Kesko Finlands ICA

ICA left the Swedish stock market, but in Finland stock market we have Kesko, which is similar player with franchising model in food retail.

Kesko’s performance has also been superior to ICA in recent years under the current management, Read our latest english translated research here

7 gillningar
1 gillning

Inflationen är hög och konsumenterna har redan under en längre tid anpassat sina utgifter och kanske inte kommer att ändra sina konsumtionsvanor på länge.

Kesko är i Finland som en premiumlivsmedelsaffär, till skillnad från S-gruppen och Lidl. Keskos aktie har sjunkit - jag antar att Kesko inte klarar sig lika bra på grund av konsumenternas prismedvetenhet. Priskonkurrensen kan förvärras, vilket leder till minskade marginaler och även Keskos marknadsandel.

Eller hur ser ni andra på saken?

Tack för era tankar i förväg! :slight_smile:

1 gillning

Keskos Q2-rapport var ganska förutsägbar. Livsmedels- och byggsektorerna presterade inte särskilt bra, och utsikterna för dem ser inte särskilt utmärkta ut.

Å andra sidan är saker inte särskilt dåliga och grundläggande aspekter är någorlunda i ordning. Bilhandeln gick också bra under detta kvartal. Kesko verkar ha en vilja att effektivisera verksamheten, vilket innebär en relativt måttlig kostnadsnivå.

Värderingsmultiplarna verkar inte särskilt utmanande, eftersom det handlar om ett så pålitligt kvalitetsföretag. Å andra sidan är Keskos bransch ganska tråkig, så på det sättet är det på något sätt svårt att bli entusiastisk över detta företag. :smiley:

1 gillning