Componenta: Finlands ledande kontraktstillverkare inom verkstadsindustrin

Inderes började analysera Component förra veckan och gjorde en omfattande analys om bolaget så jag tänkte beskriva bolaget i sin korthet. Componenta erbjuder kompletta lösningar som täcker hela leveranskedjan inom gjutna och bearbetade komponenter: komponentdesign, gjutning, bearbetning, ytbehandling och logistiktjänster. Kunderna består av lokala och globala tillverkare av fordon, maskiner och utrustning. Componentas huvudsakliga produkter är gjutjärnskomponenter (obearbetade/bearbetade, omålade/målade) samt plåtkomponenter, rörprodukter och smidesstycken. Det finns tusentals olika produkttitlar vilket innebär mycket prototyp- och småserietillverkning. Componentas historia sträcker till 1820, då Högfors gjuteri grundades.


Källa: Inderes

Sammantaget anser Inderes att Componentas konkurrensposition är stark. Bolagets kundbas är diversifierad, och huvudkunderna representerar ledande aktörer inom sina områden. I gjuteriverksamhet specialiserar Componenta på korta och medelstora produktionsserier, vilket ger kunderna flexibilitet. I bearbetningstjänster är serviceutbudet och expertisen mångsidig.

Componenta0923_pic3

Källa: Inderes

Inderes inleder rekommendation för Componenta är för tillfället ”Öka” och riktkursen är EUR 3,20. Med riktkursen är aktien 25-38 % billigare än jämförelsebolagens median mätt med 2024 P/E och EV/EBIT multiplar. Det är i linje med den rabatt Inderes anser vara motiverad. Största osäkerheten är relaterad till orderingången hos Componentas huvudkunder och påverkan på deras och Componentas nettoomsättning under 2024. Aktiens uppsida till nuvarande pris är uppenbar. Även om Componentas EBIT för 2024 vore -24% sämre än Inderes estimat skulle bolagets EV/EBIT fortfarande vara -30 % diskonterad jämfört med jämförelsebolagens median med rådande aktiekurs. Utöver en rimlig utveckling på Componentas målmarknader, kräver realiseringen av aktiens uppsida att bolaget hålls relativt nära den förväntade vinstutvecklingen och en tydlig förbättring av bolagets synlighet och bekanthet bland investerare. Om resultatutvecklingen materialiseras skulle aktiens riskprofil sänka och möjliggöra högre värderingsmultiplar.

Omfattande analysen hittar du här: Componenta: Foundation for growth has been cast

3 gillningar

Det här företaget är ganska okänt för mig, troligen på grund av att det inte har följts noggrant av analytiker.

En välrenommerad investerare sade att företaget fungerar bra operativt och som redan nämnts, finns det inte mycket dyra lån kvar. Aktien är ganska billig… enligt värderingsmultiplar.

Självklart kan företagets tidigare problem förklara dess låga pris, vilket förmodligen har påverkat dess rykte negativt. :slight_smile:

2 gillningar