Aiforia - Automating pathology with image recognition software

Förra veckans aktieemission på 10 miljoner euro har stärkt Aiforias finansiella situation. Med tanke på positiva försäljningsnyheter verkar företaget fortsätta mot en stark position på sina snabbt framväxande marknader, även om den svaga förutsägbarheten i tillväxten fortfarande talar för en viss försiktighet vid prissättningen av potentialen.

1 gillning