under åren 2019-2023 stått för 61-64% av omsättningen. Utöver detta finns även en icke-kärnverksamhet, sk Other operations m.omkring 1% av totala omsättningen.

3.Revenue split by business area

Omsättning och lönsamhet rapporteras enl. geografiska affärsområden: Finland, Sverige, Norge och Danmark. Därutöver finns “övriga världen” segmentet: Smart Grids i Tyskland, Communication i Litauen, samt High Voltage i Polen. All verksamhet i Polen kommer att divesteras Q2’24. (Mer om detta i intervjun nedan med bolagets VD : Håkan Dahlström i samband med publiceringen av Q1:an).

Direktlänk till video:
Eltel Q1´24: Focus on strategy implementation & profitability - Inderes

Kunder: Inom communication är nordiska telekomoperatörer huvudkundgruppen, inom power; elnätsoperatörer, lokal industri o. offentliga sektorn. Även om totalantalet kunder är ~ 2000, kommer en betydande del av omsättningen fr. ett mindre antal enskilda kunder från resp. segment.

Riskprofil: Eltel har etablerad affärsverksamhet, ett flertal marknader och goda kundförhållanden. Det som höjer riskerna är låga inträdesbarriärer, lönsamhetsproblematik och kassaflödesposition.

Lönsamhet: Lönsamhesproblematiken har historiskt sett varit stötestenen för Eltel, både gällande utvecklingen överlag, samt i jämförelse med listade konkurrenter. Orsakerna är flera och krafttag görs iom ny strategi.

7.Lönsamhetsutveckling

Strategiska krafttag: Med ny strategi vill man skapa hållbar grund för lönsam tillväxt bl.a. genom ökad effektivitet, prishöjningar, breddad kundbas, tillväxt genom hela värdekedjan av befintliga kunder + nya kunder och marknader, som förnybar energi. Nya finansiella mål uppsatta att nås 2025.

VD:s tankar ang strategin framkommer även i intervjun i samband med Q1: se direktlänk ovan.

Estimat: Vi estimerar en årlig omsättningsökning 2,3% under perioden 2025-2033 samt en stabiliserande lönsamhet (EBITA% 2.5-3.2%), till följd av åtgärder som vidtas.

Värdering: pga den låga lönsamheten är den relevantaste värderingsmultipeln EV/EBITDA iom att den även beaktar balansräkningen. Som stöd använder vi även EV/Sales. Multipelgranskningen sker både absolut, relativt och i jmf med peers. Vi använder oss även av DCF modellering.

2 gillningar

@Pia_Maljanen och @aapeli.pursimo pratade om Eltel. :slight_smile:

Content:

00:00 Intro
00:18 What does Eltel do in practice?
01:25 Customers
02:15 Country units
03:40 Divestments
04:43 Profitability
05:43 Is the new strategy enough to make things turnaround?

1 gillning

ELTEL: vi rekommenderar även kortklippen på ämnet :partying_face:

Varför läsa analysen och vilka avsnitt specifikt rekommenderar analytiker @aapeli.pursimo att läsa?

Lönsamhetsproblematiken är ELTELs stora gissel. Vad är orsakerna?

Vi inleder bevakningen av ELTEL med en MINSKA rekommendation: vad krävs för att detta skall ändra?

Är ELTEL ett turn-around case eller ej?

1 gillning

Den omtalade divesteringen av verksamheten i Polen äntligen i hamn:
Läs analytikerkommentaren:

Eltel finalized the divestment of High Voltage Poland - Inderes

1 gillning