Christian Berner Tech Trade Ab

Christian Berner är en svensk grossisthandel med över 125 års historia, som erbjuder pumpar, desinfektionssystem (i huvudsak UVaggregat), pulver och torkteknik, livsmedels och läkemedelspumpar och så vidare till industri, vattenförsörjning, infrastruktur och energibranschen.

Företaget har presterat under förväntningarna de senaste åren när lönsamheten har sjunkit.

Vad som gör företaget intressant är den nya VD:n. Caroline Reuterskiöld, som började förra sommaren, tidigare ledde Lagercrantzs Niche-division som var mycket framgångsrik. Den nya ledningen planerar att förenkla och decentralisera företagets verksamhetsmodell.

Målet är att höja företagets lönsamhet till en önskad nivå ( 9 % EBITA marginal) och fortsätta med lönsamma företagsförvärv samt fortsätta utveckla den befintliga verksamheten. Resultaten för de senaste kvartalen visar på en positiv vändning.

För investerare är företaget intressant eftersom om vändningen lyckas, kan inte aktien anses vara övervärderad. Till exempel, enligt ABG:s estimat, är aktiens P/E-tal för 2023e 12x, och EV/EBIT 11x.

Om vändningen inte fortsätter, bör nedgångspotentialen inte vara stor.

Jag köpte aktier i våras för min portfölj, finns det några andra ägare här?

5 gillningar

Har inte ännu köpt bolaget, men skulle passa väl in i portföljen min och har kollat in lite, men allt för lite än.
@Verneri_Pulkkinen vet du varför marginalerna sjönk, vad berodde det på och hur enkelt kan det vara att svänga på det? Divesterar de olönsamma förvärv eller vad är planen för att effektivera?

4 gillningar

Enligt min förståelse påverkade lönsamheten av utmaningarna med COVID och några misslyckade projekt, vilka ledde till nedskrivningar. Jag är inte säker på projekten andel av omsättningen, men det borde vara ganska litet. Det hade att göra med någon installation i Kina eller liknande.

Företaget var lönsamt före dessa problem och om man tittar på jämförelsebolag, borde man med rimlig verksamhet (som man gör nu) åtminstone uppnå god lönsamhet. Målet på 9% är dock historiskt högt. :face_with_monocle:

4 gillningar

En intressant graf över serial acquirers. Hur mycket har de betalat för företagen?

3 gillningar

Christian Berners lönsamhetsförbättring fortsatte: EBITA-marginalen ökade för första gången över målnivån under Q3 till 9,6 %. Rullande 12-månaders marginalen är 6,2 % jämfört med föregående års 4,8 %. VD:n antydde redan om företagsförvärv när företaget håller på att göras i ordning för en bra ägare. ROIC >10 %, ROCE 14 % och på väg att förbättras.

Om lönsamhetsförbättringen realiseras fullt ut och den skolade VD:n på Lagercrantz börjar accelerera företagsköpen, finns det intressanta möjligheter här.

EV/EBITA är 11,6x med uppnått resultat.

1 gillning

" Christian Berner Tech Trade’s Norwegian subsidiary Christian Berner AS has signed a contract with Kjeldaas AS regarding delivery of vibration protection solutions to a railway tunnel in Drammen. The delivery is planned for the first quarter 2024.

Bane NOR is greatly extending its railway network in Norway to allow for increased traffic. Intercity, the railroad extension project in and around Oslo, is an important part of this. When finalized in 2030, Intercity will stretch from Oslo to Skien southbound. As a part of the project a new tunnel south of Drammen is being built, with planned opening in 2025. Christian Berner is to deliver ballast mats to Bane NORs entrepreneur Kjeldaas AS, an order of more than 10 million Norwegian kroner.

«Our ballast mats in Sylodyn® from Getzner Werkstoffe GmbH effectively isolate against vibrations and facilitates a calmer and quieter environment for activities on and around the new tunnel. The unique properties of Sylodyn® also facilitates a longer service interval timeline for the railway tracks», says Magnus Sköld, product manager Christian Berner AS.

Vibration dampening for railway applications is a growing area where Christian Berner AS and the Nordic sister companies see exciting opportunities in the future. Railway traffic is a natural part of a sustainable infrastructure system, while at the same time it is important to minimize the impact on the surrounding environment in terms of noise and vibrations. «The Drammen tunnel is one of several ongoing projects. We invest in solutions for sustainable infrastructure, and our growing business is a confirmation that our solutions address critical issues», says Even Moholdt, managing director Christian Berner AS.

“The aim of our Group is to solve societal challenges through innovative technology for increased sustainability. Infrastructure forms the backbone of society, and we are proud to be able to contribute to sustainable transport systems”, says Caroline Reuterskiöld, CEO Christian Berner Tech Trade AB."

1 gillning