CirChem - Hållbar och cirkulär kemi

Skapar en tråd om CirChem.

CirChem beskriver sig själva som “ett svenskt miljöteknikbolag som grundades 2013 med missionen att återvinna lösningsmedel och minska industrins totala klimatavtryck. 2019 invigdes vår första anläggning i Vargön”.

Nedan vår intervju med CirChems VD Petra Sas. Det är ett ypperligt tillfälle att lyssna och lära sig grunderna om CirChem.

CirChem specialiserar sig på att rena och förädla använt lösningsmedel så att det kan återanvändas och därigenom bidra till resurseffektivitet och minskade koldioxidutsläpp. Genom att använda CirChems återvunna lösningsmedel kan industrin öka sin återvinningsgrad, minska kostnaderna för förbränning av lösningsmedelsavfall och minska sitt beroende av långa och ofta internationella transportkedjor. CirChem har idag den enda kommersiella anläggningen i Norden, baserat på destillation, renar lösningsmedel i industriell skala.

image

CirChems kortsiktiga finansiella mål är positivt kassaflöde samt att nå break-even på den befintliga anläggningen i Vargön. Bolagets mål på medellång sikt går ut på att etablera kapacitet för hantering av 25 000 ton lösningsmedel per år med en målsättning om EBITDA-marginal på 15%. Vid optimal mix av inflöden och full anläggningsoptimering kan det vara möjligt att nå en omsättning om 250 MSEK per anläggning.

3 gillningar

Hållbarhetsfrämjandet är en central del av pilotens målsättning, där en sluten återvinningssystem skapas för att minska miljöpåverkan och främja hållbar användning av lösningsmedel. Detta steg kan stödja CirChems varumärke och locka nya kunder som uppskattar hållbar affärsverksamhet. Samtidigt utvidgar samarbetet CirChems verksamhet, stärker sin position på lösningsmedelsmarknaden och kan förvänta sig nya affärsmöjligheter och tillväxt. :sunglasses:

Men det är viktigt att identifiera potentiella risker, som logistikens funktion och tekniska utmaningar, som kan påverka pilotens framgång. Dessutom kan de ekonomiska kostnaderna och investeringarna för lösningsmedelns återvinningsprocess vara betydande, och det är viktigt för företaget att säkerställa långsiktig lönsamhet och effektivitet i verksamheten. :thinking:

1 gillning