Berner Industrier AB

Christian Berner är en svensk grossisthandel med över 125 års historia, som erbjuder pumpar, desinfektionssystem (i huvudsak UVaggregat), pulver och torkteknik, livsmedels och läkemedelspumpar och så vidare till industri, vattenförsörjning, infrastruktur och energibranschen.

Företaget har presterat under förväntningarna de senaste åren när lönsamheten har sjunkit.

Vad som gör företaget intressant är den nya VD:n. Caroline Reuterskiöld, som började förra sommaren, tidigare ledde Lagercrantzs Niche-division som var mycket framgångsrik. Den nya ledningen planerar att förenkla och decentralisera företagets verksamhetsmodell.

Målet är att höja företagets lönsamhet till en önskad nivå ( 9 % EBITA marginal) och fortsätta med lönsamma företagsförvärv samt fortsätta utveckla den befintliga verksamheten. Resultaten för de senaste kvartalen visar på en positiv vändning.

För investerare är företaget intressant eftersom om vändningen lyckas, kan inte aktien anses vara övervärderad. Till exempel, enligt ABG:s estimat, är aktiens P/E-tal för 2023e 12x, och EV/EBIT 11x.

Om vändningen inte fortsätter, bör nedgångspotentialen inte vara stor.

Jag köpte aktier i våras för min portfölj, finns det några andra ägare här?

5 gillningar

Har inte ännu köpt bolaget, men skulle passa väl in i portföljen min och har kollat in lite, men allt för lite än.
@Verneri_Pulkkinen vet du varför marginalerna sjönk, vad berodde det på och hur enkelt kan det vara att svänga på det? Divesterar de olönsamma förvärv eller vad är planen för att effektivera?

4 gillningar

Enligt min förståelse påverkade lönsamheten av utmaningarna med COVID och några misslyckade projekt, vilka ledde till nedskrivningar. Jag är inte säker på projekten andel av omsättningen, men det borde vara ganska litet. Det hade att göra med någon installation i Kina eller liknande.

Företaget var lönsamt före dessa problem och om man tittar på jämförelsebolag, borde man med rimlig verksamhet (som man gör nu) åtminstone uppnå god lönsamhet. Målet på 9% är dock historiskt högt. :face_with_monocle:

4 gillningar

En intressant graf över serial acquirers. Hur mycket har de betalat för företagen?

3 gillningar

Christian Berners lönsamhetsförbättring fortsatte: EBITA-marginalen ökade för första gången över målnivån under Q3 till 9,6 %. Rullande 12-månaders marginalen är 6,2 % jämfört med föregående års 4,8 %. VD:n antydde redan om företagsförvärv när företaget håller på att göras i ordning för en bra ägare. ROIC >10 %, ROCE 14 % och på väg att förbättras.

Om lönsamhetsförbättringen realiseras fullt ut och den skolade VD:n på Lagercrantz börjar accelerera företagsköpen, finns det intressanta möjligheter här.

EV/EBITA är 11,6x med uppnått resultat.

2 gillningar

" Christian Berner Tech Trade’s Norwegian subsidiary Christian Berner AS has signed a contract with Kjeldaas AS regarding delivery of vibration protection solutions to a railway tunnel in Drammen. The delivery is planned for the first quarter 2024.

Bane NOR is greatly extending its railway network in Norway to allow for increased traffic. Intercity, the railroad extension project in and around Oslo, is an important part of this. When finalized in 2030, Intercity will stretch from Oslo to Skien southbound. As a part of the project a new tunnel south of Drammen is being built, with planned opening in 2025. Christian Berner is to deliver ballast mats to Bane NORs entrepreneur Kjeldaas AS, an order of more than 10 million Norwegian kroner.

«Our ballast mats in Sylodyn® from Getzner Werkstoffe GmbH effectively isolate against vibrations and facilitates a calmer and quieter environment for activities on and around the new tunnel. The unique properties of Sylodyn® also facilitates a longer service interval timeline for the railway tracks», says Magnus Sköld, product manager Christian Berner AS.

Vibration dampening for railway applications is a growing area where Christian Berner AS and the Nordic sister companies see exciting opportunities in the future. Railway traffic is a natural part of a sustainable infrastructure system, while at the same time it is important to minimize the impact on the surrounding environment in terms of noise and vibrations. «The Drammen tunnel is one of several ongoing projects. We invest in solutions for sustainable infrastructure, and our growing business is a confirmation that our solutions address critical issues», says Even Moholdt, managing director Christian Berner AS.

“The aim of our Group is to solve societal challenges through innovative technology for increased sustainability. Infrastructure forms the backbone of society, and we are proud to be able to contribute to sustainable transport systems”, says Caroline Reuterskiöld, CEO Christian Berner Tech Trade AB."

