MGI - Ett undervärderat plattformsbolag

I will look in to it and get back to you :slight_smile:

1 gillning

MGI meddelar att bolaget kommer byta namn till Verve. Namnbytet markerar det framgångsrika slutförandet av MGI:s omvandling till ett ledande digitalt mediabolag.

1 gillning

Analytiker @christoffer.jennel intervjuade MGI:s VD Remco Westermann om första kvartalet och företagets framtid. :slight_smile:

00:00 Start
00:15 Q1 report / highlights
01:35 Renaming to Verve Group
04:08 Google announced a further delay in cookie phase-out
05:22 Growth / General market recovery
06:28 Looking ahead

1 gillning