2 gillningar

Starkt resultat avslutade ett framgångsrikt år

Året avslutades med en EBITA i fjärde kvartalet om 15,7 (5,4) MSEK vilket summerar en EBITA för året om 69,5 (40,5) MSEK. Med fokus på kundaffärerna som ligger i hjärtat av samhällets utmaningar och fortsatt internt arbete med decentralisering har året gett en ökad orderingång, omsättningstillväxt samt väsentligt förbättrat resultat.

Fjärde kvartalet 2023
• Orderingången uppgick till 211,6 (257,6) MSEK, en minskning med 18 procent.
• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 234,9 (247,7) MSEK, en minskning med 5,2 procent, varav
4,8 procentenheter organiskt.
• EBITA uppgick till 15,7 (5,4) MSEK, en ökning med 190 procent. EBITA marginalen uppgick 6,7 (2,2) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,58 (0,10) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 24,4 (21,2) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -7,6 (11,0) MSEK,
inklusive frivillig amortering om 25 MSEK.
• Styrelsen föreslår en utdelning på totalt 0,90 (0,60) SEK per aktie.

1 januari–31 december 2023
• Orderingången uppgick till 975,2 (915,7) MSEK, en ökning med 6,5 procent.
• Nettoomsättningen uppgick till 942,8 (842,0) MSEK, en ökning med 12,0 procent.
• EBITA uppgick till 69,5 (40,5) MSEK, en ökning med 71,6 procent. EBITA marginalen uppgick 7,3 (4,8) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,42 (1,30) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 81,5 (25,1) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 14,7 (-24,1) MSEK.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet
• Dotterbolaget Christian Berner AS (Norge) tecknade under kvartalet ett större avtal om leverans av vibrationsdämpande
material till järnvägstunnel i Drammen.

Här är samma rapport pä engelska:

2 gillningar

Det här är ganska amatörmässigt tänkande, men nu blev det ändå skrivet. :sweat_smile:

Inflations- och räntetryck har funnits och finns förmodligen fortfarande, vilket kommer att påverka företagets siffror även i framtiden, men detta borde inte vara något överraskande.

Företagen har varit försiktigare i sina beslut och lösningar tidigare, även om det tydligen finns efterfrågan… förmodligen kan delvis de tidigare nämnda ränte- och inflationspressarna fortsätta påverka detta.

Det finns olika sidor i detta, att vissa områden går starkare och andra svagare; det är på sätt och vis diversifiering, men å andra sidan kan vissa affärsområden på lång sikt vara mer av en börda än en tillgång?

Jag tycker att många av de risker och hot som nämndes är kopplade till de faktorer som påverkar alla mer eller mindre, till exempel världens ekonomiska och olika händelser, men också räntor och inflation.

Hmm… organisk tillväxt har bromsat, visst kan det vara indirekt och sedan vänder det. Visst, särskilt detta företags affärsmodell passar in på icke-organisk tillväxt, men vi hoppas att företaget fortsätter att lyckas med företagsköp även i framtiden - kanske har timingen en betydelse även här.

2 gillningar

Christian Berner har en intressant situation. Ett P/E-förhållande på 10x (ABG:s prognoser) är lågt, om pumpens lönsamhet verkligen fortsätter att förbättras och resultatet är i liten tillväxt.

Sedan, om Caroline verkligen börjar göra företagsförvärv (jag förstår att det är hennes specialitet från Lagercrantz-tiden) och dessutom bra sådana och vi börjar se värdeskaparens kvaliteter, kan värderingen snabbt stiga ännu mer i multipelperspektiv. Men det är långt dit. Pumpen är liten så VD:n + en liten grupp andra kan göra M&A, men större förvärv görs av en stor grupp erfaret folk.

Sammanfattningsvis är det en intressant situation.

3 gillningar

Q1’24 resultatet från Christian Berner var helt okej.

Omsättningen ökar lite, lönsamheten förblir i stort sett oförändrad. Effektivitets- och decentraliseringsinitiativen framskrider. Beställningarna minskade något. Kassaflödet är starkt, vilket gör det lämpligt att överväga köpmöjligheter:

"Starkt kassaflöde ger möjligheter framåt
Utöver de organiska affärsmöjligheterna arbetar vi oförtrutet med att uppvakta potentiella förvärv. Generellt upplever vi att
förvärvsmarknaderna har lossnat mer och mer under de senaste kvartalen och att det finns fler möjligheter där ute.
Samtidigt har vårt arbete med att öka kassaflödet fortsatt att stärka balansräkningen. Vår nettoskuld relaterat till EBITDA
ligger nu på låga 0,5 räknat före IFRS-effekter, vilket ger oss gott utrymme för förvärv."

Aktien prissätts till ungefär 11 gånger EV/EBITDA…

2 gillningar

CB byter namn, lite tråkigt detta nya men vi kör på det. :smiley:

2 gillningar

Berner Investor Day på engelska.

Videon ger en översikt av historien och nutiden. Lönsamhetsvändningen har lyckats, men det finns fortfarande arbete kvar att göra. Företagsförvärv undersöks aktivt, men priserna har varit för höga.

2 gillningar